Flash-spilleren er ikke lastet opp.
Videoene presenteres via Adobe Flash Player. Forsikre deg om at du har siste oppdatering eller last ned programmet gratis.
Laster opp Flash-spilleren...
Treningsøkta.no tilbyr:
For Treneren:
 • et bibliotek med øvelser, ferdiglagde økter og annet faginnhold
 • lage egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner
 • oppfølging av kamper
 • kommunikasjons- system
 • rapporter og statistikk for lag og spillere
 • tegneverktøy for å lage egne øvelser
 • informasjon til foreldrene
For Spilleren:
 • bedre trening hjemme
 • bedre forberedt til treningsøktene
 • loggbok pr. sesong og akkumulert
For Ledelsen:
 • oversikt over treninger og treningsarbeid
 • banefordeling
 • oversikt over utstyret
 • kvalitetssikring
 • informasjonssystem
Nå også med:
Ferdiglagde treningsøkter pr. aldersgruppe
med utvalgte favorittøvelser
Produkt- oppgraderinger er inkludert i prisen

Bibliotek

Hjem
Søk i biblioteket
Bibliotek  /  NFF skoleringsplan 13-16 år  /  Læringsmomenter: Angrepsspill
Plannivå: Nivå 1 av NFF skoleringsplan 13-16 år
Tittel på nivået Læringsmomenter: Angrepsspill
Nivå / Aldersgruppe Innføring
Laget av Bo Folke Gustavson
Målsetting
Her gir vi dere gode eksempler på godt angrepsspill (1A og vi andre), og de læringsmomenter vi vektlegger i de ferdige øktene. Videre vil vi forsøke å forklare begrep og fotballuttrykk vi bruker i øktene og øvelsene.
Videoglimtene og dokumentet vil være gode hjelpemidler for trener og spiller både før og etter treningsøkta. Spillermøter og trenerforum er eksempler på arenaer hvor dette kan brukes.
Treningsøkter
Nr. Hovedinnhold og ferdigheter Minutter Handling
1 Forklaringer av begrep og fotballuttrykk vi bruker i øktene og øvelsene.
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
5 SE DETALJER
2 En treners perspektiv
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
3 Jo flere muligheter jo bedre
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
4 Samtidig bevegelser + bevegelse bakfra
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
5 Samtidige bevegelser foran og forbi ballfører
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
6 Bevegelse skaper rom for andre
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
7 Bevegelse skaper rom for andre #2
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
8 Bevegelse skaper rom for andre #3
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
9 Bevegelse etter pasning - riktig avstand og vinkel
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
10 Bevegelse i bakrom
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
11 Gjenvinning - samtidige bevegelser
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
12 Fra trangt til ledig - vende spill
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
13 Hvor er de viktige rommene?
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
14 Hvordan gjøre oss "store" i angrep?
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
15 Hvordan skape overtall?
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
16 Bearbeidingsfasen
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
17 Bearbeidingsfasen #2
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
18 Spillets faser i angrep
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
19 Ser 1 A meg?
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
20 Bevegelse utløser pasning
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
21 Vil og kan jeg bli ballfører?
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
22 Gode 1A ferdigheter
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - Første angriper (1A)
1 SE DETALJER
23 Gode valg og handlinger 1 A
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - Første angriper (1A)
1 SE DETALJER
24 Individuelle ferdigheter og gode bevegelser foran mål
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
25 Posisjonering i forkant
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - 1A og vi andre (2A, 3A)
1 SE DETALJER
26 Den gode pasningen
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - Første angriper (1A)
2 SE DETALJER
27 Kamuflert pasning
NFF's skoleringsplan for 13-19 år - Første angriper (1A)
1 SE DETALJER
Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
INFO
Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
TILBAKE