Laster opp video fil...
NFF innhold
Laster...
  Når du logger inn i Treningsøkta, kan du bruke øvelsene i treningsarbeidet.
  Da vises øvelsene du velger ut både for spillerne og for trenerkollegaer.

  Treningsøkta gir mulighet til å styre og planlegge treningsopplegget, håndtere kampene, bygge statistikk, sikre individuell spillerutvikling og effektivisere kommunikasjonen.

  Bibliotek

  Hjem
  Denne treningsøkta tilhører nivå 2 i utviklingsplan:
  NFF skoleringsplan keeper 6-12 år
  Tittel på nivået 5 temabaserte treningsøkter - 60 min./økt
  Nivå / Aldersgruppe 8-9 år
  Laget av Steinar Wold
  Økt nummer 3 av 5
  Total varighet Spillere: 70 min
  Målvakter: 70 min
  Tittel på denne treningsøkta
  Hele laget i mål
  Generell kommentar til denne treningsøkta
  Dette er en økt der alle får prøvd seg som keeper.
  Fokus på samarbeid, masse aktivitet og varierte øvelser
  OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
  Keeperferdighet
  Skuddklar
  Keepersirkel 1: Pasning, skudd og grep
  (For utespillere og målvakter)

  Varighet: 15 min

  Organisering
  Utstyr: Lave markører og baller.
  Øvelse for 8–24 keepere.

  Markerer en stor sirkel med markører. Størrelse avhengig hvor mange keepere. Bedre med litt stor enn liten.
  Del gruppen i 2.
  Gruppe 1 er keepere i midten. Gruppe 2 fordeler seg rund i den ytre store sirkelen med hver sin ball.
  Keeperne i midten beveger seg rundt og får enten en pasning eller skudd.
  Ballen returneres tilbake. Viktig at begge føtter og begge hender blir brukt.
  Keeperne må bevege seg til en ny spiller (stasjon) og det samme skjer.

  Læringsmomenter
  I denne øvelsen fokuserer vi på basisteknikker ved å stoppe ulike typer skudd.
  Samtidig er keeperen i bevegelse på ulike måter som gjør at timingen ved å stoppe tidsnok og komme i balanse blir øvet.
  Innside pasning med begge føttene. Kvalitet og sikkerhet i medtak/tilrettelegging før pasning.
  Ulike kastteknikker. Underarm langs bakken og overarm i luften. Bruk både høyre og venstre arm.

  Variasjoner
  Alle typer pasninger, kast og skuddstopping kan trenes på i Keepersirkelen.
  - Skudd: Volley, halv-volley, fra bakken, stuss-skudd, skudd til siden og kast og spark for høye baller.
  - Større sirkel gjør at pasningene kan utføres med mer kraft ved bruk av vrist og pasninger i lufta.
  - Liten sirkel gir høyre tempo og stiller større krav til å orientere seg hva som skjer.
  - Keeperne i midten kan gjøre en rulle (fremover eller sidelengs) før skudd.
  - Sett sammen 2 eller 3 aksjoner på hver stasjon (skytter). F eks. Først en pasning og så et eller to skudd etter hverandre.
  - Lengden på arbeidsperiode og intensitet avgjør om målet med øvelsen er teknisk trening, hurtighet eller utholdenhet. Er hensikten teknisk utførelse, må ikke perioden være for lange. (ca 45 – 60 sek).

  HOVEDDEL Varighet: spillere - 40 min, målvakter - 40 min
  Keeperferdighet
  Kom i gang. Oppvarming og ballkontroll
  Ingen baller gjennom mitt land
  (For utespillere og målvakter)

  Varighet: 10 min

  Organisering
  Utstyr: Lave markører og baller.
  Øvelse for 9–18 keepere.
  Keeperne blir delt inn i 3 lag.

  Stor avlang firkant som blir delt i 3 med markører. Firkanten i midten er minst 3 ganger større enn de to ytre firkantene.
  Lagene fordeler seg i de 3 firkantene/områdene.
  Øvelsen går ut på at lagene på endene skal kaste eller skyte ballen til hverandre.
  Laget i midtre firkant skal stoppe/fange flest mulig kast eller skudd i løpet av 1 – 2 min.
  Alle lagene tar tur i midten.
  Det er ikke lov å bevege seg inn i firkantene til andre lag. Keeper kan kun gå utenfor egen firkant for henting av ball.

  NB: Blir det vanskelig for laget i midten å stoppe/fange baller, legger man inn at ballen må stusse inne i firkanten i midten før ballen når det andre laget.

