Laster opp video fil...
NFF innhold
Laster...
  Når du logger inn i Treningsøkta, kan du bruke øvelsene i treningsarbeidet.
  Da vises øvelsene du velger ut både for spillerne og for trenerkollegaer.

  Treningsøkta gir mulighet til å styre og planlegge treningsopplegget, håndtere kampene, bygge statistikk, sikre individuell spillerutvikling og effektivisere kommunikasjonen.

  Bibliotek

  Hjem
  Sjef over ballen - Leik
  INFO
  Borgen
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - To og to spillere samarbeider om å spille pasninger gjennom småmål inn mot og inn i 5-meteren.
  - I området innenfor 16-meteren og 5-meteren møter de motstand (en eller flere).
  - Det avsluttes med scoringsforsøk mot keeper.

  Læringsmomenter
  - Orientering - hvor er det rom?
  - Føre-finte-drible, pasnings- og scoringsferdigheter.

  Variasjoner
  Antall med- og motspillere.

  Bryt - Heade vs Fange
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Spillere stiller om i en halvsirkel rundt treneren. Idet treneren kaster ballen til en av spillerne roper treneren ”Heade” eller ”Fange”. Dersom spilleren header ballen tilbake til treneren etter treneren har ropt ”fange” (eller vice versa) er spilleren ute av leiken.

  Læringsmomenter
  - Se på ballen – åpne øynene
  - Treffe midt på ballen med panna

  Finn rett spiller
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 4 spillere sammen i et avgrenset område (ut i fra antall)
  - Alle spillerne får et nr. fra 1-4
  - Pasningen skal gå fra 1 til 2 til 3 osv
  - Ha flere 4er grupper inne i området for å gjøre det mer utfordrende

  Læringsmomenter
  - Hvor er medspillerne mine?
  - Hvem får jeg ballen fra, hvor skal jeg slå pasningen neste gang?
  - Være spillbare for kompisen
  - Treffer jeg medspilleren min?

  Variasjoner
  - Forandre rekkefølgen pasningene skal slås i

  Fotballgolf
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Spillerne står på en linje med en ball hver. Trener, event. vinneren fra forrige runde slår en ball et stykke fra spillerne. De andre spillerne skal i rekkefølge prøve å treffe ballen. Den som treffer eller kommer nærmest vinner.

  Læringsmomenter
  Bruk av innside pasning. Orientering ifht. målet, så fokus på innløp og ballen (standfot, treffpunkt, stive av ankelledd, "slå igjennom ballen").
  Arbeidsoppgave: Hvordan unngår vi at ballen spretter eller forlater underlaget?

  Variasjoner
  For hver runde kan vi starte på nytt ved utgangspunktet, eller begynne der hvor forrige runde ble avsluttet. Vi kan også variere lengden fra spillere til målet (ballen).

  Fotballolympiaden
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Spillerne står med en ball hver på sekstenmeteren. Etter ett visst antall touch (to-fot, såle, finte, triksing osv.) føres ballen fortest mulig med kontroll til mållinjen, hvor spillerne skal treffe tverrliggeren (med ulik vansklighetsgrad). Når dette er oppnådd føres ball fortest mulig ut av sekstenmeteren og avsluttes mot mål på motsatt side.

  Læringsmomenter
  "Kjappe føtter" med kontroll. Hvordan få ballen opp i lufta for så å treffe tverrliggeren, føring over lengre avstander med fart og kontroll, avslutningsferdighet.

  Variasjoner
  Ulike måter å touche ball ved start. Treneren legger betingelser med tid, touch osv. Ved avslutning på mål, kun godkjent når ball treffer nettet ut å berøre underlaget. Variere avstander.

  Fotballsirkus
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Banen er satt opp med fire mål i en firkant, ett mål på hver side. Spillerne deles i fire lag (med 1-4 spillere på hvert lag) og stiller opp ved hvert mål. Når trener spiller ballen mot midten, og roper en, to, tre eller fire, kommer dette antallet spillere fra hvert lag ut i firkanten, og kan score i en av de fire målene.

  Læringsmomenter
  Spille med og mot. Skaffe seg rom for å passere motspiller, event. spille pasning til medspiller.

  Variasjoner
  Øvelsen kan like godt gjennomføres med to mål. Betingelser ifht. hvilket mål lagene kan score på.

  Føre i firkant - kontroll over egen ball
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  6 spillere med ball fører fritt i firkant 10 x 10m . Ta med ball i ledig rom.

