Laster opp video fil...
NFF innhold
Laster...
  Når du logger inn i Treningsøkta, kan du bruke øvelsene i treningsarbeidet.
  Da vises øvelsene du velger ut både for spillerne og for trenerkollegaer.

  Treningsøkta gir mulighet til å styre og planlegge treningsopplegget, håndtere kampene, bygge statistikk, sikre individuell spillerutvikling og effektivisere kommunikasjonen.

  Bibliotek

  Hjem
  Spille med og mot - Fra 1:1 til overtallsspill
  INFO
  1 mot 1 - med fire små mål
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 1 mot 1 med 4 mål å score på

  Læringsmomenter
  - Utfordre med tempo.
  - Lese 1F handling, utnytte det ledige rommet.
  - Bestemt i valg av finte.
  - Eventuelt dra motstander en vei, gå motsatt.
  - Om du ikke kommer forbi, få kropp mellom ball og motstander.

  Variasjoner
  - Varier banestørrelse.
  - Flytt på målene rundt på banen.

  1 mot 1 - med to små mål
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Spiller A spiller pasning over til spiller B.
  - Spiller B møter ballen.
  - Spiller A prøver å vinne ballen tilbake fra spiller B – som prøver å drible seg forbi spiller A for å kunne score mål på ett av de to små målene.

  Læringsmomenter
  - Møte ball – ballkontroll.
  - Tidspunkt for finte.
  - Tydelig utslag til en av sidene.
  - Tempoveksling idet spilleren passeres.

  Variasjoner
  - Spiller som scorer blir stående på banen.
  - Spiller som kommer inn på banen setter igang angrepet.

  1 mot 1 - scoring gjennom porter på sidene
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Vi jobber innenfor et rektangel på ca 10x15 meter.
  - 1A starter med ball og skal passere 1F. Scoring ved å føre ballen kontrollert gjennom port.

  Læringsmomenter
  - Utfordre med tempo.
  - Bestemt i valg av finte.
  - Lavt tyngdepunkt.

  Variasjoner
  - Differensiering: Tilpass banestørrelse i forhold til utfordringer - lag både større og mindre.
  - Trener kan serve og dermed sette større krav til 1A sine valg og handlinger.

  1 mot 1 - scoring på 2 mål, forsvare 2 mål
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Del opp i to grupper med to små mål på hver side.
  Øvelsen starter med at en spiller ballen over til andre siden.
  Spilleren som mottar ballen skal finte/drible og score på ett av de to små målene.
  Blir det brudd skiftes rollene.
  Spillerne rullerer med å starte fra annenhver side.

  Læringsmomenter
  Korte touch.
  Føre med tempo inn i ledig rom.
  Tydelig utslag.

  Variasjoner
  Trener server.
  Bannestørrelse.
  Antall spillere.

  1 mot 1 med ball
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 1 mot 1 øvelse der øvelsen starter med pasning på feilvendt spiller.
  - 1F går i press mens pasningen går.
  - 1F scorer ved å føre over linjen der serven blir slått fra.

  Læringsmomenter
  - Kjapt oppi - hold feilvendt. Kan vi bryte foran er det det beste
  - Hvordan vinne ballen?
  - Hvor langt unna eget mål er vi?
  - Ikke for tett dersom vi holder feilvendt, armlengdes avstand.
  - Lavt tyngdepunkt, blikk på ball.

  Variasjoner
  - Varier hvor serven kommer fra så får vi 1A mer rettvendt

  1 mot 1 med ball - "Trakta"
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Vi spiller en mot en, der angripsspiller kan score både på kort og endesiden av banen som er formet som en "trakt".
  - Spillerne bytter roller etter endt angrep.

  Læringsmomenter
  - Kjappe føtter.
  - Orienteringsevne: hvor og når er det rom for passere (finte, drible).
  - Temposkifte.
  - Fart ut av finta.
  - Timing.

  Variasjoner
  - Sette fokus på forsvarsrollen.
  - Ulike server fra trener/medspiller (tre stasjoner).
  - Når forsvarsspiller vinner ball: a)rollebytte b)kontrollert pasning til trener/medspiller.

  1 mot 1 med to mål
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Vi spiller en mot en pluss keepere.
  - Keeper eller trener setter i gang spillet, og vi spiller til det blir scoring, ballen går ut eller treneren blåser av.
  - Nytt par kommer inn.

