Laster opp video fil...
NFF innhold
Laster...
  Når du logger inn i Treningsøkta, kan du bruke øvelsene i treningsarbeidet.
  Da vises øvelsene du velger ut både for spillerne og for trenerkollegaer.

  Treningsøkta gir mulighet til å styre og planlegge treningsopplegget, håndtere kampene, bygge statistikk, sikre individuell spillerutvikling og effektivisere kommunikasjonen.

  Bibliotek

  Hjem
  Prepp - Med ball
  INFO
  10. Frekvens og Forflytning med ball - Føring og dribling
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Organisert i grupper på 5-6 spillere – to rekker løpende rullering
  - Føring og dribling
  - Føring m/ høy frekvens og mange touch
  - Føring m/ høy frekvens og mange touch m/ retningsforandring

  Læringsmomenter
  Målsetting: Bedre ballfører (1A) ferdigheter - føring og dribling

  Momenter:
  - «Fart i beina» og «Fart i ballen»
  - Frekvens i beina og mange touch ved føring». Kontrollere og beskytte ball.
  - «Kroppskontroll» - Kontroll på overkropp ved føring og retningsforandring
  - Orientering

  Variasjoner
  - Variasjon og regler for føring – for eksempel føre bare med høyre eller venstre – innside eller utside
  - Variasjon og regler for finter
  - Fokus på raske temposkifter
  - Avstander
  - Løyper

  11. Frekvens og Forflytning med ball - Føring og dribling
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - To spillere i gang samtidig med ball
  - Føre kontrollert med fart igjennom kjegler og levere ballen til medspiller utenfor boksen
  - Bytte av plass med den man har levert ballen til

  Læringsmomenter
  Målsetting: Bedre ballfører (1A) ferdigheter - føring og dribling

  Momenter:
  - «Fart i beina» og «Fart i ballen»
  - Frekvens i beina og mange touch ved føring».
  - Kontrollere og beskytte ball.
  - «Kroppskontroll» - Kontroll på overkropp ved føring og retningsforandring
  - Orientering

  Instruksjonspunkter:
  - Evne å håndtere og kontrollere ball hurtig og presist.
  - Evne å ta av press, beskytte ball og kunne utfordre og passere motstandere med fart og kontroll som 1A i 1v1 situasjoner.
  - Evne temposkifter.

  Variasjoner
  - Banestørrelse

  12. Frekvens og Forflytning med ball - Mottak, medtak og pasning
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Organisert i grupper på 5-6 spillere – to rekker løpende rullering
  Pasningsøvelse med fokus på mottak, medtak og pasning
  Mottak – Pasning m/ kort tid mellom touch og pasning
  Mottak – Medtak - Pasning m/ kort tid mellom touch og pasning

  Læringsmomenter
  «Fart i beina» og «Fart i ballen»
  Skape like forutsetninger ved mottak og medtak.
  Hurtig forflytning i forkant - «Kort avstand mellom beina» i mottak - medtak
  «Kroppskontroll» - Kontroll på overkropp ved utgangsstilling og forflytninger før mottak av ball og håndtering av ball
  Hurtig og presis håndtering av ball. Kort tid mellom touch 1 – 2 - pasning» «Drepe» – slå» «Drepe» – ta med – slå.
  Kvalitet i pasning

  Instruksjonspunkter:
  Søke like forutsetninger før 1.touch og pasning ved hurtig forflytning i forkant og lik utgangsstilling ved utførelse.
  Evne å håndtere og kontrollere ball hurtig og presist. Evne å ta av press og beskytte ball. Valg av 2 raske touch vs. medtak i forhold til ferdighet, tid og rom i spillsituasjon.
  Få «snert» og «flyt» i pasning. Slå på riktig fot.

