Laster opp video fil...
NFF innhold
Laster...
  Når du logger inn i Treningsøkta, kan du bruke øvelsene i treningsarbeidet.
  Da vises øvelsene du velger ut både for spillerne og for trenerkollegaer.

  Treningsøkta gir mulighet til å styre og planlegge treningsopplegget, håndtere kampene, bygge statistikk, sikre individuell spillerutvikling og effektivisere kommunikasjonen.

  Bibliotek

  Hjem
  Spille med og mot - Pasningsspill - Ballkontroll
  INFO
  "Borgen"
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - To og to spillere samarbeider om å spille pasninger gjennom småmål inn mot og inn i 5-meteren.
  - I omerådet innenfor 16-meteren og 5-meteren møter de motstand (en eller flere).
  - Det avsluttes med scoringsforsøk mot keeper.

  Læringsmomenter
  - Orientering. Hvor er det rom?
  - Føre-finte-drible, pasnings- og scoringsferdigheter.

  Variasjoner
  - Antall med- og motspillere.

  3 på medløp ("Ni-koneren")
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Tre og tre spillere samarbeider med å spille pasninger fra en side til en annen.
  - Banestørrelse ca. 30X50 meter.
  - Pasningen slås fra sentral spiller på medløp mot hhv. høyre eller venstre spiller.
  - Neste pasning slås deretter over til spiller på motsatt side.
  - Så slås pasning til sentral spiller på neste 3 gruppe (motsatt side).

  Læringsmomenter
  - Tilslagsferdigheter på ulike delferdigheter (innside, ytterside, tempo og halvtliggende vrist).
  - Timing (pasning på medløp), bevegelse ifht. ballfører.

  Variasjoner
  - Ulike pasningskombinasjoner. Legg inn (passivt) press/motstander.

  Firkant - spill på medtak
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 10x15m
  - 6-8 spillere i en firkant med en ball
  - Pasning på fot/i steg til medspiller og løp etter, som tegning og video viser.

  Læringsmomenter
  - Sidestilt kropp
  - TREFF MEDSPILLER! - Standfot peker dit pasningen skal
  - Treffpunkt midt på ball, få den til å flyte langs bakken
  - Legge til rette for pasning

  Variasjoner
  - Ha to baller i spill samtidig
  - Snu retning
  - Legg inn touchbegrensning
  - Forskjellige typer pasningsteknikker

  Medløpsøvelse
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 25x25 meter firkant
  - 5 til 12 spillere
  - Alltid minst to spillere der øvelsen starter

  Læringsmomenter
  - Orientering før mottaket
  - Tilrettelegging for pasning i bevegelse
  - Timing bevegelse - pasning

  Variasjoner
  - Begge retninger

  Mottak - pasning på løpende rekke
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Man stiller opp to rekker mot hverandre. Fremste spiller over til den fremste på den andre siden og løper over og stiller seg bakerst i motsatt rekke.

  Læringsmomenter
  - Kontrollavstand: en til en og en halv meter foran deg ved førsteberøring
  - Treffpunkt på ball, retning på pasning

  Mottak - vending - pasning
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  3 spillere på linje med 5-7 m mellomrom. Spiller A slår til B i midten, B vender og spiller til C. Deretter motsatt vei. Bytt plass etter litt tid.

  Læringsmomenter
  - Lag god vinkel / skråstill
  - Orientering før mottak
  - Vending med innside og utside.
  - Slippe ball forbi uten touch
  - Lavt tyngdepunkt.
  - Tyngdeoverføring i forkant (finte).

  Variasjoner
  - Ulike passninger fra spillere;
  * "Kameratpasning"
  * Ulik kraft i pasningen, langs bakken og i lufta
  - Spiller som skal motta ball beveger seg på kortsiden for å angi hvor han eller hun vil ha ballen. (Dettte trigger fokus på orientering i forkant)

  Mottak - vending - pasning med og uten motstand
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  4 spillere på linje.
  A slår opp til B. C er passiv i ryggen på B. Spiller B vender opp og slår pasning til D. Deretter D til C, med B passiv i rygg, osv.
  Bytt plasser etter noe tid.

  Læringsmomenter
  - Lag god vinkel / skråstill
  - Orientering før mottak.
  - Vende foran motstander eller vende forbi i mottaket.
  - Vending med innside og utside.
  - Slippe ball forbi uten touch.
  - Lavt tyngdepunkt.
  - Tyngdeoverføring i forkant (finte).

  Instruksjonspunkter:
  - Ulike serv fra pasningsspillere;
  . "Kameratpasning"
  . Ulik kraft i pasningen. Langs bakken og i lufta.
  - Spilleren som skal motta ball, beveger seg på kortsiden for å angi hvor han eller hun vil ha ballen. (Dette trigger fokus på orientering i forkant).