  Variasjoner
  Innside, ytterside, såle og begge føtter. Trangt rom = korte brøringer, stort rom = lengre berøringer. Tempoendring i forhold til rom.

  Hermegåsa
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Alle spillerne har en ball hver på en lang rekke.
  - Den som er først i køen dikterer hva de bak skal gjøre. På signal fra treneren eller etter en viss tid så går han eller hun som var foran bakerst og vi får en ny i front som de andre skal herme etter.

  Læringsmomenter
  - Ballkontroll, mange touch nærme kropp.
  - Bruke begge bein.
  - Få opp blikket.
  - Varier tempo i føringa.

  Variasjoner
  - Trener kan oppfordre til å prøve på nye finter eller føringsteknikker slik at alle må utfordre seg selv på å prøve nye ting.

  Kontroll over egen ball - jakte motstanderens
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Alle spillerne med en ball hver innenfor et avgrenset område.
  - Om å gjøre å sparke vekk motstandernes baller samtidig som man verner om sin egen.
  - Får man ballen sin sparket ut må man løpe og hente den. Se variasjoner for hva vedkommende kan gjøre for å få komme inn igjen.

  Læringsmomenter
  - Verne om egen ball , få kropp mellom motstander og ball.
  - Lavt tyngdepunkt – balanse.
  - Ha oversikt.

  Variasjoner
  - De som får ballen sin sparket ut fortsetter leiken i firkant ved siden av de andre. Blir ballen sparket vekk i den firkanten går de tilbake til den opprinnelige firkanten.

  Krabba
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Alle spillerne har en ball hver i begge ender av et avgrenset område. Størrelse ut i fra antall.
  - Start med 2 eller 3 krabber i midten (disse sitter).
  - På trenerens signal fører alle spillerne ballen gjennom krabbeland.
  - Mister man ballen blir man krabbe.

  Læringsmomenter
  - Hvor er det plass til å føre forbi?
  - Ballkontroll, med mange touch nær seg selv.
  - Hva slags vendinger bruker jeg oftest her, hvordan vender jeg da?
  - Bruk begge bein.

  Variasjoner
  - Varier størrelsen på området slik at romforholdene endrer seg.

  Nappe hale
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Inne i en firkant har spillerne en ball hver. I tillegg har spillerne festet overtrekksvesten bak i bukselinningen (som en hale). Med kontroll over egen ball skal spillerne forsøke å nappe "halen" fra de andre spillerne. Den som har flest "haler" når treneren stopper øvelsen har vunnet.

  Læringsmomenter
  Kjappe føtter, orientering og ballkontroll.

  Variasjoner
  Antall spillere, banestørrelse og tidsintervall.

  Navneleiken
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Spillerne danner en sirkel.
  - En av spillerne har ballen.
  - Spilleren slår ballen og roper navnet til spiller som mottar ballen.
  - Denne spiller ballen videre og roper den nestes navn
  osv..

  Læringsmomenter
  - Mottaksteknikk, innside/utside.
  - Møte ball/ avdempe pasningen.
  - Legge til rette med første touch for pasning på andre touch.

  Variasjoner
  - Større sirkel.
  - Flere baller.
  - Slå høyere pasninger.

  Nord - øst - sør - vest
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Alle spillerne har en ball hver innenfor et avgrenset område. Størrelse i forhold til antall.
  - Spillerne fører ballen rundt i firkanten og på trenerens signal fører spillerne ballen i den retning de skal.

  Læringsmomenter
  - Ballkontroll, mange berøringer.
  - Temposkifte når signalet kommer, hvordan fører jeg?
  - Gjør den vendingen som er mest effektiv når signalet kommer.
  - Vet jeg hvor jeg skal?

  Variasjoner
  - Trener gir instruksjoner rundt hva slags føringsteknikker og eventuelt en bestemt fot spillerne skal benytte.
  - Kall ”retningen” med andre ord. Eks. fotballstadioner eller lignende.
  - Varier størrelsen på området slik at romforholdene endrer seg.

  Racerbilen - føre i ulike gir
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Alle spillerne med en ball hver innenfor et avgrenset område. Banestørrelse i forhold til antall.
  - Her er alle spillerne en racerbil som skal kjøre i ulike gir, bestemt av treneren.
  - Første gir er laveste fart og femte gir er høyeste fart.