  Variasjoner
  Variasjon og regler for antall touch
  Variasjon og regler for mottak, medtak og pasning – for eksempel bare med høyre eller venstre – innside eller utside
  Avstander
  Varianter av kombinasjonsspill

  13. Spill - prinsipper - Åpne og true i mottak, medtak og pasning
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Organisert i grupper på 5-6 spillere – to rekker løpende rullering
  Pasningsøvelse med fokus på håndtering av ball – åpne og true
  Mottak – Medtak - Pasning m/ kort tid mellom touch og pasning

  Læringsmomenter
  Målsetting: Bedre ballfører (1A) ferdigheter – mottak, medtak og pasning

  «Fart i beina» og «Fart i ballen»
  Åpne og true med blikk og pasning
  Skape like forutsetninger ved mottak og medtak.
  Hurtig forflytning i forkant - «Kort avstand mellom beina» i mottak - medtak
  «Kroppskontroll» - Kontroll på overkropp ved vendinger, forflytninger og håndtering av ball
  Kort tid mellom touch 1 – 2 - pasning» «Drepe» – slå» «Drepe» – ta med/ vende – slå. Kvalitet i pasning.
  Orientering

  Instruksjonspunkter:
  Evne å håndtere og kontrollere ball hurtig og presist. Evne å ta av press, vende, åpne og true med ball og blikk og kunne utfordre motstandere med fart og kontroll som 1A
  Søke like forutsetninger før 1.touch og pasning ved hurtig forflytning i forkant og lik utgangsstilling ved utførelse. Kontroll på overkropp ved forflytninger og retningsforandringer med ball.
  Valg av 2 raske touch vs medtak i forhold til ferdighet, tid og rom i spillsituasjon.
  Få «snert» og «flyt» i pasning. Slå på riktig fot.

  Variasjoner
  Variasjon og regler for antall touch
  Variasjon og regler for mottak, medtak og pasning – for eksempel bare med høyre eller venstre – innside eller utside
  Avstander

  14. Spill og spill - prinsipper - Mottak, medtak og pasning
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  «Firkant – Rondo» med fokus på forsvarspillerne 1F og 2F
  Området med 4-5 angrepsspillere og 1-2 forsvarsspiller.
  Oppgaven for laget som har ballen, er å beholde ballen

  Læringsmomenter
  Målsetting: Bedre ballfører (1A) ferdigheter – mottak, medtak og pasning

  Momenter:
  «Fart i hodet», «Fart i beina» og «Fart i ballen»
  Hurtig og presis håndtering av ball. Vurdere antall touch. Kvalitet i pasning. Slå på riktig fot.
  Skape like forutsetninger ved mottak. Hurtig forflytning i forkant. - «Kort avstand mellom beina»
  i mottak – medtak. Kroppskontroll - Kontroll på overkroppen i utgangsstilling og forflytninger
  for å bli spillbar, før mottak av ball på håndtering av ball
  Orientering

  Instruksjonspunkter:
  Evne som ballfører å håndtere og kontrollere ball hurtig og presist. Evne til å lese spillet og håndtere ball i spill ved spill motspill og pressing av tid og rom
  Søke like forutsetninger før 1.touch og pasning ved hurtig forflytning i forkant og lik utgangsstilling ved utførelse. Kontroll på overkropp ved forflytninger og retningsforandringer med ball. Valg av 2 raske touch vs medtak i forhold til ferdighet, tid og rom i spillsituasjon. Få «snert» og «flyt» i pasning. Slå på riktig fot.
  Evne til å reagere og håndtere økt kompleksitet – når mere informasjon må håndteres.

  Variasjoner
  Varierer igangsetting.
  Avstander
  Antall spillere
  Regler for antall touch
  Fokus på både 1A og 1F – 1F momenter i prepp øvelse nummer 5

  15. Spill og spill-prinsipper 1 mot 1
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  1 mot 1 inne i sirkelen
  En angrepspiller som passes på av en forsvarsspiller
  Angripere med ball utenfor sirkelen
  Angrepsspillere inne i sirkel skal motta ball fra spiller utenfor sirkel, beskytte ballen og levere den til en ledig spiller utenfor sirkelen

  Læringsmomenter
  Målsetting: Bedre ballførers (1A) ferdigheter i 1v1 for å trenge inn i prioriterte rom (A2)

  Momenter:
  - «Fart i beina» og «Fart i ballen»
  - Frekvens i beina og mange touch ved føring». Kontrollere og beskytte ball.
  - «Kroppskontroll» - Kontroll på overkropp ved føring og retningsforandring
  - Orientering

  Instruksjonspunkter:
  Evne å håndtere og kontrollere ball hurtig og presist. Evne å ta av press, beskytte ball og kunne utfordre og passere motstandere med fart og kontroll som 1A i 1v1 situasjoner

  Variasjoner
  Antall spillere
  Tøffhet i press. Mulig å begynne med «skyggeforsvar»
  Fokus på både 1A og 1F – 1F momenter i prepp øvelse nummer 6