  Læringsmomenter
  - Samarbeid og kommunikasjon innad i laget.
  - Forflytning (fremover, bakover og sidelengs)
  - Hurtighet.
  - Balanse
  - Grep ved både lave og høye skudd.

  Variasjoner
  - Mål og utfordring kan bestemmes og justeres gjennom firkantene sin utforming.
  - Små firkanter på endene gjør det målområdet mer vanskelig å treffe.
  - Stor firkant i midten gir keeperne bedre tid og større sjanse til å fange ballen.
  - 2 baller samtidig?

  Keeperferdighet
  Kom i gang. Oppvarming og ballkontroll
  Mange keepere i målet
  (For utespillere og målvakter)

  Varighet: 10 min

  Organisering
  Utstyr: 2 mål, markører og baller.
  Øvelse for 4 – 16 keepere.

  Målene stilles opp ca. 20m fra hverandre og en linje 3m ut i fra begge målene blir markert. Linjen markerer at det ikke er ikke lov å gå over ved kast eller skudd.
  Deler keeperne i to like lag.

  Målet er å score flere mål enn motstanderlaget i løpet av 4 min.
  Alle må ta ansvar i oppgaven med å kaste/skyte og alle må ta ansvar med å stoppe kastene/skuddene.
  Starter med 1 ball, men vi kan bruke opptil 4 baller samtidig med f.eks. 8 keepere på lagene.
  Er keepergruppa en miks av eldre og yngre keepere kan man lage en avslutnings linje nærmere motstandermålet for de yngste.
  Trener teller målene. Det laget som når et bestemt antall scoringer vinner.
  La keeperne selv finne ut hvordan de på best måten hindrer og scorer mål.

  Læringsmomenter
  - Samarbeid og kommunikasjon innad i laget.
  - Forflytning (fremover, bakover og sidelengs)
  - Hurtighet.
  - Balanse
  - Grep ved både lave og høye skudd.
  - Kast
  - Ulike skudd (volley, halv-volley og fra bakken)

  Variasjoner
  Avstand mellom mål gjør øvelsen lettere eller mer utfordrende.
  Med eldre keepere ser man kjapt om man har truffet med avstanden.
  Riktig avstand er mer vanskelig med yngre keepere fordi de ikke kaster og skyter så langt og presist. Mindre mål er en god løsning.
  Øvelsen kan også utføres ved at en bestemt keeper må stoppe ballen.
  Alle keepere får sitt nummer/tall. Keeperen som kaster/skyter roper et tall før ballen forlater hånden og keeperen som har det nummeret må i aksjon. Dette garanterer at alle kommer i aksjon.

  Keeperferdighet
  Alene mot - 1 mot 1
  En mot en med mange keepere
  (For utespillere og målvakter)

  Varighet: 10 min

  Organisering
  Utstyr: 2 mål, markører og baller.
  Øvelse for 4–16 keepere.

  Målene stilles opp ca 20–25 m overfor hverandre.
  Keeperne deles i to like lag og tar plass i det hvert sitt mål.
  Keeperne på det ene laget med hver sin ball.
  Øvelsen starter ved at alle samtidig fører ballen mot keeperne i motstandermålet. Spillerne (keeperne) med ball skal drible forbi keeper og føres inn i målet. Hver ball over mållinjen gir et poeng.
  Keeperne må plukke ut sin motstander som de skal stoppe i en 1 mot 1 situasjon.
  Angriperne er tvunget til å føre ballen over mållinja. Ikke lov å skyte.
  Når alle baller er døde, bytter man roller.
  Laget som har flest baller over mållinjen i løpet av 10 forsøk eller 3–4 min vinner.

  Læringsmomenter
  - Samarbeid og kommunikasjon. Hvem tar hvem.
  - 1 mot 1 situasjon der keeperne må være bestemt og modig.
  - Lese situasjonen når motstander er uoppmerksom for å kunne angripe ball.
  - Hvor langt ut i fra målet er best i 1 mot 1 situasjoner.
  - Vinnervilje.

  Variasjoner
  - Avstanden i mellom målene gjør at keeper og ”spiss” får lengre tid å tenke og valgene for angriper blir flere.
  - Kan gi angriper lov å skyte (ikke bare føre ballen)

  Keeperferdighet
  Kom i gang. Oppvarming og ballkontroll
  Hvilken ball skal jeg fange?
  (For utespillere og målvakter)

  Varighet: 10 min

  Organisering
  - Utstyr: Lave markører, baller.
  - Øvelse for 6 til ca. 20 keepere.
  - Keeperne blir delt i 2 like lag.
  - Stor avlang firkant som blir delt i 3 med markører. Størrelsen må tilpasses antall keepere og alder/nivå.