  Læringsmomenter
  - Kjappe føtter.
  - Orienteringsevne: hvor og når er det rom for passere (finte, drible).
  - Temposkifte.
  - Fart ut av finta.
  - Timing.

  Variasjoner
  - Spiller som scorer blir stående på banen.
  - Spiller som kommer inn på banen setter igang angrepet.

  1 mot 1 med ulike server fra trener
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 15x20 m
  - 1 mot 1 øvelse
  - Trener server i gang øvelsen og 1A skal føre over linje.
  - 1F starter i ulike posisjoner, både på rett side og feil side.
  - Når det blir scoring eller ballen går ut av spill starter det neste paret.
  - Rollene byttes etter hver gang, den som var 1F blir 1A og motsatt.

  Læringsmomenter
  - 1F kjapt i press!
  - Hindre mål hvis man er på feil side
  - Vinne ball – offensiv hvis vi har god kontroll!!

  Variasjoner
  - Varier banestørrelse.
  - Dersom 1F vinner ballen og blir 1A så kan han eller hun score ved å føre over motsatt linje, rollene blir altså byttet om under spillets gangs og man holder på til en scorer eller ballen går ut av spill.

  2 mot 1 + 1 mot ett mål
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 15x20 m.
  - Spille 2 mot 2 med mål - med fokus på forsvarsspillet.

  Læringsmomenter
  - Hvem er førsteforsvarer?
  - Press på ballfører.
  - Blikk på ball.
  - Takle/blokkere – vinne ball/hindre mål.

  Variasjoner
  - Varier størrelse på banen

  2 mot 1 - føring over linje
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Vi jobber innenfor et rektangel på ca 12x20m.
  - 1A starter med ball og skal sammen med 2A passere 1F. Scoring ved kontrollert føring over linjen.

  Læringsmomenter
  - Bevegelse for å skape plass for 1A.
  - Utfordre mot 1F med tempo.
  - Pasning eller gå selv?
  - Timing.

  Variasjoner
  - Tilpass banestørrelsen i forhold til utfordringer, lag både større og mindre.
  - Trener kan serve og dermed sette større krav til 1A og 2A sine valg og handlinger
  - Touchbegrensning.

  2 mot 1 - med trener som med og motspiller + ett mål
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Vi spiller to mot en mot ett mål og keeper.
  - Angrepsspiller slår en pasning til trener (forsvarsspiller), som slår den tilbake --> angrepet er i gang.

  Læringsmomenter
  - Kjappe føtter. Ballfører utfordrer forsvarsspiller for å skape overtall, orienteringsevne: hvor og når er det rom for passere (finte, drible) eller spille pasning, temposkifte, fart ut av finta.
  - Timing. Lag plass ved å "lure" forsvarspiller bort fra medspiller.

  Variasjoner
  - Trener velger ulikt press ut i fra nivå på angrepsspillerne.

  2 mot 1 - mot ett mål
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Trener server til 2 angripere som skal spille seg forbi en forelder og score.
  - 2 nye kommer inn med en gang det scores eller ballen går ut av spill.

  Læringsmomenter
  - 1A: Gå selv eller slå?
  - 2A: Hvordan beveger jeg meg for å kunne få ball?
  - Score mål!

  Variasjoner
  - Bruk foreldren aktivt i forhold til vanskelighetsgrad

  2 mot 1 - opp - tilbake - gjennom
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Trener server til 1A. 2A er feilvendt med 1F i rygg.
  - Skape 2 mot 1 situasjoner og sette ballen i mål!

  Læringsmomenter
  - Tempo i ballføring.
  - Velge pasning eller dribling ?
  - Tidspunkt for pasning.
  - Bevegelse for å skape rom for seg selv eller andre.
  - Kan jeg vende opp feilvendt?
  - Har jeg oversikt?

  Variasjoner
  - Differensier gjennom vanskelighetsgrad på serv
  - Varier banestørrelse

  2 mot 1 med 2 mål
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Vi spiller to mot en der angrepsspillerne scorer på to små mål eller på linje.
  Forsvarsspiller eller trener setter igang med pasning til en av angrepsspillerne.