  16. Spill og spill-prinsipper - 1 mot 1
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 1vs1 – forsøke å komme seg forbi motspiller og score mål
  - Mister man ballen, skal man forsvare sitt mål
  - Start annenhver gang «på tvers / på langs»
  - Bytte hvilket lag som starter med ball etter en viss tid

  Læringsmomenter
  Målsetting: Bedre ballførers (1A) ferdigheter i 1v1 for å trenge inn i prioriterte rom (A2)

  Momenter:
  - «Fart i beina» og «Fart i ballen»
  - Frekvens i beina og mange touch ved føring». Kontrollere og beskytte ball.
  - «Kroppskontroll» - Kontroll på overkropp ved føring og retningsforandring
  - Orientering

  Instruksjonspunkter:
  - Evne å håndtere og kontrollere ball hurtig og presist.
  - Evne å ta av press, beskytte ball og kunne utfordre og passere motstandere med fart og kontroll som 1A i 1v1 situasjoner

  Variasjoner
  - Mulig å starte med «skyggeforsvar»
  - Banestørrelse
  - Trener setter i gang istedenfor spiller selv
  - Fokus på både 1A og 1F – 1F momenter i prepp øvelse nummer 7

  17. Spill og spill-prinsipper - 1 mot 1
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 1vs1 – forsøke å komme seg forbi motspiller
  - 2 poeng ved å score i småmål. Ett poeng ved å stoppe ballen ved en av kjeglene på siden.
  - Mister man ballen, skal ballvinner forsøke å score i småmålet
  - Bytte hvilket lag som starter med ball etter en viss tid

  Læringsmomenter
  Målsetting: Bedre ballførers (1A) ferdigheter i 1v1 for å trenge inn i prioriterte rom (A2)

  Momenter:
  - «Fart i beina» og «Fart i ballen»
  - Frekvens i beina og mange touch ved føring». Kontrollere og beskytte ball.
  - «Kroppskontroll» - Kontroll på overkropp ved føring og retningsforandring
  - Orientering

  Instruksjonspunkter:
  - Evne å håndtere og kontrollere ball hurtig og presist.
  - Evne å ta av press, beskytte ball og kunne utfordre og passere motstandere med fart og kontroll som 1A i 1v1 situasjoner

  Variasjoner
  - Trener setter i gang annenhver side og varierer serven
  - Banestørrelse
  - Fokus på både 1A og 1F – 1F momenter i prepp øvelse nummer 8

  18. Spill og spill-prinsipper - 1 mot 1
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 1vs1 – forsøke å komme seg forbi motspiller og føre ballen over dødlinje
  - Det ene laget angriper frem og tilbake frem til forsvarspiller greier å vinne ballen.
  - Da bytter man roller og det laget som angrep må inn med en forsvarsspiller i boksen
  - Det ene laget angriper «på tvers». Det andre i banens lengderetning
  - Mister man ballen, skal ballvinner forsøke å føre over endelinjen.

  Læringsmomenter
  Målsetting: Bedre ballførers (1A) ferdigheter i 1v1 for å trenge inn i prioriterte rom (A2)

  Momenter:
  - «Fart i beina» og «Fart i ballen»
  - Frekvens i beina og mange touch ved føring». Kontrollere og beskytte ball.
  - «Kroppskontroll» - Kontroll på overkropp ved føring og retningsforandring
  - Orientering

  Instruksjonspunkter:
  - Evne å håndtere og kontrollere ball hurtig og presist.
  - Evne å ta av press, beskytte ball og kunne utfordre og passere motstandere med fart og kontroll som 1A i 1v1 situasjoner

  Variasjoner
  - Trener setter i gang og varierer serven
  - Banestørrelse
  - Fokus på både 1A og 1F – 1F momenter i øvelse nr. 8

  4. Spill-prinsipper - Soneforsvar
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Organisert i grupper på 3-5 – spillerne i utgangsposisjoner som simulerer ett press ledd
  - Trener starter med å spille ball mot en av kjegle som er plassert foran de respektive posisjonene/sonene.
  - Spilleren for den posisjonen/sonen går ut av ledd og i press som første forsvarer i henhold til sone prinsippene.. Resten av spillerne komprimerer og stenger rom. Første forsvarer spiller ball tilbake til trener og alle spillerne returnerer hurtig tilbake til utgangsposisjonene
  - 3-4 repetisjoner pr gruppe før bytte

