Flash-spilleren er ikke lastet opp.
Laster opp Flash-spilleren...
Treningsøkta.no tilbyr:
For Treneren:
 • et bibliotek med øvelser, ferdiglagde økter og annet faginnhold
 • lage egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner
 • oppfølging av kamper
 • kommunikasjons- system
 • rapporter og statistikk for lag og spillere
 • tegneverktøy for å lage egne øvelser
 • informasjon til foreldrene
For Spilleren:
 • bedre trening hjemme
 • bedre forberedt til treningsøktene
 • loggbok pr. sesong og akkumulert
For Ledelsen:
 • oversikt over treninger og treningsarbeid
 • banefordeling
 • oversikt over utstyret
 • kvalitetssikring
 • informasjonssystem
Nå også med:
Ferdiglagde treningsøkter pr. aldersgruppe
med utvalgte favorittøvelser
Produkt- oppgraderinger er inkludert i prisen

Bibliotek

Hjem
Søk i biblioteket
Bibliotek  /  NFF innhold - Øvelser
Velg søkekriterier
I.
II.
Oversikt over ferdighetene
Anbefalt fra nivå:  
Angrepsspill - 1A og vi andre (2. og 3. angriper)
INFO
"Ajax øvelsen"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
8-10 spillere i "diamant". To spillere på hver kjegle. Vinklet pasningsspill og støttepasning mellom kjeglene. Husk å forandre retning på øvelsen etter x antall runder.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til retningsbestemt medtak.
1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse).

Variasjoner:
Varier antall pasninger og kombinasjoner av pasninger.
Legg inn ekstra ball.

"Barcaøvelsen 360"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
4 spillere rundt + 4 vs 4. Lagene i midten spiller mot hverandre ved hjelp av spillere på utsiden (360 grader).

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Vise oss bak, forbi (eks. overlap)og eller foran:
o Bak (støtte) når ballfører er presset. Bak ved vending av spill. Bak ved ”opp-tilbake-gjennom/vend”
o Forbi når ballfører er upresset og skal skape overtall
o Foran for å skape alternativer for gjennombrudd.

Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen
o Mottar ballen gunstig for neste trekk

Hvilke oppgaver ligger i min rolle som 2A eller 3A?
o Strekke eller møte?
o Hvilke rom skal jeg ”angripe”

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse). Kort tid mellom 1. og 2. berøring. Retningsbestemt.

Variasjoner:
Med/uten retning. Rask progresjon på retning. Antall touch på de rundt, antall touch på de i midten. Bytte på ved tid eller balltap (de 4 som mister ball bytter plass med de som vinner).

"Barcaøvelsen" med vegger
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
12 spillere, 20 x 30 m bane. Tre lag, lagene i midten spiller mot hverandre ved hjelp av vegger rundt banen (siste laget).

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Vise oss bak, forbi (eks. overlap) og/eller foran:
o Bak (støtte) når ballfører er presset. Bak ved vending av spill. Bak ved ”opp-tilbake-gjennom/vend”.
o Forbi når ballfører er upresset og skal skape overtall.
o Foran for å skape alternativer for gjennombrudd.

Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen.
o Mottar ballen gunstig for neste trekk.

Hvilke oppgaver ligger i min rolle som 2A eller 3A?
o Strekke eller møte?
o Hvilke rom skal jeg ”angripe”?

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse). Kort tid mellom 1. og 2. berøring. Retningsbestemt.

Variasjoner:
Med/uten retning. Rask progresjon på retning. Antall touch på de rundt, antall touch på de i midten. Bytte på tid eller balltap (de 4 som mister ball bytter plass med de som vinner ballen).

"Battle box"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
5 mot 5 inne i 16 meter feltet, med veggspillere utenfor kortendene. Mål midt på langsidene.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering ved å se muligheten for gjennombrudd i forkant.
• Hvem beveger seg nær 1A? Bevegelse forbi? Bevegelse foran eller bak?
• Ser 1A meg?
• Har jeg en gunstig posisjon om jeg blir ballfører (1A)?
• Har vi samtidige bevegelser (2A/3A)?

