Laster opp video fil...
Treningsøkta.no tilbyr:
For Treneren:
 • et bibliotek med øvelser, ferdiglagde økter og annet faginnhold
 • lage egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner
 • oppfølging av kamper
 • kommunikasjons- system
 • rapporter og statistikk for lag og spillere
 • tegneverktøy for å lage egne øvelser
 • informasjon til foreldrene
For Spilleren:
 • bedre trening hjemme
 • bedre forberedt til treningsøktene
 • loggbok pr. sesong og akkumulert
For Ledelsen:
 • oversikt over treninger og treningsarbeid
 • banefordeling
 • oversikt over utstyret
 • kvalitetssikring
 • informasjonssystem
Nå også med: Ferdiglagde treningsøkter pr. aldersgruppe med utvalgte favorittøvelser
Produkt- oppgraderinger er inkludert i prisen

Personvern

Hjem
Personlig Datavern
Support to Sport AS (heretter S2S) har utformet følgende uttrykk for Personlig Datavern mhp. å vise vår klare forpliktelse til å respektere vern om dine opplysninger og personlige data. Policy-erklæringen nedenunder redegjør for den informasjonen som vi kan komme til å motta og hvordan den vil bli brukt.

Et VIKTIG forhold knyttet til S2S er at bruk av verktøyet krever tilgang til et personlig brukernavn og passord - og er begrenset til medlemmene i klubben, skolen eller laget. Dette representerer i seg selv en viktig beskyttelse av de (ganske begrensede) personlige opplysningene som kreves av deg for å kunne bruke verktøyet.
Generelt
Bruken av dette nettstedet og dataprogrammene som er tilgjengelig på disse sidene, er underlagt den norske Personopplysningsloven og General Data Protection Regulation (GDPR).

Nettstedet og dataprogrammene her tilbys deg av:

Support to Sport AS
Askerveien 61
1384 Asker
Norway

Daglig leder i selskapet er ansvarlig for at håndteringen av persondata er i samsvar med reguleringene angitt ovenfor.

S2S vil kun benytte de personlige opplysningene i de hensikter som angis i denne redgjørelsen for Personlig Datavern.

S2S vil ikke leie ut, selge, bytte eller på noen måte gjøre dine persondata tilgjengelig for tredjepart, medmindre det vil foreligge et lovpålagt krav om å gjøre det eller at du, på forhånd, har gitt tillatelse til dette.

Alle dine personlige data som er tilgjengelige på nettsiden eller i den tilknyttede mobil-app'en legges inn av deg og ved å gjøre dette gir du S2S aksept for bruk av persondataene i samsvar med det som er angitt på denne siden.

S2S vil på det sterkeste anmode om at du unngår å legge inn sensitive persondata i programmet. Dersom du like fullt skulle gjøre dette, vil S2S ikke ta ansvar for potensiell misbruk av slike data.
GDPR - Hvordan Vi Samler, Bruker og Beskytter Personlige Opplysninger
Alle dine personlige data legges inn av deg selv.
Den eneste informasjonen som er påkrevd for å kunne benytte programmet er: ditt navn, kjønn og e-postadresse.
I tillegg kan du legge inn følgende informasjon for å få programmet til å fungere optimalt: fødselsdag, telefonnumre, adresse og bilde. For å involvere foreldre, er det mulig å legge inn deres: navn, adresse, e-post og telefonnumre.
Annen personlig informasjon som du kan legge inn er knyttet til aktiviteter arrangert innenfor rammen i programmet. Disse inkluderer: kamper, treninger og andre aktiviteter.
DENNE INFORMASJONEN VIL KUN VÆRE TILGJENGELIG FOR DE ØVRIGE MEDLEMMENE I DIN ORGANISASJON. FOR Å KOMME TIL DISSE DATAENE ER DET PÅKREVD MED ET INDIVIDUELT PASSORD OG BRUKERNAVN.
DU KAN OGSÅ BESTEMME HVILKE AV DATAENE OVENFOR SOM DET SKAL VÆRE MULIG FOR ANDRE I ORGANISASJONENE Å SE.

Du kan også legge inn beskrivelser av hvor bra du gjorde det i en aktivitet eller hvor krevende den var. Denne informasjonen vil bare være tilgjengelig for den respektive spilleren og den respektive treneren.

Alle data lagres på servere som driftes av et kvalifisert og registrert selskap med oppdaterte sikkerhets- og backup systemer.