  Læringsmomenter
  - Kjappe føtter. Ballfører utfordrer forsvarsspiller for å skape overtall.
  - Orienteringsevne: hvor og når er det rom for passere (finte, drible) eller spille pasning, temposkifte, fart ut av finta.
  - Timing. Lag plass ved å "lure" forsvarspiller bort fra medspiller.

  Variasjoner
  - Trener server, ulik vanskelighetsgrad på serv. Hvem blir 1A?
  - Banestørrelse.

  2 mot 1 med ett mål - trener server ulike angripere
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 15x20 m.
  - Øvelsen starter ved at trener server ball til 1A og vi får da en 2 mot 1 situasjon der de i overtall skal score.
  - Ruller på hvem som er forsvarsspiller.

  Læringsmomenter
  - Tempo i ballføring.
  - Velge pasning eller dribling?
  - Tidspunkt for pasning.
  - Bevegelse for å skape rom for seg selv eller andre
  - Score mål.

  Variasjoner
  - Varier banestørrelse.
  - Differensier gjennom vanskelighetsgrad på serven.

  2 mot 1 med ett mål på kant
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Her spilles det 2 mot 1 i avgrenset område på siden. De to skal overliste motstanderen i området og så avslutte på mål. Keeper foretar redning.

  Læringsmomenter
  Plassering i målet og utgangsstilling.
  Valg av teknikk, mottak/grep.
  Fallteknikk.

  2 mot 1 med sone + 2 mot 2 i A-sone
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Del banen i to soner, med mål og keeper i den ene enden.
  - Sone 1 har to angrepsspillere og en forsvarsspillere.
  - Sone 2 har to angrepsspillere og to forsvarsspillere.
  - Spillerne i sone 1 skal passere forsvarsspilleren og den ene spilleren tar så med seg ballen over til sone 2 for å skape overtall.

  Læringsmomenter
  - Når skal man slå/gå?
  - Skape overtall / utfordre motstander.
  - Føre en vei - spille en annen (kamuflere pasning).
  - Bevegelse utløser pasning / ta initiativ.

  Variasjoner
  - Antall spillere.
  - Touchbegrensning.
  - Banestørrelse.

  3 mot 1 med keeper
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Vi spiller 3 mot 1 mot ett mål (med keeper).
  - Banestørrelse varierer ved ulike krav til tid og rom.

  Læringsmomenter
  - Ballfører utfordre 1. forsvarer - trekker "motsatt" for å lage plass til medspillere.
  - Bevegelse fra medspillere for å få gode "vinkler" til ballfører.
  - Spille pasning eller passere/avslutte selv.

  Variasjoner
  - Her kan vi ut fra ferdighetsnivå sette inn flere forsvarere, f.eks. 3 mot 2.

  3 mot 2 - føre over linje
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Vi spiller 3 mot 2 på et avgrenset felt (rektangulært).
  - Scoring skjer ved å føre ballen kontrollert over motstanderlagets kortside.

  Læringsmomenter
  - Skape gode overtallssituasjoner (trekant).
  - Ballfører utfordre 1. forsvarer, trekke "motsatt" for å lage plass til medspillere.
  - Bevegelse fra medspillere (1. og 2. bevegelse) for å få gode "vinkler" til ballfører.
  - Spille pasning eller passere selv.

  Variasjoner
  - Varier antall forsvarere etter ferdighetsnivå.
  - Varier banestørrelse etter ferdighetsnivå.

  3 mot 2 - mot ett mål
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 3 mot 2 mot ett mål.
  - Forsvarsspillere i undertall, hvordan løser vi det?

  Læringsmomenter
  - Prøv å skape isolerte 2 mot 2 situasjoner, skjær av muligheten for å spille til 3A.
  - Hvem er 1F? 2F sikrer bak og til siden for 1F.
  - Hva skjer nå angrepsslaget spiller pasning?
  - Press på ballfører.
  - Hvor lang unna er vi vårt eget mål?

  Variasjoner
  - Varier banestørrelse.
  - Differensier.

  3 mot 2 - mot ett mål, opp - tilbake - gjennom
  Anbefalt fra nivå: 9 - 11
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Her skal laget i numerisk overtall prøve å skape og utnytte overtall og score mål.
  - Ha en klar tanke bak hvordan forsvarsspillerne rulleres.
  - Progresjon fra 2 mot 1.