1A: Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere eller skape rom for pasning eller avslutning:
• Med tempo.
• Utfordre i forhold til sikringsspiller (2F) – ledig rom.
• God ”timing” på pasning eller finte for best mulig forutsetning for gjennombrudd og skudd.

Variasjoner:
Varier med touch begrensninger og/eller flere veggspillere.

"Diamanten"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
6-8 spillere i "Diamant". Pasnings og mottaksøvelse med to spillere på hvert hjørne. Pasning til neste spiller (hjørne), retningsbestemt medtak på færrest mulig touch før neste pasning.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til retningsbestemt medtak.

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse).

Variasjoner:
Varier retning, størrelse på "diamanten" og med to baller samtidig.

"Driblesirkel"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
10-20 spillere, sett opp en liten firkant midt i banen. Halvparten av spillerne med hver sin ball inne på banen, andre halvpart utenfor banen. Spillerne inne på banen fører/dribler innom den lille firkanten, før de finner en ledig spiller på utsiden med pasning. Så inn mot midten igjen før en finner ny spiller for pasning.

Læringsmomenter:
1A 1st Angriper):
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal.
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1.berøring.
• Kort tid mellom 1. og 2. berøring.

Variasjoner:
Bytt posisjon inne/ute etter pasning. Touchbegrensninger.

"Dribling gjennom porter"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
10-20 spillere, avlang bane med 6 kjeglemål/porter plassert med forskjellige vinkler inne i banen. 5-10 baller.
Halvparten av spillerne utenfor banen (vegger), andre halvparten inne på banen hvor de fører ball gjennom portene, for så spille pasning til en ledig spiller utenfor. Ny port og pasningsmottaker hver gang.
Hvor mange kan du klare på ett minutt?

Læringsmomenter:
1A (1st Angriper):
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1. berøring.
• Kort tid mellom 1. og 2. berøring.

Variasjoner:
Varier med antall spillere ute/inne, bytte posisjon ute/inne etter pasning.

"Possession" - 4 mot 4/6 mot 6
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
9-13 spillere, 20-30x30-40m bane. Spill 4 mot 4 eller 6 mot 6, eventuelt med joker. Hold ballen i laget. Poeng etter x antall pasninger.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Hvor er det plass?
o Nærrom eller fjernrom?
o Bak (støtte) når ballfører er presset. Bak ved vending av spill. Bak ved ”opp-tilbake-gjennom/vend”.
o Hvilke oppgaver ligger i min rolle som 2A eller 3A?
o Strekke eller møte?
o Hvilke rom skal jeg ”angripe”
Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen
o Mottar ballen gunstig for neste trekk

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse). Kort tid mellom 1. og 2. berøring. Retningsbestemt. Direkte gjennombrudd eller verne om ballen for å skape nye rom.

Variasjoner:
Varier banestørrelse, touch eller overtall/undertall.

"Soccer Star"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
8 spillere, to trekanter. Hver gruppe på fire (to der øvelsen starter) spiller pasning i trekant. Bytt plass til der du har spilt pasning. Kjør øvelsen begge veier.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse). Kort tid mellom 1. og 2. berøring. Retningsbestemt.

Variasjoner:
Bruk fem spillere og to baller i hver trekant. Legg inn en ekstra trekant.

"Y øvelsen"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
6-8 spillere, 1 ball. Sstørrelse bestemmes selv og antall stasjoner.
Spillere på hver kjegle og flere der man starter. Pasningskombinasjoner som fører tilbake til start igjen. Annenhver gang i forhold til side man går, eller fast. Rullering. Går dit du slår pasning.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen
o Mottar ballen gunstig for neste trekk

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse).

Variasjoner:
Varier størrelse på banen, touch og/eller fot.

2 mot 1 - "Ny firkant"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
3-18 spillere, 8 identiske baner/firkanter. 2 mot 1 inne i en firkant. Når fem vellykkede pasninger er gjennomført etter hverandre, kan overtallslaget ta med ballen til ny ledig firkant, enten ved å føre ballen inn eller ved pasning. Forsvarende spiller får poeng ved å føre/drible ball inn i ny firkant. Runder på ca. 1-2 minutter før bytte av rolle. Hvor mange firkanter klarer dere å være innom på ett minutt?