  Mottaks- og pasningskarusell
  Anbefalt fra nivå: 12 - 14
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Minimum åtte spillere fordelt i hjørnene på en 25X20 meters bane.
  - Spiller A slår en pasning rett fram til spiller B. Spiller B slår diagonalt til spiller D, som igjen slår rett fram til spiller C.
  - Spillerne bytter alltid plass med den de har spilt pasning til.

  Læringsmomenter
  Fra-mot bevegelse hos ballmottaker, pasning ifht. bevegelse, første touch ifht. pasning (medtak).

  Variasjoner
  - Øvelsen gjennomføres med to baller (start ved spiller A og C).
  - Tvungen to-touch, tvungen en-touch. Varier banestørrelse. Varier retning.

  Opp - tilbake - medløp
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Kvadrat på 25x25 mter.
  - En spiller på hver kjegle. ”Startkjeglen” med to spillere.
  - En spiller møter og får pasning. Spiller støttepasning og gjør en ny bevegelse for å skape vinkel for spill videre.
  - Pasning i medløp. Kontroll i medløp før ny pasning opp på neste spiller som starter fra neste kjegle

  Læringsmomenter
  - Orientering før mottak
  - 1.berøring i bevegelse
  - Timing bevegelse-pasning
  - Orientering i etterkant av pasning
  - Utførelse av pasning

  Pasning - medtak - pasning
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  2 spillere på 1 ball
  - Slår pasninger frem og tilbake til hverandre med forskjellige typer teknikker.
  - Minimum 2 touch slik at vi får masse repetisjoner på medtak/mottak.
  - Hver spiller har en kjegle foran seg som han eller hun skal ta med ballen til siden for, før pasningen slås tilbake.

  Læringsmomenter
  - Legg til rette med første touch for pasning på andre touch
  - Tempo i pasning, slå gjennom ball
  - Treffpunk på ball!
  - Treff medspiller

  Variasjoner
  - Varier avstand
  - Legg inn touchbegrensning
  - Lage noen form for konkurranser?

  Pasning - medtak med god vinkel før medtaket
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Spillerne stiller opp på to rekker (minimum to på hver side).
  - Førstemann slår en vinklet pasning på bevegelse til spiller på motsatt side.
  - Etter slått pasning, løper spiller til motsatt side.

  Læringsmomenter
  Tilslagsferdighet, timing og bevegelse.

  Variasjoner
  - Tvungen to-touch med retningsbestemt medtak.
  - Tvungen en-touch. Pasningsvariasjoner med forskjellige avstand.
  - Pasningsvariasjoner med forskjellige pasningskombinasjoner: Opp - tilbake - vinklet pasning.

  Pasning - medtak to og to over halv bane
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  To spillere sammen som løper parallelt over banen, og spiller pasninger mellom seg

  Læringsmomenter
  - Et medtak som gjør at du kan beholde løpsretningen din.
  - Standfot og treffpunkt på ball, knyttet til at du skal spille en pasning på skrå framover.
  - Riktig kraft i pasning ifht. medspillers bevegelse.

  Pasning fra ulike vinkler
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Spillerne står på to stasjoner, hvor ballfører slår pasning med ulik vinkel og kraft til avslutter.
  - Spillerne rullerer som pasningslegger og avslutter.

  Læringsmomenter
  Medtaksferdighet (retningsbestemt førsteberøring, kort tid mellom første og andre berøring), avslutningsferdighet (type avslutningsferdighet, kraft eller presisjon? Hvor står keeper?).

  Variasjoner
  Avstand og vinkler. Type serv til avslutter.

  Pasning i sirkel
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Halvparten av spillerne (med ball) former en sirkel, og resten av spillerne samles i midten av sirkelen (uten ball).
  - Spillere inne i sirkelen orienterer seg og søker øyekontakt, og mottar pasning fra "sin medspiller".
  - Ballen spilles tilbake, og det søkes ny medspiller.

  Læringsmomenter
  Orientering. Kommunikasjon. Pasningskvalitet.

  Variasjoner
  - Tvungen en-touch, to-touch.
  - Ulike kombinasjoner sammen med vendinger, finter etc.
  - Ulik server for å utfordre andre tilslag- og mottaksferdigheter (volley, heading, bryst, lår og komb. av disse).
  - Antall spillere ute og inne i ringen for å utfordre orientering i forkant av mottak.
  - Ikke lov å slå pasning tilbake på samme spiller som du mottok ballen fra.