S2S vil ikke samle inn noe personlig identifiserbar informasjon om deg (dvs. navn, adresse, e-postadresse, kredittkortnummer, utløpsdato) uten at du godkjenner dette ved frivillig å gi oss slik informasjon. Informasjonen som vi innhenter: Når du abonnerer på produktene fra S2S mottar vi personlig informasjon og vi benytter denne til å sende den informasjonen som du har bedt om eller andre opplysninger som du kan ha interesse av. Vi kan lagre og behandle informasjonen for bedre å forstå dine behov og for å personifisere opplevelsen som du har ved bruk av internett. Vi vil også følge trafikkmønsteret til brukerne for å danne grunnlag for bedret design, layout og innhold.
Hva med "Cookies"?
Vårt nettsted benytter tekstfiler kjent som "cookies", til å samle informasjon. Cookies kan lagre informasjon om hva du bruker mest på en bestemt side, og mange nettstedr bruker disse til å gi sine brukere nyttige ekstra-tjenester. Vi bruker cookies til å samle informasjon. Denne informasjonen kan så benyttes til å etablere din interesse-profil (uten å måtte bruke personlige opplysninger som navn, adresse, e-postadresse osv.). Slike profiler vil etterhvert gjøre det mulig for oss å levere innhold som er spesielt tilpasset dine interesser og å gi deg relevant informasjon eller tilbud, samtidig som ditt personvern ivaretas. Vi bruker også cookies for å spare passordet ditt slik at du ikke er nødt til å skrive det inn hver gang du logger deg inn. Cookies, i seg selv, identifiserer ikke brukeren, men kan identifisere en brukers PC. Dersom du ønsker det, kan du stille inn din "browser" slik at den avviser cookies. Vennligst studer "browser"-instruksjonene for din PC eller se på hjelp-funksjonene for å lære mer om cookies. Vær imidlertid klar over at du kanskje ikke kan få fullt utbytte av verktøyet dersom du gjør slike endringer.
Vil S2S Selge Mine Personlige Opplysninger til Andre Selskaper?
Vi forsikrer at S2S ikke vil gi eller selge personlig informasjon om deg til bruk for noen annen utenforstående organisasjon uten ditt samtykke. S2S kan komme til å inngå samarbeid med andre virksomheter mhp. å kunne tilby deg spesielle tjenester. Slik bruk av personlige opplysninger kalles "annenhånds bruk" fordi de ikke er nødvendige for driften av virksomheten eller nettstedet. For eksempel så vil vi kunne gi ut tilbudskuponger for tilknyttede produkter eller tjenester. I mange sammenhenger så vil slike tilbud kunne bety en ekstra verdi for deg. We kan også kombinere, forbedre eller slå sammen dine personlige opplysninger med informasjon fra tredjepart med samme hensikt. Dersom vi vil foreslå slik "annenhånds bruk" av opplysningene, så vil du få anledning til å avslå dette. Endelig, så kan S2S fremvise personlige opplysninger dersom det kreves av lovmessige grunner, eller når det i god tro antas at slike tiltak er nødvendig for å (a) overensstemme med loven, (b) beskytte eller forsvare rettigheter eller andre aktiva som tilhører S2S eller brukerne av S2S sine nettsider, og (c) opptre i sammenhenger hvor det er nødvendig for å beskytte personlig sikkerhet for brukerne av S2S, våre sider eller våre brukere eller andre.
Hvordan vi Samler inn og Bruker Anonym Informasjon
I tillegg til bruken av personlige opplysninger som er nødvendig for å drive våre sider, kan også S2S samle inn anonym informasjon, som kan brukes av S2S eller bli delt med tredjepart. Denne informasjonen vil ikke identifisere deg personlig, men kan være nyttig i markedsføringssammenheng eller for å forbedre våre tjenester, f.eks. sammenfattet statistikk om våre brukere, trafikkmønstere, salg osv.. Generelt blir slik informasjon samlet inn som såkalt "trafikk-data" og kan medføre bruk av cookies, IP-adresser eller andre numeriske koder som benyttes for å identifisere en datamaskin.
Finansiell Informasjon
Vi bruker finansiell informasjon som vi mottar fra deg for å kunne fakturere deg for produktene og tjenestene som du har kjøpt via nettstedet. Unike bekreftelser kan eventuelt måtte innhentes for å få bekreftet din identitet.
Offentlige Fora
Når du befinner deg i et chatte-rom, forum, beskjed-tavle, og eller en nyhetsgruppe, så vennligst husk at all informasjon som frigjøres på disse stedene blir offentlig informasjon. Du bør utvise forsiktighet når du bestemmer deg for å frigjøre offentlig informasjon i slike sammenhenger.
Sikkerhet
Denne siden har installert sikkerhetstiltak for å beskytte mot tap, misbruk og fordreining av informasjonen som vi har kontroll over, og personlige opplysninger som er mottatt av oss, er lagret i sikre driftsmessige miljøer som ikke er tilgjengelig for uvedkommende.
Kontakte Oss
Dersom du har spørsmål knyttet til denne bekreftelsen av personvern, driften av disse sidene, eller dine egne aktiviteter knyttet til dette nettstedet, kan du kontakte oss. Vennligst først les våre Betingelser for Bruk og Copyright.
SKRIV UT
Oppgrader til Full Tilgang
Oppgrader til Full Tilgang
Spillerlisens er nødvendig.

Dette vil gi spilleren og deg, samt andre trenere på laget, Full Tilgang til hele Spillerutviklingsdelen av programmet for spilleren.

I Spillerutviklingsdelen er fokus på hver spiller - ikke bare på laget.