Laster opp video fil...
NFF innhold
Laster...
  Når du logger inn i Treningsøkta, kan du bruke øvelsene i treningsarbeidet.
  Da vises øvelsene du velger ut både for spillerne og for trenerkollegaer.

  Treningsøkta gir mulighet til å styre og planlegge treningsopplegget, håndtere kampene, bygge statistikk, sikre individuell spillerutvikling og effektivisere kommunikasjonen.

  Bibliotek

  Hjem
  Spille fremover - Sjef over ballen
  INFO
  1v1 «Waves»
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Sett opp baner med to soner. En forsvarer i første sone, angripere på begge kortsider/endelinje.
  - 1 mot 1 inne i første firkanten. Dribble forsvarer og passere midtlinje før en kan spille pasning til medspiller på motsatt endelinje.

  Variasjoner
  Gjennomfør øvelsen begge veier ved balltap uten stopp.

  Bayer Leverkusen drible øvelse
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Sett opp en bane med ni forsvarssoner (se illustrasjon).
  - Plasser en forsvarsspiller i hver sone, hvor de ikke har lov til å bevege seg utenfor.
  - Angrepsspillerne starter med hver sin ball på en side, og skal forsøke å drible seg igjennom forsvarssonene og over på motsatt side.
  - Mister de ball til forsvarer, bytter de plass

  Variasjoner
  - Antall spillere
  - Banestørrelse

  Dribling gjennom porter
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 10-20 spillere, avlang bane med 6 kjeglemål/porter plassert med forskjellige vinkler inne i banen. 5-10 baller.

  - Halvparten av spillerne utenfor banen (vegger), andre halvparten inne på banen hvor de fører ball gjennom portene, for så spille pasning til en ledig spiller utenfor. Ny port og pasningsmottaker hver gang.

  - Hvor mange kan du klare på ett minutt?

  Variasjoner
  - Varier med antall spillere ute/inne, bytte posisjon ute/inne etter pasning.

  Everton 1v1
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Lag en stor sirkel. 10-12 spillere.
  - Sett sammen par inne i sirkelen hvor en er angriper og en forsvarer. Resten av spillerne utenfor sirkelen
  - Angrepspillere i sirkelen kan motta ball fra spiller utenfor sirkelen, for så å forsøke å spille til ny spiller utenfor uten å miste ball til sin «oppasser».
  - Bytte roller etter tid, eller bytt roller i midten når forsvarer vinner ball.

  Variasjoner
  - Antall spillere i og utenfor sirkel
  - Banestørrelse

  Ferdighetssirkel
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Lag en stor sirkel. Bruk gjerne midtsirkelen.
  - Halvparten så mange baller som spillere.
  - Like mange spillere utenfor sirkelen som innenfor.
  - Spillere utenfor sirkelen skal spille til en ledig spiller inne i sirkelen.
  - Spiller inne i sirkel skal spille til en ledig utenfor.
  - Bytte roller etter hvert.

  Variasjoner
  - Touchbegrensninger/forskjellige teknikker (vendinger mm.)
  - Antall baller/spillere
  - Passivt press fra trener

  Pasningsøvelse «Vennlig hilsen»
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Sett opp et kvadrat på ca. 25x25 meter. 1/2 spiller(e) på hver kjegle, alltid 2 der hvor ballen starter.
  - En spiller møter og får pasning. Spiller støttepasning og gjør en ny bevegelse for å skape vinkel for spill videre.
  - Pasning i medløp på spiller i neste kjegle. Før man sprinter opp til kjeglen man spilte pasning til.

  Variasjoner
  • Variere pasningsretning
  • Touchbegrensninger
  • To baller i gang samtidig ved 2 spillere på hvert hjørne

  Southampton drible sone
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Lag en bane med to endesoner (angrepspillere) og en midtsone (forsvar). Tre spillere i hver sone.
  - Angrepsspillerne fører hver sin ball rundt i sin endesone. På signal skal de så forsøke å dribble gjennom midtsonen til motsatt endesone. Forsvarere kan ikke bevege seg utenfor midtsonen.
  - Klarer de å komme over til motsatt endesone fortsetter de å føre ball der til nytt signal kommer. Mister de ball til en forsvarer, bytter disse plass.

  Variasjoner
  - Antall spillere
  - Banestørrelse

  INFO
  Drilløvelsene viser HVORDAN FERDIGHETEN KAN ØVES INN.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  Spilløvelsene viser HVORDAN FERDIGHETEN KAN BENYTTES I EN KAMPSITUASJON.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  "Tren selv" viser øvelser som SPILLEREN KAN TRENE PÅ EGEN HÅND ELLER MED VENNER.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  SECRETS viser en liste over relevante INSTRUKSJONSPUNKTER for denne ferdigheten.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
  TILBAKE
  Oppgrader til Full Tilgang
  Oppgrader til Full Tilgang
  Spillerlisens er nødvendig.

  Dette vil gi spilleren og deg, samt andre trenere på laget, Full Tilgang til hele Spillerutviklingsdelen av programmet for spilleren.

  I Spillerutviklingsdelen er fokus på hver spiller - ikke bare på laget.