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen
o Mottar ballen gunstig for neste trekk

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse). Kort tid mellom 1. og 2. berøring. Retningsbestemt.

Variasjoner:
Varier med antall pasninger før bytte, forskjellig størrelse på firkantene.

2 mot 1 - "Waves"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
6-8 spillere, 15x20m bane, 2 små mål. To mot en mot ett mål. Angripere bytter ved avsluttet angrep. Forsvarer blir første angriper (1A) med ny 2A og 1F andre retning.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen
o Mottar ballen gunstig for neste trekk


Fra 1F til 1A:
• Ved ballerobring, direkte gjennombrudd (passere) eller verne om ballen.
1A: Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere eller spille pasning.
• Med tempo
• Utfordre i forhold til 1Fs aksjon (posisjon, kroppsstilling, balanse, aggressivitet osv.)

Variasjoner:
2 mot 2
Spill med store mål og keepere.

2 mot 2 - "Overtall boks"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
12 spillere, liten firkant i midten av banen (20x30m), 2 små mål. Spillere fordelt på midten av hver langside med ball, og på kortsidene uten ball. Øvelsen starter med en mot en, fra hver langside. Spiller med ball velger hvilket mål en vil score på, hvor en forsvarer og angriper starter fra hver sin kortside (forsvarer fra den siden 1A har valgt).

Læringsmomenter:
1A (1st Angriper):
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger.
• Fra/mot bevegelse for å skaffe seg rom. Ta av press?
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1. berøring.
• Skjerme ballen (kroppen imellom ball og motstander)?
• Kort tid mellom 1. og 2. berøring.
• Pasning eller passere.
• Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere eller spille pasning
• Med tempo
• Utfordre i forhold til 1Fs aksjon (posisjon, kroppsstilling, balanse, aggressivitet osv.)

Variasjoner:
Spill med store mål og keepere.

2 mot 2 med vegger (Vinger)
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
6 spillere, ca. 15 x 20 m bane, 2 små mål. 2 mot 2 inne i banen med en spiller ("vegg") på hver langside som hjelp til angripende lag.

Læringsmomenter:
1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse).
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen
o Mottar ballen gunstig for neste trekk


1A: Spille pasning i forhold til medspillere sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse).

Variasjoner:
Varier med touchbegrensninger spillere ute (vegger).

2 sone spill
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
16-18 spillere, bane fra 16 m til 1 6m. Spillform med fast antall spillere fra hvert lag i hver sone og forskjellige føringer ift. hvordan man kommer seg fremover; balltransport inn i sone, pasning inn i sone. Hvem kan bli med; antall spillere og hvilke spillere?

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering ved å se muligheten for gjennombrudd i forkant.
• Hvem beveger seg nær 1A? Bevegelse forbi? Bevegelse foran eller bak?
• Ser 1A meg?
• Har jeg en gunstig posisjon om jeg blir ballfører (1A)?
• Har vi samtidige bevegelser (2A/3A)?
1A: Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere eller skape rom for pasning eller avslutning:
• Med tempo.
• Utfordre i forhold til sikringsspiller (2F) – ledig rom.
• God ”timing” på pasning eller finte for best mulig. forutsetning for gjennombrudd og skudd
Fra 1F til 1A.
• Ved ballerobring, direkte gjennombrudd (passere) eller verne om ballen.

Variasjoner:
Varier med overtall/undertall og touchbegrensninger.

3 mot 1 i firkant flyvende
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
6-18 spillere, 3-8 områder (ca. 10 x 10 m).
3 mot 1 i hvert område. Målsettingen er å få 5 pasninger før man forflytter seg til et nytt område. Forsvarer får poeng ved å føre/drible ballen over i ny firkant. Bytt roller etter 1 minutt. Hvor mange områder klarer man å være i ila. 1 minutt?

Læringsmomenter:
1A og vi andre:
• Ser 1A meg?
• Har jeg en gunstig posisjon om jeg blir ballfører (1A)?

