Flash-spilleren er ikke lastet opp.
Videoene presenteres via Adobe Flash Player. Forsikre deg om at du har siste oppdatering eller last ned programmet gratis.
Laster opp Flash-spilleren...
Treningsøkta.no tilbyr:
For Treneren:
 • et bibliotek med øvelser, ferdiglagde økter og annet faginnhold
 • lage egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner
 • oppfølging av kamper
 • kommunikasjons- system
 • rapporter og statistikk for lag og spillere
 • tegneverktøy for å lage egne øvelser
 • informasjon til foreldrene
For Spilleren:
 • bedre trening hjemme
 • bedre forberedt til treningsøktene
 • loggbok pr. sesong og akkumulert
For Ledelsen:
 • oversikt over treninger og treningsarbeid
 • banefordeling
 • oversikt over utstyret
 • kvalitetssikring
 • informasjonssystem
Nå også med:
Ferdiglagde treningsøkter pr. aldersgruppe
med utvalgte favorittøvelser
Produkt- oppgraderinger er inkludert i prisen

Bibliotek

Hjem
Søk i biblioteket
Bibliotek  /  NFF skoleringsplan 13-19 år  /  Treningsøkter: Ballfører  /  Skape og utnytte tid og rom som 1.angriper - Medtak, økt 2
Denne treningsøkta tilhører nivå 3 i utviklingsplan:
NFF skoleringsplan 13-19 år
Tittel på nivået Treningsøkter: Ballfører
Nivå / Aldersgruppe Del 2
Laget av Bo Folke Gustavson
Økt nummer 2 av 9
Total varighet Spillere: 90 min
Målvakter: 90 min
Tittel på denne treningsøkta
Skape og utnytte tid og rom som 1.angriper - Medtak, økt 2
Generell kommentar til denne treningsøkta
FØR INVOLVERING:
Orientering i banen før man får ball og mens ballen er på vei.
Posisjon og kroppsstilling som gjør at man ser både ballen og motstanders mål.
UTNYTTE TID OG ROM MED FØRSTEBERØRINGEN
Legge til rette for rask 2. berøring?
Ta av press?
Skjerme ballen (kroppen imellom ball og motstander)?
Spille på ett touch?
VALG OG HANDLING MED BALL
1)Ledige spillpunkter og rom fremover i banen skal brukes. (Føre, drible, pasning)
2) Hvis ikke rom fremover i banen? Lage nye rom gjennom pasningstempo, vinklede pasninger på riktig fot.
VALG OG HANDLING ETTER PASNING
Ny aksjon umiddelbart etter pasning. For å gjøre seg spillbar og \ eller lage nye rom
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
NFF's skoleringsplan for 13-19 år
1A (Angriper) og vi andre (2A, 3A)
Posisjonering i forkant, Gustavson
(For utespillere og målvakter)

Varighet 1 min

Gode medtaks-, pasnings- og/eller avslutningsferdigheter krever:
- Orientering i forkant
- God posisjonering inkl. kroppsstilling i forkant
VIS VIDEO
Tine Fotballskole
Spilleklar
Oppvarming
(For utespillere og målvakter)

Varighet 1 min

Oppvarmingsprogrammet SPILLEKLAR!, er laget for at du skal bli en bedre fotballspiller. Programmet tar om lag 10-15 minutter å gjennomføre og består av varierte løpsøvelser, styrke- og spenstøvelser, samt balanse- og koordinasjonsøvelser.

Du blir godt forberedt til videre fotballaktivitet med en gradvis oppvarming av muskulaturen.
Løpsøvelsene i SPILLEKLAR! er også godt egnet som oppvarming til kamper. I tillegg ønsker vi med denne formen for strukturert oppvarming å forebygge de mest vanlige fotballskadene: leddbåndskader i ankel og kne, og muskelskader i lyske og lår
VIS VIDEO
Se øvelsen
Angrepsspill
1A og vi andre (2. og 3. angriper)
"Y øvelsen"
(For utespillere og målvakter)

Varighet 13 min

Organisering:
6-8 spillere, 1 ball. Sstørrelse bestemmes selv og antall stasjoner.
Spillere på hver kjegle og flere der man starter. Pasningskombinasjoner som fører tilbake til start igjen. Annenhver gang i forhold til side man går, eller fast. Rullering. Går dit du slår pasning.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Ser 1A meg? Fordi jeg er:
o Ut av pasningsskyggen
o Mottar ballen gunstig for neste trekk

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse).

Variasjoner:
Varier størrelse på banen, touch og/eller fot.

HOVEDDEL Varighet: spillere - 50 min, målvakter - 50 min
Se øvelsen
Angrepsspill
1A og vi andre (2. og 3. angriper)
3 mot 3 med vegger (Vinger)
(For utespillere og målvakter)

Varighet 20 min

Organisering:
8 spillere, rektangel (20 x 25 m). 1 ball, 2 små mål.
3 mot 3 inne i området. Scoring på småmålene. Vinger/vegger i sidekorridor (uten motstand)) kan brukes av det angripende laget.

Læringsmomenter:
1A:
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger
• Fra/mot bevegelse for å skaffe seg rom. Ta av press?
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1. berøring.
• Skjerme ballen (kroppen imellom ball og motstander)?
• Kort tid mellom 1. og 2. berøring.
• Pasning eller passere?

Variasjoner:
Touchbegrensning på vingene.

Se øvelsen
Smålagsspill
Flere spillere
5 mot 5 + keeper i sone
(For utespillere og målvakter)

Varighet 30 min

Organisering:
To lag med fem spillere på hvert av lagene.
En keeper i hver endesone som er nøytrale.
Når det ene laget har nådd keeper i endesone, fortsetter de ballbesittelse, men snur angrepsretningen.
Keeper kan ta ball både med fot og med hånd.

Læringsmomenter:
- Bruk av nær og fjern rom, altså korte og lange pasninger.
- Overgangsspill
- Bruk av ledig rom

Variasjoner:
- Touchbegrensning på keeper
- Touchbegrensning på utespillere
- Størrelse på bane i bredde og lengde avpasses ferdighetsnivå
- Kan benytte joker for overtallsspill

AVSLUTNING Varighet: spillere - 25 min, målvakter - 25 min
Se øvelsen
Angrepsspill
1A og vi andre (2. og 3. angriper)
"Battle box"
(For utespillere og målvakter)

Varighet 25 min

Organisering:
5 mot 5 inne i 16 meter feltet, med veggspillere utenfor kortendene. Mål midt på langsidene.

Læringsmomenter:
1A og vi andre: Vise god orientering ved å se muligheten for gjennombrudd i forkant.
• Hvem beveger seg nær 1A? Bevegelse forbi? Bevegelse foran eller bak?
• Ser 1A meg?
• Har jeg en gunstig posisjon om jeg blir ballfører (1A)?
• Har vi samtidige bevegelser (2A/3A)?

1A: Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere eller skape rom for pasning eller avslutning:
• Med tempo.
• Utfordre i forhold til sikringsspiller (2F) – ledig rom.
• God ”timing” på pasning eller finte for best mulig forutsetning for gjennombrudd og skudd.

Variasjoner:
Varier med touch begrensninger og/eller flere veggspillere.

FORRIGE NESTE TILBAKE SKRIV UT
Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
INFO
Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.