  Læringsmomenter
  - Tempo i ballføring, skape 2 mot 1 situasjoner.
  - Velge pasning eller dribling ?
  - Tidspunkt for pasning.
  - Bevegelse for å skape rom for seg selv eller andre.
  - Kan jeg vende opp feilvendt?

  Variasjoner
  - Differensier gjennom vanskelighetsgrad på serv.
  - Varier banestørrelse.

  3 mot 2 - spill mot to mål
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Spillerne fordeler seg på hver side av mål (2 grupper på hver kortside).
  - Trener server til den første gruppen/laget med tre spillere på ene siden.
  - Disse angriper, og forsøker å score på motsatt mål, hvor de møter to forsvarsspillere.
  - Øvelsen fortsetter i motsatt retning når det er scoret eller ballen er ute.

  Læringsmomenter
  - Skape gode overtallssituasjoner (trekant).
  - Ballfører utfordre 1. forsvarer, trekke "motsatt" for å lage plass til medspillere.
  - Bevegelse fra medspillere (1. og 2.bevegelse) for å få gode "vinkler" til ballfører.
  - Spille pasning eller passere/avslutte selv.

  Variasjoner
  - Variere antall spillere ut fra ferdighetsnivå.
  - Spille med "Joker" hvor angrepsretning forandres hvis forsvarende lag vinner ballen.

  3-lags sonespill med keepere
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Banen deles inn i fem soner.
  - En midtbane, to angrepssoner og to endesoner.
  - Spillerne deles inn i tre lag, med ett lag i hver sone, pluss keepere i endesonene.
  - Poeng scores ved at lagene i angrepssonene spiller pasning i gjennom midtbanesonen.
  - En eller flere spillere fra midtbanesonen er forsvarere, og skal inn i angrepssonen hvor ballen befinner seg.
  - Keepere brukes som støttespillere i angrep.

  Læringsmomenter
  - Skape gode overtallssituasjoner.
  - Orientering/kontakt med medspillere.
  - Ballfører utfordre 1. forsvarer, trekke "motsatt" for å lage plass til medspillere.
  - Bevegelse fra medspillere (1.bevegelse) for å få gode "vinkler" til ballfører.
  Spille pasning eller passere/avslutte selv.
  Fra-mot bevegelse hos ballmottaker, pasning ifht. bevegelse, første touch ifht. pasning (medtak).

  Variasjoner
  - Antall spillere i angrep og forsvar. Banestørrelse og touchbegrensning.
  - Bytte av lag i midtsonen ved balltap/erobring/tid.

  1 mot 1 - føring over linje
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 15 x 20m
  - 1A (rød) starter med ballen og skal prøve å passere 1F (gul). 1A scorer ved å føre over linjen bak 1F, med kontroll. 1F skal hindre 1A i å klare dette.
  - Når det blir scoring eller ballen går ut av spill starter det neste paret.
  - Rollene byttes etter hver gang, den som var 1F blir 1A og motsatt.

  Læringsmomenter
  - Ballkontroll.
  - Bruke begge bein.
  - Innlevelse.
  - Bruke forskjellige deler av foten i føringen.
  - Hvordan velger jeg å passere motstander?

  Variasjoner
  - Dersom 1F vinner ballen og blir 1A så kan han eller hun score ved å føre over motsatt linje. Rollene blir altså byttet om under spillets gangs og man holder på til en scorer eller ballen går ut av spill.
  - Trener server.

  INFO
  Drilløvelsene viser HVORDAN FERDIGHETEN KAN ØVES INN.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  Spilløvelsene viser HVORDAN FERDIGHETEN KAN BENYTTES I EN KAMPSITUASJON.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  "Tren selv" viser øvelser som SPILLEREN KAN TRENE PÅ EGEN HÅND ELLER MED VENNER.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  SECRETS viser en liste over relevante INSTRUKSJONSPUNKTER for denne ferdigheten.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
  TILBAKE
  Oppgrader til Full Tilgang
  Oppgrader til Full Tilgang
  Spillerlisens er nødvendig.

  Dette vil gi spilleren og deg, samt andre trenere på laget, Full Tilgang til hele Spillerutviklingsdelen av programmet for spilleren.

  I Spillerutviklingsdelen er fokus på hver spiller - ikke bare på laget.