1A: Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere eller skape rom for pasning:
• Med tempo.
• God ”timing” på pasning eller finte for best mulig forutsetning for gjennombrudd.

Variasjoner:
Færre/flere pasninger før man går inn i et nytt område. Forskjellige størrelser på områdene eller farger.
Flere spillere.

3 mot 2 - pluss linjepasser
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
6-18 spillere, firkant 20 x 20 m, 1-3 baller. Spill 3 mot 3 med scoring over endelinje, hvor en forsvarer kun kan bevege seg på endelinjen.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Vise oss bak, forbi (eks. overlap) og/eller foran:
o Bak (støtte) når ballfører er presset. Bak ved vending av spill. Bak ved ”opp-tilbake-gjennom/vend”.
o Forbi når ballfører er upresset og skal skape overtall.
o Foran for å skape alternativer for gjennombrudd.

Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen.
o Mottar ballen gunstig for neste trekk.

Hvilke oppgaver ligger i min rolle som 2A eller 3A?
o Strekke eller møte?
o Hvilke rom skal jeg ”angripe”?

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse). Kort tid mellom 1. og 2. berøring. Retningsbestemt.

Variasjoner:
Banestørrelse.
Smal endesone for større kvalitet/presisjon.
Forsvarsspiller er med som en vanlig spiller.

3 mot 3 - overtallsboks
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
12 spillere, rektangel (ca. 20 x 30 m med en liten firkant i midten).
2 spillere går i firkanten for 1 mot 1. Spiller med ball velger en og angriper en endesone. 2A og 3A og 1F blir med i spillsituasjonen (3 v 2).

Læringsmomenter:
1A:
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger
• Fra/mot bevegelse for å skaffe seg rom. Ta av press?
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1. berøring.
• Skjerme ballen (kroppen imellom ball og motstander)?
• Kort tid mellom 1. og 2. berøring.
• Pasning eller passere?
• Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere eller spille pasning:
•Med tempo
•Utfordre i forhold til 1Fs aksjon (posisjon, kroppsstilling, balanse, aggressivitet osv.)

Variasjoner:
Bruk en ekstra forsvarsspiller som kommer inn fra en side for å skape en 3 v 3 situasjon (offensive/defensiv halvdel).

3 mot 3 med vegger (Vinger)
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
8 spillere, rektangel (20 x 25 m). 1 ball, 2 små mål.
3 mot 3 inne i området. Scoring på småmålene. Vinger/vegger i sidekorridor (uten motstand)) kan brukes av det angripende laget.

Læringsmomenter:
1A:
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger
• Fra/mot bevegelse for å skaffe seg rom. Ta av press?
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1. berøring.
• Skjerme ballen (kroppen imellom ball og motstander)?
• Kort tid mellom 1. og 2. berøring.
• Pasning eller passere?

Variasjoner:
Touchbegrensning på vingene.

3-lag spill (8 mot 4)
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
12 spillere, rektangel 20 x 30 m.
8 v 4 spill i området (2 lag mot 1). Bytt rollene på lagene etter 2 minutter.
Hvor mange pasninger klarer vi?

Læringsmomenter:
Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen.
o Mottar ballen gunstig for neste trekk.

Hvilke oppgaver ligger i min rolle som 2A eller 3A?
o Strekke eller møte?
o Hvilke rom skal jeg ”angripe”?

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse). Kort tid mellom 1. og 2. berøring. Retningsbestemt.

Variasjoner:
Spill med omstilling slik at det laget som vant ballen blir angripende.
Touch begrensning på laget med ballen.

4 mot 2 box
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
6 spillere, ca. 10 x 10 m bane. Spill 4 mot 2, angrepsspiller utenfor firkant, forsvarsspillere inne. Pasninger gjennom firkanten. Bytt roller etter 1-2 minutter.

Læringsmomenter:
1A:
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger.
• Fra/mot bevegelse for å skaffe seg rom. Ta av press?
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1. berøring.
• Kort tid mellom 1. og 2. berøring.