  Læringsmomenter
  - Holde kontroll på/ beskytte egen ball ved å få kroppen mellom ”motstander” og ball til enhver tid.
  - Ballkontroll.
  - Hvordan fører jeg i høyt tempo / lavt tempo.
  - Bruk begge bein.

  Variasjoner
  - Varier banestørrelsen slik at romforholdene endrer seg.
  - Trener gir instruksjoner rundt hva slags type føringsteknikker og eventuelt en bestemt fot spillerne skal benytte.

  Rappeleiken
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 10-12 baller i midten av en firkant på 15 x 15 meter.
  - 2-3 spillere på hver kjegle.
  - En fra hvert lag løper til ballbanken og fører ballen hurtig tilbake før neste mann gjør det samme.
  - Når det er tomt skal vi rappe baller fra de andre lagene. En spiller fra hvert lag i aksjon av gangen.
  - Første gruppe til eksempelvis til å ha 4 baller på sin kjegle.

  Læringsmomenter
  - Tett ballkontroll.
  - Orientering, hvilket lag har flest baller?
  - Tempo i føring.

  Robin Hood
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - 4 lag med 3-4 spillere på hvert lag. 1 ball pr lag.
  - 1 spiller fra hvert lag fører ballen inn i firkanten i midten før spillerne skal skyte ned baller som ligger oppå hattene. Spilleren holder på helt til han eller hun treffer.
  - Ved treff så henter man ballen og gir til neste gutt/jente på laget som gjør akkurat det samme.
  - Øvelsen varer helt til alle har skutt ned sine baller.

  Læringsmomenter
  - Ballkontroll, kjappe føtter.
  - Treffpunkt på ball.
  - Hvordan er ankelen?
  - Standfot.

  Variasjoner
  - Varier avstander

  Stiv heks
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Alle spillerne har en ball hver og fører rundt i et avgrenset område. Størrelse i forhold til antall. Start med eksempelvis to spillere som harn (disse har ikke ball).
  - Blir du tatt blir du stiv som ei heks og blir befridd ved at noen slår en pasning mellom beina dine og tar den igjen på andre siden. Da fortsetter man å føre ballen rundt.

  Læringsmomenter
  - Ballkontroll med mange touch nær seg selv.
  - Kom deg vekk fra spillerne som harn, hvor fører jeg?!
  - Hvordan fører jeg ballen?

  Variasjoner
  - Halvparten har ball og man blir befridd ved at to stykker samarbeider for å befri en heks. Det må da slås pasning mellom beina på heksa og tas i mot av en annen spiller på andre siden.

  Ta ballen fra hverandre i firkant
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  6 spillere i firkant på 10x10 m. Spiller verner om egen ball og skyter bort/ut andres baller.

  Læringsmomenter
  Vern om ball. Blikk vekk fra egen ball. Orientering.

  Cowboy og indianer
  Anbefalt fra nivå: 6 - 8
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
  det til ditt eget med endret tittel, tekst og
  illustrasjoner.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  - Indianerne (de gule spillerne) skal føre ballen fra den ene siden til den andre med kontroll på egen ball.
  - Cowboyene (de røde spillerne) skal ved bruk av pasningen prøve å treffe indianernes sine baller.
  - Blir man truffet som indianer, blir man cowboy.

  Læringsmomenter
  - Ballkontroll, kjappe føtter.
  - Verne om ballen .
  - Hvordan fører jeg når jeg det går fort – sakte?
  - Hvordan kan jeg skjule hvilken vei jeg fører ballen?

  Variasjoner
  - Varier avstander og størrelser.
  - Pass på at spillerne spiller pasningen langs bakken, med forskjellige teknikker.

  INFO
  Drilløvelsene viser HVORDAN FERDIGHETEN KAN ØVES INN.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  Spilløvelsene viser HVORDAN FERDIGHETEN KAN BENYTTES I EN KAMPSITUASJON.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  "Tren selv" viser øvelser som SPILLEREN KAN TRENE PÅ EGEN HÅND ELLER MED VENNER.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  SECRETS viser en liste over relevante INSTRUKSJONSPUNKTER for denne ferdigheten.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
  TILBAKE
  Oppgrader til Full Tilgang
  Oppgrader til Full Tilgang
  Spillerlisens er nødvendig.

  Dette vil gi spilleren og deg, samt andre trenere på laget, Full Tilgang til hele Spillerutviklingsdelen av programmet for spilleren.

  I Spillerutviklingsdelen er fokus på hver spiller - ikke bare på laget.