  Læringsmomenter
  Målsetting: Bedre første og andre forsvarer (1F og 2F) ferdigheter i soneforsvar

  Momenter:
  - «Fart i hodet» og «Fart i beina»
  - «Kroppskontroll» -kontroll på overkroppen i utgangsstilling og ved forflytninger
  - Lese spillet og reagere hurtig på ball og medspilleres forflytninger i henhold til
  - Spill prinsippene i sone forsvar– inn ut av ledd og komprimere
  - Kommunikasjon

  Instruksjonspunkter:
  - Evne til å reagere og forflytte seg hurtig ved økt kompleksitet. Evne å lese spillet – reagere på visuelle og verbale trigger i spill situasjon – ball og medspiller.
  - Kamplikt i henhold til prinsippene for soneforsvar. Evne å lese spillet å komme i press som første forsvarer (1F).
  - Evne å reagere og forflytte seg hurtig og samlet for å komprimere og stenge rom som andre forsvarer (2F)

  Variasjoner
  - Endre utgangsformasjon i henhold til egne spill prinsipper
  - Varierer serven
  - Avstander
  - Trener kan tidvis slå ball gjennom leddet for å synligjøre manglende komprimering og stenging av rom

  5. Spill og Spill-prinsipper - Første og andre forsvarer (1F og 2F)
  Anbefalt fra nivå: 9 - 11
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  «Firkant – Rondo» med fokus på forsvarspillerne 1F og 2F
  - Området med 4-5 angrepsspillere og 1-2 forsvarsspiller.
  - Oppgaven for laget som har ballen, er å beholde ballen og oppgaven for forsvarspillerne er å vinne ballen.

  Læringsmomenter
  Målsetting: Bedre første og andre forsvarer (1F og 2F) ferdigheter

  Momenter:
  - «Fart i hodet» og «Fart i beina»
  - «Kroppskontroll» -kontroll på overkroppen i utgangsstilling og ved forflytninger
  - Lese spillet og reagere hurtig på ball og medspilleres forflytninger. Hurtig omstilling.
  - Kommunikasjon

  Instruksjonspunkter:
  - Evne til å reagere og forflytte seg hurtig ved økt kompleksitet.
  - Evne å lese spillet – reagere på visuelle og verbale trigger i spill situasjon – ball og medspiller.
  - Evne å lese spillet å komme i press og vinne ball som første forsvarer (1F).
  - Evne å reagere og forflytte seg hurtig og samlet for å komprimere og stenge rom som andre forsvarer (2F)

  Variasjoner
  - Varierer igangsetting.
  - Avstander
  - Antall spillere
  - Regler for antall touch
  - Fokus på både 1F og 1A – 1A momenter i prepp øvelse nummer 14

  6. Spill og spill-prinsipper - 1 mot 1
  Anbefalt fra nivå: 9 - 11
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 1 mot 1 inne i sirkelen
  - En angrepspiller som passes på av en forsvarsspiller
  - Angripere med ball utenfor sirkelen
  - Angrepsspillere inne i sirkel skal motta ball fra spiller utenfor sirkel, beskytte ballen og levere den til en ledig spiller utenfor sirkelen
  - Forsvarsspillere skal jobbe med å komme i press, bli i press og vinne ball

  Læringsmomenter
  Målsetting: Bedre første forsvarer (1F) ferdigheter i 1v1

  Momenter:
  «Fart i hodet» og «Fart i beina»
  «Kroppskontroll» -kontroll på overkroppen i utgangsstilling
  -kontroll på overkroppen i forflytninger i alle retninger
  Lese motstander og reagere hurtig på motstanders forflytninger

  Instruksjonspunkter:
  - Evne å komme i press og bli i press for å vinne ball.
  - Hindre at motstander kommer i posisjon til å nå prioriterte rom

  Variasjoner
  - Antall spillere
  - Fokus på både 1F og 1A – 1A momenter i prepp øvelse nummer 15

  7. Spill og spill-prinsipper - 1 mot 1
  Anbefalt fra nivå: 9 - 11
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 1vs1 – forsøke å komme i press, bli i press og vinne ball. Hindre at motspiller kommer seg forbi og scorer mål
  - Vinner man ballen, skal man angripe motstander sitt mål
  - Start annenhver gang «på tvers / på langs»
  - Bytte hvilket lag som starter med ball etter en viss tid