Variasjoner:
Varier banestørrelse eller touchbegrensninger.
Spill 5 mot 2 med ekstra angrepsspiller inne i banen. Ballen må innom denne spilleren etter x pasninger utenfor.

4 mot 4 på midtbanen (m/4 minimål)
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
4 mot fire i en rektangel bane, f.eks 40 x 20 m. Fire små mål på hver langside.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant. Posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Hvor er det plass/rom?
o Nærrom eller fjernrom? Bakrom, mellomrom eller rom i bredden? I ledd eller ledd foran/bak?
o Bak (støtte) når ballfører er presset. Bak ved vending av spill. Bak ved ”opp-tilbake-gjennom/vend”

o Hvilke oppgaver ligger i min rolle som 2A eller 3A?
o Strekke eller møte?
o Hvilke rom skal jeg ”angripe”?
Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen
o Mottar ballen gunstig for neste trekk

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse). Kort tid mellom 1. og 2. berøring. Retningsbestemt. Direkte gjennombrudd eller verne om ballen for å skape nye rom.

Variasjoner:
Spill med joker. Antall spillere og banestørrelse.

6 mot 6 med småmål
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
12 spillere, bred bane, 2 små mål. 6 mot 6 spill med scoring i 2 små mål.
Hvor er det rom for å score?

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Vise oss bak, forbi (eks. overlap) og/eller foran:
o Bak (støtte) når ballfører er presset. Bak ved vending av spill. Bak ved ”opp-tilbake-gjennom/vend”.
o Forbi når ballfører er upresset og skal skape overtall.
o Foran for å skape alternativer for gjennombrudd.

Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen.
o Mottar ballen gunstig for neste trekk.

Hvilke oppgaver ligger i min rolle som 2A eller 3A?
o Strekke eller møte?
o Hvilke rom skal jeg ”angripe”?

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse). Kort tid mellom 1. og 2. berøring. Retningsbestemt.

Variasjoner:
Små mål settes i enden for mer spill i lengderetningen.
Bruk større mål.
Bruk vanlige mål og keepere.

9 mot 9 - "Balanse"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
18 spillere, ca. 40 x 60 m, to soner (off + def.). Spill 8 mot 8 pluss keepere. Alltid to spillere på angripende lag blir igjen på defensiv halvdel.

Læringsmomenter:
1A:
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger.
• Fra/mot bevegelse for å skaffe seg rom. Ta av press?
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1. berøring.
• Skjerme ballen (kroppen imellom ball og motstander)?
• Kort tid mellom 1. og 2. berøring.
• Pasning eller passere.
• Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere eller spille pasning:
• Med tempo
• Utfordre i forhold til 1Fs aksjon (posisjon, kroppsstilling, balanse, aggressivitet osv.)

Variasjoner:
Varier banestørrelse og touchbegrensninger.

9 mot 9 - "Inn i 16-meteren"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
8 mot 8 + keepere
Angrepsstart fra keeper. Man spiller med hensikt om å komme inn i 16 meteren (16 m streken er offside) med kontroll og score på 1-2 touch, eller spille til en som blir med som må score på 1 touch. Kan også spille via ytterste mann som slår inn.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering ved å se muligheten for gjennombrudd i forkant.
• Hvordan frispille i bakre og midtre ledd:
- Hvor er det plass, på kant eller sentralt, fjernrom eller nærrom?
• 1A utfordrer på back/kant. Er det plass utvendig eller innvendig ifht. 1F/2F?
- 1A utfordrer sentralt (midtstopper, sentral midt)?
• Hvem beveger seg nær 1A? Bevegelse forbi? Bevegelse foran eller bak? Hvem beveger seg i fjernrom?
• Ser 1A meg?
• Har jeg en gunstig posisjon om jeg blir ballfører (1A)?
• Har vi samtidige bevegelser (2A/3A)?
- Eks. kant innover - back overlapp, opp – tilbake – gjennom. Sentral i mot sentral/indreløper i fra.

1A: Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere eller skape rom for pasning:
• Med tempo
• Utfordre i forhold til sikringsspiller (2F) – ledig rom
• God ”timing” på pasning eller finte for best mulig forutsetning for gjennombrudd.

