Flash-spilleren er ikke lastet opp.
Laster opp Flash-spilleren...
Treningsøkta.no tilbyr:
For Treneren:
 • et bibliotek med øvelser, ferdiglagde økter og annet faginnhold
 • lage egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner
 • oppfølging av kamper
 • kommunikasjons- system
 • rapporter og statistikk for lag og spillere
 • tegneverktøy for å lage egne øvelser
 • informasjon til foreldrene
For Spilleren:
 • bedre trening hjemme
 • bedre forberedt til treningsøktene
 • loggbok pr. sesong og akkumulert
For Ledelsen:
 • oversikt over treninger og treningsarbeid
 • banefordeling
 • oversikt over utstyret
 • kvalitetssikring
 • informasjonssystem
Nå også med:
Ferdiglagde treningsøkter pr. aldersgruppe
med utvalgte favorittøvelser
Produkt- oppgraderinger er inkludert i prisen

Bibliotek

Hjem
Søk i biblioteket
Bibliotek  /  NFF innhold - Øvelser
Velg søkekriterier
I.
II.
Oversikt over ferdighetene
Anbefalt fra nivå:  
Spille med og mot - Pasningsspill - Ballkontroll
INFO
"Borgen"
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- To og to spillere samarbeider om å spille pasninger gjennom småmål inn mot og inn i 5-meteren.
- I omerådet innenfor 16-meteren og 5-meteren møter de motstand (en eller flere).
- Det avsluttes med scoringsforsøk mot keeper.

Læringsmomenter:
- Orientering. Hvor er det rom?
- Føre-finte-drible, pasnings- og scoringsferdigheter.

Variasjoner:
- Antall med- og motspillere.

3 på medløp ("Ni-koneren")
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Tre og tre spillere samarbeider med å spille pasninger fra en side til en annen.
- Banestørrelse ca. 30X50 meter.
- Pasningen slås fra sentral spiller på medløp mot hhv. høyre eller venstre spiller.
- Neste pasning slås deretter over til spiller på motsatt side.
- Så slås pasning til sentral spiller på neste 3 gruppe (motsatt side).

Læringsmomenter:
- Tilslagsferdigheter på ulike delferdigheter (innside, ytterside, tempo og halvtliggende vrist).
- Timing (pasning på medløp), bevegelse ifht. ballfører.

Variasjoner:
- Ulike pasningskombinasjoner. Legg inn (passivt) press/motstander.

Firkant - spill på medtak
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- 10x15m
- 6-8 spillere i en firkant med en ball
- Pasning på fot/i steg til medspiller og løp etter, som tegning og video viser.

Læringsmomenter:
- Sidestilt kropp
- TREFF MEDSPILLER! - Standfot peker dit pasningen skal
- Treffpunkt midt på ball, få den til å flyte langs bakken
- Legge til rette for pasning

Variasjoner:
- Ha to baller i spill samtidig
- Snu retning
- Legg inn touchbegrensning
- Forskjellige typer pasningsteknikker

Medløpsøvelse
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- 25x25 meter firkant
- 5 til 12 spillere
- Alltid minst to spillere der øvelsen starter

Læringsmomenter:
- Orientering før mottaket
- Tilrettelegging for pasning i bevegelse
- Timing bevegelse - pasning

Variasjoner:
- Begge retninger

Mottak - pasning på løpende rekke
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Man stiller opp to rekker mot hverandre. Fremste spiller over til den fremste på den andre siden og løper over og stiller seg bakerst i motsatt rekke.

Læringsmomenter:
- Kontrollavstand: en til en og en halv meter foran deg ved førsteberøring
- Treffpunkt på ball, retning på pasning

Mottak - vending - pasning
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
3 spillere på linje med 5-7 m mellomrom. Spiller A slår til B i midten, B vender og spiller til C. Deretter motsatt vei. Bytt plass etter litt tid.

Læringsmomenter:
- Lag god vinkel / skråstill
- Orientering før mottak
- Vending med innside og utside.
- Slippe ball forbi uten touch
- Lavt tyngdepunkt.
- Tyngdeoverføring i forkant (finte).

Variasjoner:
- Ulike passninger fra spillere;
* "Kameratpasning"
* Ulik kraft i pasningen, langs bakken og i lufta
- Spiller som skal motta ball beveger seg på kortsiden for å angi hvor han eller hun vil ha ballen. (Dettte trigger fokus på orientering i forkant)

Mottak - vending - pasning med og uten motstand
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
4 spillere på linje.
A slår opp til B. C er passiv i ryggen på B. Spiller B vender opp og slår pasning til D. Deretter D til C, med B passiv i rygg, osv.
Bytt plasser etter noe tid.