  Læringsmomenter
  Målsetting: Bedre første forsvarer (1F) ferdigheter i 1v1

  Momenter:
  - «Fart i hodet» og «Fart i beina»
  - «Kroppskontroll» -kontroll på overkroppen i utgangsstilling
  -kontroll på overkroppen i forflytninger i alle retninger
  - Lese motstander og reagere hurtig på motstanders forflytninger

  Instruksjonspunkter:
  - Evne å komme i press og bli i press for å vinne ball.
  - Hindre at motstander kommer i posisjon til å nå prioriterte rom

  Variasjoner
  - Banestørrelse
  - Trener setter i gang istedenfor spiller selv og varierer serven
  - Fokus på både 1F og 1A – 1A momenter i prepp øvelse nummer 16

  8. Spill og spill-prinsipper - 1 mot 1
  Anbefalt fra nivå: 9 - 11
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 1vs1 – forsøke å komme i press, bli i press og vinne ball. Hindre at motspiller kommer seg forbi og scorer mål
  - Motstander får 2 poeng ved å score i småmål. Ett poeng ved å stoppe ballen ved en av kjeglene på siden.
  - Vinner man ballen, skal man angripe motstander sitt mål
  - Bytte hvilket lag som starter med ball etter en viss tid

  Læringsmomenter
  Målsetting: Bedre første forsvarer (1F) ferdigheter i 1v1

  Momenter:
  - «Fart i hodet» og «Fart i beina»
  - «Kroppskontroll» -kontroll på overkroppen i utgangsstilling
  -kontroll på overkroppen i forflytninger i alle retninger
  - Lese motstander og reagere hurtig på motstanders forflytninger

  Instruksjonspunkter:
  - Evne å komme i press og bli i press for å vinne ball.
  - Hindre at motstander kommer i posisjon til å nå prioriterte rom

  Variasjoner
  - Trener setter i gang annenhver side og varierer serven
  - Banestørrelse
  - Fokus på både 1F og 1A – 1A momenter i prepp øvelse nummer 17

  9. Spill og spill-prinsipper - 1 mot 1
  Anbefalt fra nivå: 9 - 11
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 1vs1 – forsøke å komme i press, bli i press og vinne ball. Hindre at motspiller kommer seg forbi og scorer mål ved å føre over dødlinjen
  - Det ene laget angriper frem og tilbake frem til forsvarspiller greier å vinne ballen. Da bytter man roller og det laget som angrep må inn med en forsvarsspiller i boksen
  - Det ene laget angriper «på tvers». Det andre i banens lengderetning
  - Vinner man ballen, skal man angripe motstander og forsøke å føre over endelinjen.

  Læringsmomenter
  Målsetting: Bedre første forsvarer (1A) ferdigheter i 1v1

  Momenter:
  - «Fart i hodet» og «Fart i beina»
  - «Kroppskontroll» -kontroll på overkroppen i utgangsstilling
  -kontroll på overkroppen i forflytninger i alle retninger
  - Lese motstander og reagere hurtig på motstanders forflytninger

  Instruksjonspunkter:
  - Evne å komme i press og bli i press for å vinne ball.
  - Hindre at motstander kommer i posisjon til å nå prioriterte rom

  Variasjoner
  - Trener setter i gang og varierer serven
  - Banestørrelse
  - Fokus på både 1F og 1A – 1A momenter i øvelse nr .18

  INFO
  Drilløvelsene viser HVORDAN FERDIGHETEN KAN ØVES INN.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  Spilløvelsene viser HVORDAN FERDIGHETEN KAN BENYTTES I EN KAMPSITUASJON.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  "Tren selv" viser øvelser som SPILLEREN KAN TRENE PÅ EGEN HÅND ELLER MED VENNER.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  SECRETS viser en liste over relevante INSTRUKSJONSPUNKTER for denne ferdigheten.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
  TILBAKE
  Oppgrader til Full Tilgang
  Oppgrader til Full Tilgang
  Spillerlisens er nødvendig.

  Dette vil gi spilleren og deg, samt andre trenere på laget, Full Tilgang til hele Spillerutviklingsdelen av programmet for spilleren.

  I Spillerutviklingsdelen er fokus på hver spiller - ikke bare på laget.