Variasjoner:
Fritt spill 9 mot 9 med vekt på læringsmomentene.
Bruk av vanlige fotballregler.

9 mot 9 - "Posisjonsspill"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
8 mot 8 + keepere, ca. 40 x 60 m bane. Hvert lag tar ut en spillere hvert 2. minutt, og må justere posisjoner etter dette.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Vise oss bak, forbi (eks. overlapp) og eller foran:
o Bak (støtte) når ballfører er presset. Bak ved vending av spill. Bak ved ”opp-tilbake-gjennom/vend”
o Forbi når ballfører er upresset og skal skape overtall.
o Foran for å skape alternativer for gjennombrudd.

Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen
o Mottar ballen gunstig for neste trekk

Hvilke oppgaver ligger i min rolle som 2A eller 3A?
o Strekke eller møte?
o Hvilke rom skal jeg ”angripe”

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse). Kort tid mellom 1. og 2. berøring. Retningsbestemt.

9 mot 9 - inn på siste 1/3 del
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Banestørrelse 16 x 16 meter.
Rødt (angripende lag) lag: 4-1-3 formasjon.
Blått (forsvarende lag) lag: 3-4-1 formasjon.
Kantspillere på rødt legger seg lavere i banen i forsvar.
Alt av dødballer foretas i form av kort igangsetting fra keeper. Forsvarende lag skal tillate dette.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering ved å se muligheten for overtall i forkant. Fart, avstand og vinkel i forhold til 1A.
• Hvordan beveger vi andre oss når:
• 1A utfordrer på kant, er det plass utvendig eller innvendig ifht. 1F/2F?
• 1A utfordrer på sentralt
• Bevegelse nær 1A? Bevegelse forbi? Bevegelse foran eller bak?
• Overlapp – utvendig/innvendig
• Veggspill
• Opp – tilbake - gjennom
• Ser 1A meg?
• Har jeg en gunstig posisjon om jeg blir ballfører (1A)?

1A: Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere eller skape rom for pasning:
• Med tempo.
• Utfordre i forhold til sikringsspiller (2F) – ledig rom.
• God ”timing” på pasning eller finte for best mulig forutsetning for gjennombrudd.

Variasjoner:
Man kan gjøre flere formasjonsgrep (to spisser og to sentrale midtbanespillere i stedefor backer på rødt osv).
Det viktigste er at man organiserer frem mange forsøk på å trenge igjennom ett midtbaneledd.

9 mot 9 med endesone
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
18 spillere, bane fra 16 m til 16 m. Spill 9 mot 9 inkl. keepere. Lag sidekorridorer og soner inn på siste 1/4 del (endesone). Innenfor endesone på hver side har kun keeper på det forsvarende lag lov til å oppholde seg. Spill så 8 mot 8 hvor angripende lag forsøker å spille seg frem endesone via korridor for så avslutte på mål.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Vise oss bak, forbi (eks. overlap) og/eller foran:
o Bak (støtte) når ballfører er presset. Bak ved vending av spill. Bak ved ”opp-tilbake-gjennom/vend”
o Forbi når ballfører er upresset og skal skape overtall.
o Foran for å skape alternativer for gjennombrudd.
Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen.
o Mottar ballen gunstig for neste trekk.
Hvilke oppgaver ligger i min rolle som 2A eller 3A?
o Strekke eller møte?
o Hvilke rom skal jeg ”angripe”.

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse). Kort tid mellom 1. og 2. berøring. Retningsbestemt.

Variasjoner:
Varier størrelse på endesone. Lag betingelser for andre overtall i endesone, f.eks. 3 mot 2.
Bruk vanlige mål og keepere i ordinært 9 mot 9 spill med fokus på samme læringsmomenter.

Bearbeidingsfasen
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
KEEPER, BAKRE LEDD OG SENTRAL MIDTBANE SKAL SPILLE SEG UT AV ET HØYT PRESS. SCORING VED FØRING OVER LINJE ELLER MÅL I SIDEKORRIDOR (SYMBOLISERER INNOVERKANT)
FORSVARENDE LAG PRESSER HØYT OG SKAL GÅ FOR SCORING VED BALLEROBRING.
NÅR BALL ER UTE AV SPILL SETTER TRENER IGANG NY BALL TIL ANGRIPENDE LAG.