Læringsmomenter:
- Lag god vinkel / skråstill
- Orientering før mottak.
- Vende foran motstander eller vende forbi i mottaket.
- Vending med innside og utside.
- Slippe ball forbi uten touch.
- Lavt tyngdepunkt.
- Tyngdeoverføring i forkant (finte).

Instruksjonspunkter:
- Ulike serv fra pasningsspillere;
. "Kameratpasning"
. Ulik kraft i pasningen. Langs bakken og i lufta.
- Spilleren som skal motta ball, beveger seg på kortsiden for å angi hvor han eller hun vil ha ballen. (Dette trigger fokus på orientering i forkant).

Mottaks- og pasningskarusell
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Minimum åtte spillere fordelt i hjørnene på en 25X20 meters bane.
- Spiller A slår en pasning rett fram til spiller B. Spiller B slår diagonalt til spiller D, som igjen slår rett fram til spiller C.
- Spillerne bytter alltid plass med den de har spilt pasning til.

Læringsmomenter:
Fra-mot bevegelse hos ballmottaker, pasning ifht. bevegelse, første touch ifht. pasning (medtak).

Variasjoner:
- Øvelsen gjennomføres med to baller (start ved spiller A og C).
- Tvungen to-touch, tvungen en-touch. Varier banestørrelse. Varier retning.

Opp - tilbake - medløp
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Kvadrat på 25x25 mter.
- En spiller på hver kjegle. ”Startkjeglen” med to spillere.
- En spiller møter og får pasning. Spiller støttepasning og gjør en ny bevegelse for å skape vinkel for spill videre.
- Pasning i medløp. Kontroll i medløp før ny pasning opp på neste spiller som starter fra neste kjegle

Læringsmomenter:
- Orientering før mottak
- 1.berøring i bevegelse
- Timing bevegelse-pasning
- Orientering i etterkant av pasning
- Utførelse av pasning

Pasning - medtak - pasning
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
2 spillere på 1 ball
- Slår pasninger frem og tilbake til hverandre med forskjellige typer teknikker.
- Minimum 2 touch slik at vi får masse repetisjoner på medtak/mottak.
- Hver spiller har en kjegle foran seg som han eller hun skal ta med ballen til siden for, før pasningen slås tilbake.

Læringsmomenter:
- Legg til rette med første touch for pasning på andre touch
- Tempo i pasning, slå gjennom ball
- Treffpunk på ball!
- Treff medspiller

Variasjoner:
- Varier avstand
- Legg inn touchbegrensning
- Lage noen form for konkurranser?

Pasning - medtak med god vinkel før medtaket
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Spillerne stiller opp på to rekker (minimum to på hver side).
- Førstemann slår en vinklet pasning på bevegelse til spiller på motsatt side.
- Etter slått pasning, løper spiller til motsatt side.

Læringsmomenter:
Tilslagsferdighet, timing og bevegelse.

Variasjoner:
- Tvungen to-touch med retningsbestemt medtak.
- Tvungen en-touch. Pasningsvariasjoner med forskjellige avstand.
- Pasningsvariasjoner med forskjellige pasningskombinasjoner: Opp - tilbake - vinklet pasning.

Pasning - medtak to og to over halv bane
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
To spillere sammen som løper parallelt over banen, og spiller pasninger mellom seg

Læringsmomenter:
- Et medtak som gjør at du kan beholde løpsretningen din.
- Standfot og treffpunkt på ball, knyttet til at du skal spille en pasning på skrå framover.
- Riktig kraft i pasning ifht. medspillers bevegelse.

Pasning fra ulike vinkler
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Spillerne står på to stasjoner, hvor ballfører slår pasning med ulik vinkel og kraft til avslutter.
- Spillerne rullerer som pasningslegger og avslutter.

Læringsmomenter:
Medtaksferdighet (retningsbestemt førsteberøring, kort tid mellom første og andre berøring), avslutningsferdighet (type avslutningsferdighet, kraft eller presisjon? Hvor står keeper?).

Variasjoner:
Avstand og vinkler. Type serv til avslutter.

Pasning i sirkel
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Halvparten av spillerne (med ball) former en sirkel, og resten av spillerne samles i midten av sirkelen (uten ball).
- Spillere inne i sirkelen orienterer seg og søker øyekontakt, og mottar pasning fra "sin medspiller".
- Ballen spilles tilbake, og det søkes ny medspiller.