  Lagene fordeler seg i de 2 firkantene på endene, mens området/firkanten i midten er tom.
  Keeperne på ene laget har hver sin ball.
  Normalt kaster keeperne ballene samtidig over til firkanten/området til motstanderlaget.
  Trener teller ved hvert kast hvor mange baller lagene fanger før ballen er i bakken.
  Det laget som har tatt i mot flest baller i løpet av 3 min eller 10 kast har vunnet.
  Baller som blir kastet eller skutt, men som bommer på motsatt firkant telles som et mottak av keeper.
  Ballene samles og rollene blir snudd. Det laget som kastet sist må nå fange baller.

  Eldre keepere kaster og skyter hardere og mer presist som krever at området som skiller lagene må være større.
  Samtidig må områdene lagene opererer i ikke være for store.
  La keeperne selv finne ut hvordan de best mulig måte fanger flest baller.
  Hvor skal jeg plassere meg i firkanten? Skal alle kaste samtidig? Osv.

  Læringsmomenter
  - Samarbeid og utvikling av hvordan laget sammen løser utfordringer.
  - Spørsmålet er hele tiden hvordan fange flest mulig baller og å kaste/skyte slik at det blir vanskelig for motstanderlaget.
  - Valg av forflytningsteknikker (fremover, bakover og sidelengs)
  - Grep lave baller, høye baller og baller til siden
  - Kommunikasjon. Alle kan ikke gå på samme ballen.

  Variasjoner
  Kast er den enkleste måten å treffe motsatt firkant. Volley skudd gjør både serving og mottak mer vanskelig.
  Antall keepere og størrelsen må tilpasses og justeres.
  3 lag der det ene hviler?
  Utgangsposisjonen til laget som skal fange baller kan styres. Ved å si at de må sitte på huk, kne, ligge må magen, blir øvelsen mer utfordrende.

  AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
  Keeperferdighet
  Skuddklar
  Alle med hansker
  (For utespillere og målvakter)

  Varighet: 15 min

  Organisering
  Utstyr: Mål, vester, baller og HANSKER.
  Øvelse for 3–6 keepere/spillere på hvert lag. Flere baner ved mange spillere/keepere.

  To lag i spill mot hverandre. Alle med hansker på. Bakerste spiller opererer som keeper med skuddstopping og igangsetting med hendene.

  Neste angrep kan (bør) det være en annen på laget som har rollen som keeper.
  Øvelsen kan være en: komme i gang øvelse (oppvarming), eller en siste øvelse i økta.

  Læringsmomenter
  Kamper mellom 2 lag betyr at alle har ansvar og oppgaver.

  Gjennom kamper utvikles forståelse for spill på beste måten.
  - Lønner seg ikke at alle går i angrep samtidig.
  - Kanskje bør man bevege seg for å hjelpe kompisen?
  - Igangsetting nært eget mål er ikke alltid lurt?

  Fokus og forsterking på noen få momenter som gjør at spillerne skjønner hva som er smart.
  Hjelpe lagkompisen gjennom ros og handling er viktig læringsmomenter.
  Å snakke og kommunisere gjør laget bedre.
  Valg av pasningsteknikk og utførelse .
  Forflyttning som keeper. Føttene i bakken og klar for skudd.
  Ulike måter å fange/gripe ballen på.

  Variasjoner
  Lagene kan bestå av både 4,5 eller 6 spillere. Det er viktig at banen tilpasses etter antall spillere.
  5ér og 7ér mål.
  2 baller ved flere spillere på lagene?
  Jokere som bare er med laget som til en hver tid har ballen.

  FORRIGE NESTE TILBAKE SKRIV UT
  INFO
  Drilløvelsene viser HVORDAN FERDIGHETEN KAN ØVES INN.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  Spilløvelsene viser HVORDAN FERDIGHETEN KAN BENYTTES I EN KAMPSITUASJON.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  "Tren selv" viser øvelser som SPILLEREN KAN TRENE PÅ EGEN HÅND ELLER MED VENNER.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  SECRETS viser en liste over relevante INSTRUKSJONSPUNKTER for denne ferdigheten.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
  Oppgrader til Full Tilgang
  Oppgrader til Full Tilgang
  Spillerlisens er nødvendig.

  Dette vil gi spilleren og deg, samt andre trenere på laget, Full Tilgang til hele Spillerutviklingsdelen av programmet for spilleren.

  I Spillerutviklingsdelen er fokus på hver spiller - ikke bare på laget.