Læringsmomenter:
Raskt etablere gode avstander i laget -i lengde og bredderetningen.
Utnytte overtall gjennom å utfordre 1F.
Gode vinkler foran, bak og i samme ledd som 1A .
Rask ballbehandlingstid og riktig tempo i pasningsspill
Vending av spill for å utnytte rom motsatt .
Pasningsspill i dybde og bredde (hoppe over spillere i bakre ledd og spille opp på midtbaneledd).
Slå over motstanders første pressledd ved mangel på rom og spillpunkter i bakre ledd.

1A og vi andre: Vise god orientering ved å se muligheten for gjennombrudd i forkant.
• Hvordan frispille i bakre og midtre ledd:
• Hvor er det plass, på kant eller sentralt, fjernrom eller nærrom?
• 1A utfordrer på back/kant. Er det plass utvendig eller innvendig ifht. 1F/2F?
• 1A utfordrer sentralt (midtstopper, sentral midt)?
• Hvem beveger seg nær 1A? Bevegelse forbi? Bevegelse foran eller bak? Hvem beveger seg i fjernrom?
• Ser 1A meg?
• Har jeg en gunstig posisjon om jeg blir ballfører (1A)?
• Har vi samtidige bevegelser (2A/3A)?
- Eks. kant innover med back overlapp, opp – tilbake – gjennom. Sentral i mot - sentral/indreløper i fra.

Variasjoner:
VARIERE FORMASJON HOS FORSVARENDE LAG (2 SPISSER, 3 SPISSER, 1 SPISS).

Inn på siste 1/3 del - Powerplay 6 v 5 + keeper
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
6 mot 5 + en keeper. To små mål på motsatt side. Spill på siste tredjedel av banen. Lag 1 med bakre fire spillere pluss dyp sentral spiller mot små mål. Lag 2, med midtbane, kanter og spisser spiller mot ellevermål.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Hvor er det plass?
o Nærrom eller fjernrom? Bakrom, mellomrom eller rom i bredden? I ledd eller ledd foran/bak?
o Bak (støtte) når ballfører er presset. Bak ved vending av spill. Bak ved ”opp-tilbake-gjennom/vend”
o Hvilke oppgaver ligger i min rolle som 2A eller 3A?
o Strekke eller møte?
o Hvilke rom skal jeg ”angripe”

Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen.
o Mottar ballen gunstig for neste trekk.

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse). Kort tid mellom 1. og 2. berøring. Retningsbestemt. Direkte gjennombrudd eller verne om ballen for å skape nye rom.

Variasjoner:
Varier banestørrelse (i lengden) og spillere for flere ledd og tydeligere romforhold.

Overgangsspill 4 mot 4 (6 mot 6)
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
9-13 spillere, 20-30 x 30-40 m avhengig av 4v4 eller 6v6, to små mål, store mål med keeper eller linjemål.
Spill 4 mot 4 eller 6 mot 6 i omganger på ca.3minutter.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til retningsbestemt medtak.
1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse).

Variasjoner:
Varier med valgfritt mål å score på, eller snu retning etter scoring på en side.

Pasningsrektangel
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
8-16 spillere, 6-8 baller. Rektangulært område 20 x 30 m.
Øvelse med forskjellige varianter:
1. Alle jobber inne i området og får forskjellige oppgaver.
2. Halvparten står rundt og de i midten jobber med konkrete oppgaver.
3. Halvparten står rundt og bytter plass med de i midten på bakgrunn av oppgave. Momenter tilpasses ift. tema.

Læringsmomenter:
1A:
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger.
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1.berøring.
• Kort tid mellom 1. og 2. berøring.

Variasjoner:
Progresjonen her blir bygd opp ift. læringsmomenter og oppgaver du gir spillerne ut i fra temaet du har.