Læringsmomenter:
Orientering. Kommunikasjon. Pasningskvalitet.

Variasjoner:
- Tvungen en-touch, to-touch.
- Ulike kombinasjoner sammen med vendinger, finter etc.
- Ulik server for å utfordre andre tilslag- og mottaksferdigheter (volley, heading, bryst, lår og komb. av disse).
- Antall spillere ute og inne i ringen for å utfordre orientering i forkant av mottak.
- Ikke lov å slå pasning tilbake på samme spiller som du mottok ballen fra.

Pasnings- og mottakskarusell: opp-tilbake-vend
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Firkant 20x30 m, spillerne fordeler seg i hjørnene. 8-18 spillere – alltid 2 spillere der øvelsen starter.
- Spiller A slår pasning rett fram i forhold til spiller B sin bevegelse. Spiller B mottar ball i bevegelse med foten lengst unna. Samtidig viser spiller C seg for spiller A – for så å vise støtte for spiller B. Spiller C mottar ball så med foten lengst unna, for så å vende mot spiller D.

Læringsmomenter:
- Orientering før mottak
- Fra – mot bevegelse
- Tilrettelegge 1. berøring for pasning
- Finte før medtak

Slå på diagonalen
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Øvelsen starter med en pasning diagonalt, som tegningen viser
- Så går pasningene i 8-talls mønster

Læringsmomenter:
- Slå på riktig fot
- Hvilken pasningsteknikk velger jeg (vrist/innside)?
- Slå gjennom ball

Variasjoner:
- Variere avstandene litt for å se om man kan få flere repetisjoner på forskjellige teknikker?
- 2 baller samtidig?

Spill i fast rekkefølge
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- 4 spillere sammen i et avgrenset område (ut i fra antall).
- Alle spillerne får et nr. fra 1-4.
- Pasningen skal gå fra 1 til 2 til 3 osv..
- Ha flere 4er grupper inne i området for å gjøre det mer utfordrende.

Læringsmomenter:
- Hvor er medspillerne mine?
- Hvem får jeg ballen fra, hvor skal jeg slå pasningen neste gang?
- Være spillbare for kompisen.
- Treffer jeg medspilleren min?

Variasjoner:
- Forandre rekkefølgen pasningene skal slås i

Tilslags og pasningssirkel
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Halvparten av spillerne har 1 ball hver og danner en sirkel.
- De som ikke har ball jobber inne i sirkelen med ballkontroll og ulike delferdigheter.

Læringsmomenter:
- Orientering i forkant
- Bruke blikket og se hvor det er ledig rom og ledig medspiller
- Åpne opp kroppen før mottak/medtak så det går kjappere å ta den med seg
- Hurtig ballkontroll
- Retningsbestemt mottak

Variasjoner:
- Uttalige variasjoner med tanke på hvilke tilslagsferdigheter man ønsker å trene på .
- Touchbegrensing, minimum 2 touch for å få repetisjon på mottak/medtak.
- Ulik serv fra spillere i ytre sirkel (kraft på pasningen, langs bakken og i lufta).

Tilslagstrening
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- 2 spillere på 1 ball.
- Slår pasninger frem og tilbake til hverandre med forskjellige typer teknikker.
- Minimum 2 touch slik at vi får masse repetisjoner på medtak/mottak.

Læringsmomenter:
- Første berøring til rette for pasning.
- Møt ballen.
- Kortest mulig tid mellom 1 og 2 touch.
- Treffpunkt, ta av farten på ballen.

Variasjoner:
- Varier avstand.
- Legg inn touchbegrensning.
- Lage form for konkurranser?

Ajax - fra imot (m/diff)
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- En spiller (A) i hvert hjørne i en firkant med ball.
- Fire spillere (B) i midten på hver sin kjegle
- Spiller B beveger seg fra – mot og mottar ball fra spiller A. piller B utfører mottak og spiller pasning tilbake til A
- Spillere B (i midten) beveger seg samme retning – mot høyre eller venstre etter hver pasning

Læringsmomenter:
- Orientering/blikk før mottak
- Bevegelsen fra – mot
- Tilrettelegg 1 berøring for pasning på 2 berøring
- Finte før mottak

Variasjoner:
- Kan variere retning i bevegelse, bruk av høyre og venstre fot
- Differensiering for de beste

Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
INFO
Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
TILBAKE