  Pasnings- og mottakskarusell: opp-tilbake-vend
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Firkant 20x30 m, spillerne fordeler seg i hjørnene. 8-18 spillere – alltid 2 spillere der øvelsen starter.
  - Spiller A slår pasning rett fram i forhold til spiller B sin bevegelse. Spiller B mottar ball i bevegelse med foten lengst unna. Samtidig viser spiller C seg for spiller A – for så å vise støtte for spiller B. Spiller C mottar ball så med foten lengst unna, for så å vende mot spiller D.

  Læringsmomenter
  - Orientering før mottak
  - Fra – mot bevegelse
  - Tilrettelegge 1. berøring for pasning
  - Finte før medtak

  Slå på diagonalen
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Øvelsen starter med en pasning diagonalt, som tegningen viser
  - Så går pasningene i 8-talls mønster

  Læringsmomenter
  - Slå på riktig fot
  - Hvilken pasningsteknikk velger jeg (vrist/innside)?
  - Slå gjennom ball

  Variasjoner
  - Variere avstandene litt for å se om man kan få flere repetisjoner på forskjellige teknikker?
  - 2 baller samtidig?

  Spill i fast rekkefølge
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 4 spillere sammen i et avgrenset område (ut i fra antall).
  - Alle spillerne får et nr. fra 1-4.
  - Pasningen skal gå fra 1 til 2 til 3 osv..
  - Ha flere 4er grupper inne i området for å gjøre det mer utfordrende.

  Læringsmomenter
  - Hvor er medspillerne mine?
  - Hvem får jeg ballen fra, hvor skal jeg slå pasningen neste gang?
  - Være spillbare for kompisen.
  - Treffer jeg medspilleren min?

  Variasjoner
  - Forandre rekkefølgen pasningene skal slås i

  Tilslags og pasningssirkel
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Halvparten av spillerne har 1 ball hver og danner en sirkel.
  - De som ikke har ball jobber inne i sirkelen med ballkontroll og ulike delferdigheter.

  Læringsmomenter
  - Orientering i forkant
  - Bruke blikket og se hvor det er ledig rom og ledig medspiller
  - Åpne opp kroppen før mottak/medtak så det går kjappere å ta den med seg
  - Hurtig ballkontroll
  - Retningsbestemt mottak

  Variasjoner
  - Uttalige variasjoner med tanke på hvilke tilslagsferdigheter man ønsker å trene på .
  - Touchbegrensing, minimum 2 touch for å få repetisjon på mottak/medtak.
  - Ulik serv fra spillere i ytre sirkel (kraft på pasningen, langs bakken og i lufta).

  Tilslagstrening
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 2 spillere på 1 ball.
  - Slår pasninger frem og tilbake til hverandre med forskjellige typer teknikker.
  - Minimum 2 touch slik at vi får masse repetisjoner på medtak/mottak.

  Læringsmomenter
  - Første berøring til rette for pasning.
  - Møt ballen.
  - Kortest mulig tid mellom 1 og 2 touch.
  - Treffpunkt, ta av farten på ballen.

  Variasjoner
  - Varier avstand.
  - Legg inn touchbegrensning.
  - Lage form for konkurranser?

  Ajax - fra imot (m/diff)
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - En spiller (A) i hvert hjørne i en firkant med ball.
  - Fire spillere (B) i midten på hver sin kjegle
  - Spiller B beveger seg fra – mot og mottar ball fra spiller A. piller B utfører mottak og spiller pasning tilbake til A
  - Spillere B (i midten) beveger seg samme retning – mot høyre eller venstre etter hver pasning

  Læringsmomenter
  - Orientering/blikk før mottak
  - Bevegelsen fra – mot
  - Tilrettelegg 1 berøring for pasning på 2 berøring
  - Finte før mottak

  Variasjoner
  - Kan variere retning i bevegelse, bruk av høyre og venstre fot
  - Differensiering for de beste

  INFO
  Drilløvelsene viser HVORDAN FERDIGHETEN KAN ØVES INN.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  Spilløvelsene viser HVORDAN FERDIGHETEN KAN BENYTTES I EN KAMPSITUASJON.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  "Tren selv" viser øvelser som SPILLEREN KAN TRENE PÅ EGEN HÅND ELLER MED VENNER.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  SECRETS viser en liste over relevante INSTRUKSJONSPUNKTER for denne ferdigheten.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
  TILBAKE
  Oppgrader til Full Tilgang
  Oppgrader til Full Tilgang
  Spillerlisens er nødvendig.

  Dette vil gi spilleren og deg, samt andre trenere på laget, Full Tilgang til hele Spillerutviklingsdelen av programmet for spilleren.

  I Spillerutviklingsdelen er fokus på hver spiller - ikke bare på laget.