Pasningssirkel med overlap
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
6-8 spillere danner en sirkel. 2 spillere jobber i midten, 2 baller, størrelse varierer. Spillerne rundt danner en sirkel og slår ball inn på spiller i midten før man overlapper den man slår til og spiller småkombinasjon.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Ser 1A meg? Fordi jeg:
o Mottar ballen gunstig for neste trekk

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse).

Variasjoner:
Skifte retning eller frie valg ift hvor man ønsker å spille. Hold alle klare til involvering. Bruke fantasi ift kombinasjoner. Åpne opp valgene til spillerne.

Posisjonsspill 1
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
5-11 spillere, 1-2 baller, rektangel i riktig dimensjon. x antall spillere i området har ansvaret for å holde ballen i spill med forskjellige regler/betingelser (se under på Variasjoner).

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til retningsbestemt medtak.
1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse).

Variasjoner:
Ikke lov å spille på tvers, ikke lov å sentre tilbake til den du fikk ballen fra, touch begrensing/tvungen touch. Hvilken vei man går ift. hvilken fot man spiller på. Legge inn passiv motstand.

Posisjonsspill 2
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
10-12 spillere, 1-2 baller, rektangel i riktig dimensjon.
Pasningsøvelse som starter med pasning på tvers mellom kjeglene. Da forbereder spillere i midten seg på aksjon og for ball. De spiller seg i mellom før pasning går ut igjen og man gjør det samme tilbake. Gjerne bruk keepere ytterst i tillegg. "kjeglespillere" bytter bare side i starten. Så fortsetter en dit en har spilt pasning.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til retningsbestemt medtak.
1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse).

Variasjoner:
Starte med fast mønster og fast ift involvering i midten. Åpne så opp for valg for spillere for hvor de ønsker å spille pasning og involver "kjeglespillerne" i øvelsen som støttealternativ eller pasning på medløp. Kan også legge inn en gruppe til i midten som kjører andre vei og da med 2 baller samtidig. Disse vil da være passive motstandere for hverandre. Ta vekk kjegler.

Press i 16 metern - "Feyenord"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
2 lag på 7- 9 spillere, 1 ball. Del 16 m i to. Lagene prøver å spille så mange pasninger som mulig i sin sone, med spillere fra andre laget i press. Vinner disse ballen skal de spille den tilbake til sitt lag.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.

Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen
o Mottar ballen gunstig for neste trekk
Hvilke oppgaver ligger i min rolle som 2A eller 3A?
o Strekke eller møte?
o Hvilke rom skal jeg ”angripe”

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse). Kort tid mellom 1. og 2. berøring. Retningsbestemt.

Variasjoner:
Antall i press fra start og etter hvert etter antall pasninger. Antall touch ift. hvor mange i press, gjenvinning av ballen.

Sonespill *
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Tre lag med fem spillere. Tre soner (baner), 4-5 mot 2-3 i endesoner, 2 mot 1 i midtsone. Det spilles altså "posession" med to av lagene i endesonene, og det tredje laget jager ball. To forsvarere kan jage/forsvare samtidig. Spill et visst antall pasninger i hver endesone før pasning spilles gjennom en mindre midtsone til motsatt endesone. Bytt roller/lag ved balltap.

Læringsmomenter:
Vi andre: Opp - flikk/stuss - gjennom. Bevegelseskvalitet: Opp-tilbake-gjennom.

Variasjoner:
Varier antall spillere i sonene, og/eller varier størrelse på soner.

Vending av spill - støtte - gjennom
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
9-12 spillere, 1-2 baller, størrelse der banen er bredere enn den er lang.
Spillere på hver kjegle, dobbelt opp der man starter. Begynner med vending på ytterste punkt, som får støtte, som så slår ballen inn i midten igjen før ny vending. Rullering; går dit man slår.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant. Posisjonering og vinkel i forhold til retningsbestemt medtak.
1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse).

Variasjoner:
Varier størrelse på øvelse som automatisk vil tvinge frem forskjellige type pasninger (fokus på pasningskvalitet), antall baller (fra 1 til 2), ta vekk kjegler, snu retning, touchbegrensning.

Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
INFO
Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
TILBAKE