Flash-spilleren er ikke lastet opp.
Laster opp Flash-spilleren...
Treningsøkta.no tilbyr:
For Treneren:
 • et bibliotek med øvelser, ferdiglagde økter og annet faginnhold
 • lage egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner
 • oppfølging av kamper
 • kommunikasjons- system
 • rapporter og statistikk for lag og spillere
 • tegneverktøy for å lage egne øvelser
 • informasjon til foreldrene
For Spilleren:
 • bedre trening hjemme
 • bedre forberedt til treningsøktene
 • loggbok pr. sesong og akkumulert
For Ledelsen:
 • oversikt over treninger og treningsarbeid
 • banefordeling
 • oversikt over utstyret
 • kvalitetssikring
 • informasjonssystem
Nå også med:
Ferdiglagde treningsøkter pr. aldersgruppe
med utvalgte favorittøvelser
Produkt- oppgraderinger er inkludert i prisen

Bibliotek

Hjem
Søk i biblioteket
Bibliotek  /  NFF skoleringsplan 13-19 år  /  Treningsøkter: Ballfører og vi andre
Plannivå: Nivå 2 av NFF skoleringsplan 13-19 år
Tittel på nivået Treningsøkter: Ballfører og vi andre
Nivå / Aldersgruppe Del 1
Laget av Bo Folke Gustavson
Målsetting
I første del av skoleringsplanen setter vi fokus på alle vi andre på banen som ikke er ballfører. Temaene og øktene har en stigning i kompleksitet fra økt 1 til 3. Etter hvert knyttes dette til angrepstyper og spillets angrepsfaser.
I de aller fleste tilfellene må disse øktene gjentas mange ganger for å oppnå læring individuelt, relasjonelt i laget og spillegruppa vår.
For å oppnå læring må en altså jobbe med et tema mer enn tre ganger. Begynner læringsmomentene å sitte, ja da er det bare å gjøre det litt trangere og møte litt tøffere motstand.
Vekslinga mellom gjenkjenning og variasjon i øktene er utgangspunktet og nøkkelen for de gode treningene og framgang på feltet.
Gjennom øktene i skoleringsplanen:
• Vet vi hva skal vi øve på (tema)
• Vet vi hvordan vi skal øve på dette(organisering, progresjon, variasjon, differensiering)
• Vet vi hvorfor skal vi øve på dette (kronologi læringsmomenter, hva gir læring)
Derfor bør vi trenere – i enda større grad kunne se flere spillere på feltet. Med det med menes selvsagt å kunne gi individuelle og relasjonell feedback. Mange av øktene knyttes til roller og rollenes relasjoner. Å fokusere på rollekrav og ikke minst rolleaksept gir her mening. Og så avstemmer vi hele tida: snakker jeg (trener), du (spiller) og lagkameratene (vi) samme språk: har vi forstått læringsmomentene? Å avstemme økta med utøverne – i etterkant gjøres lite. Er vi ikke avhengige av det for å forsterke og forbedre oss?
Treningsøkter
Nr. Hovedinnhold og ferdigheter Minutter Handling
1 Kan og vil vi bli ballfører? Økt 1
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Scoringstrening - Angrepspill i siste tredjedel
Smålagsspill - Flere spillere
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
2 Kan og vil vi bli ballfører? Økt 2
Angrepsspill - 1. Angriper (1A)
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Scoringstrening - På mål
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
3 Kan og vil vi bli ballfører? Økt 3
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Scoringstrening - Angrepspill i siste tredjedel
Smålagsspill - Flere spillere
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
4 Bevegelse bak, foran eller forbi? Økt 1
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Scoringstrening - Angrepspill i siste tredjedel
Smålagsspill - Flere spillere
Spille med og mot - Pasningsspill - Ballkontroll
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
5 Bevegelse bak, foran eller forbi? Økt 2
Angrepsspill - 1. Angriper (1A)
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
6 Bevegelse bak, foran eller forbi? Økt 3
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Scoringstrening - Angrepspill i siste tredjedel
Smålagsspill - Flere spillere
Spille med og mot - Firkantøvelser
Spille med og mot - Pasningsspill - Ballkontroll
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
7 Fra trangt til ledig, økt 1
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Scoringstrening - På mål
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
8 Fra trangt til ledig, økt 2
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Scoringstrening - Angrepspill i siste tredjedel
Spille med og mot - Pasningsspill - Ballkontroll
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
9 Fra trangt til ledig, økt 3
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Scoringstrening - Angrepspill i siste tredjedel
Smålagsspill - Flere spillere
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
10 Hvordan skape overtall, økt 1
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Scoringstrening - Angrepspill i siste tredjedel
Smålagsspill - Spill tre mot tre
Spille med og mot - Fra 1:1 til overtallsspill
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
11 Hvordan skape overtall, økt 2
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Scoringstrening - Angrepspill i siste tredjedel
Smålagsspill - Spill fire mot fire
Spille med og mot - Fra 1:1 til overtallsspill
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
12 Hvordan skape overtall, økt 3
Angrepsspill - 1. Angriper (1A)
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Smålagsspill - Flere spillere
Spille med og mot - Fra 1:1 til overtallsspill
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
13 Hvor er de viktige rommene i spillsituasjonen mot lag i balanse? Økt 1
Angrepsspill - 1. Angriper (1A)
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Scoringstrening - Angrepspill i siste tredjedel
Smålagsspill - Flere spillere
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
14 Hvor er de viktige rommene i spillsituasjonen mot lag i balanse? Økt 2
Angrepsspill - 1. Angriper (1A)
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Scoringstrening - Angrepspill i siste tredjedel
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
15 Hvor er de viktige rommene i spillsituasjonen mot lag i balanse? Økt 3
Angrepsspill - 1. Angriper (1A)
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Spille med og mot - Pasningsspill - Ballkontroll
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
16 Hvor er de viktige rommene i spillsituasjonen mot lag i ubalanse? Økt 1
Angrepsspill - 1. Angriper (1A)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Scoringstrening - Angrepspill i siste tredjedel
Smålagsspill - Flere spillere
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
17 Hvor er de viktige rommene i spillsituasjonen mot lag i ubalanse? Økt 2
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Scoringstrening - På mål
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
18 Hvor er de viktige rommene i spillsituasjonen mot lag i ubalanse? Økt 3
Angrepsspill - 1. Angriper (1A)
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Smålagsspill - Flere spillere
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
19 Spillets faser i angrep: Bearbeidingsfasen
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Smålagsspill - Flere spillere
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
20 Spillets faser i angrep: Inn på siste 3.del
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Smålagsspill - Flere spillere
Spille med og mot - Fra 1:1 til overtallsspill
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
21 Spillets faser i angrep: Komme til avslutning – score mål
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Scoringstrening - Angrepspill i siste tredjedel
Scoringstrening - På mål
Tine Fotballskole - Spilleklar
90 SE DETALJER
Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
INFO
Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
TILBAKE