Laster opp video fil...
NFF innhold
Laster...
  Når du logger inn i Treningsøkta, kan du bruke øvelsene i treningsarbeidet.
  Da vises øvelsene du velger ut både for spillerne og for trenerkollegaer.

  Treningsøkta gir mulighet til å styre og planlegge treningsopplegget, håndtere kampene, bygge statistikk, sikre individuell spillerutvikling og effektivisere kommunikasjonen.

  Bibliotek

  Hjem
  A2-A3 - Situasjonsøvelser
  INFO
  34. Situasjonsøvelse A2 – A3
  Anbefalt fra nivå: 12 - 14
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  To lag som angriper hver sin vei.
  I midten en større firkant hvor det spilles fire mot fire
  I hver ende er det en keeper pluss en forsvarsspiller og angrepsspiller.
  Øvelsen starter ved at trener kaster / sparker ballen inn i firkanten. Det laget som vinner kampen om ballen kan etter fem trekk ta med seg ballen / spille opp på medspiller foran mål.
  En spiller kan bli med ut av firkanten for å sette opp overtall
  Hvis forsvarende spiller eller keeper vinner ballen, skal de forsøke å spille opp på medspiller inne i firkanten.

  Variasjoner
  Antall spillere foran mål
  Antall spillere inne i firkanten
  Krav om antall touch og trekk

  35. Situasjonsøvelse A2 – A3
  Anbefalt fra nivå: 12 - 14
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Bane 25 x 50.
  To forsvarssoner med to forsvarsspillere i hver.
  Mellom forsvarssonene (mellomrommet) oppholder det seg en fast angrepsspiller.
  Resterende angrepsspillere fordeler seg i grupper á 3 spillere og starter bak mål.
  En treergruppe starter, og målet er til slutt å score i motsatt mål. Spillerne må bevege seg raskt etter når ballen er spilt inn i mellomrommet.
  Angrepstart fra annethvert mål.

  Variasjoner
  Antall spillere og banestørrelse

  36. Situasjonsøvelse A2 – A3
  Anbefalt fra nivå: 12 - 14
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Fra 8mot8 til 10 mot 10
  Vanlig spill i stor sone
  Må spille inn på bevegelse inn i gul sone for å score mål

  Variasjoner
  Kan benytte keeper og stort mål

  37. Situasjonsøvelse A2 – A3
  Anbefalt fra nivå: 12 - 14
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  To lag som spiller hver sin vei
  En større firkant i midten hvor det spilles fire mot fire.
  To småmål i hver ende som beskyttes av en forsvarsspiller.
  Trener setter i gang i midten. Etter «kampen om ballen» skal det angripende lag forsøke å spille fri en spiller som kan ta med seg ball og utordre 1vs1 mot en av de to småmålene .

  Variasjoner
  Antall spillere
  Bruke større mål og keeper (e)

  38. Situasjonsøvelse A2 – A3
  Anbefalt fra nivå: 12 - 14
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Midtsone hvor man spiller fire mot fire
  To endesoner med keeper og mål
  Man skal fra midtsone forsøke å komme seg kontrollert igjennom en av de to portene. Greier man dette kan man avslutte på mål.
  Forsvarende lag kan jakte med en spiller etter at angripende lag har ført igjennom en av portene.

  Variasjoner
  Antall spillere
  Touch og trekk begrensninger
  Jokere eventuelt

  40. Situasjonsøvelse A2 – A3
  Anbefalt fra nivå: 12 - 14
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  3 vs 3 inne i firkanten. Trener kaster inn ball på duell eller spiller mer kontrollert til et av lagene.
  Det laget i midten som «eier ball» kan etter tre trekk spille opp egen spiss eller kantspiller i angresonen.
  Deretter en 3vs2+K situasjon.

  Variasjoner
  Serv fra trener, antall spillere.

  41. Situasjonsøvelse A2 – A3
  Anbefalt fra nivå: 12 - 14
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  11 vs 11
  Øvelsen starter med at angrepslaget har ballen på egen tredjedel. Enten etter igangsetting fra keeper, dødball, eller start fra trener
  Keeper og bakre firer får så hjelp av to sentrale midtbanespillere. Dette betyr av totalt 7 spillere skal forsøke å spille seg fri fra presset til 4 motstandere.
  Ballen skal så spilles over til medspillere i motsatt sone. Forbi dødsonen i midten som voktes av midbanespillerne på forsvarslaget.
  På siste tredjedel blir det en 4vs 4 + K situasjon.

  Variasjoner
  Flere offensive spillere på siste tredjedel. Forsvarsfireren får mer å bryne seg på.
  Bli med over med backene

  42. Situasjonsøvelse A2 – A3
  Anbefalt fra nivå: 12 - 14
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Forsvarende lag i K-4-2-1. Angripende lag i 2-3-1.
  To sidesoner med en forsvarsspiller og en angrepsspiller.
  16 metersone med Keeper, to forsvarsspillere og en angriper
  Spillere i sonene skal kun oppholde seg i sin sone. Angripende spillere utenfor sonene kan gå inn i en av sonene med ball
  Hvis forsvarende lag vinner ballen, skal de forsøke å score i en av småmålene.

  Variasjoner
  Antall spillere utenfor sonene
  Flere angrepsspillere

  43. Situasjonsøvelse A3
  Anbefalt fra nivå: 12 - 14
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Angrep mot forsvarsøvelse. Angrepslaget rødt i en 2-4-2 formasjon. Forsvarslaget blått i en K-4 – 1 formasjon.
  Angripende lag (rødt). starter med ball. Hvis forsvarende lag vinner ball, kan de score ved å føre ballen over linje eller treffe en av de små målene på sidene.
  I utgangspunktet fritt spill, men oppfordre til 2vs1, utfordre forsvarende back og mange innlegg fra sidekorridor.

  Variasjoner
  Kan variere med flere forsvarsspillere og eventuelt færre angrepsspillere. Angrepene kan eventuelt starte fra trener etter langt utspill fra keeper.

  44. Situasjonsøvelse A2 – A3
  Anbefalt fra nivå: 9 - 11
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Blått lag i K-4-1. Rødt lag i 4-1
  Blått lag skal forsøke å score på en av de tre småmålene
  Hvis rødt vinner ballen, skal de score på det store målet
  Striplet linje kan ikke passeres før ball er spilt

  Variasjoner
  Antall spillere
  Fjerne striplet linje

  45. Situasjonsøvelse A3
  Anbefalt fra nivå: 12 - 14
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  5 angrepsspillere vs 2 stoppere + Keeper. (bør være dobbelt sett).
  Sentral midtbanespiller starter med ball. Slår opp på feilvendt spiss, som legger igjen / eventuelt vinkler ut på kant.
  Kantspiller skal utfordre kjegla før han / hun slår innlegg.
  Deretter duell i boksen med to spisser og motsatt kant vs stoppere og keeper.

  Variasjoner
  Antall spillere
  Flere motspillere

  46. Situasjonsøvelse A3
  Anbefalt fra nivå: 9 - 11
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Trener eller spiller setter i gang fra ballmagasin
  3 mot 3 eller lignende inne i boksen
  Rødt lag skal score, blått skal forsvare seg primært, og spille kontrollert inn i mål hvis de vinner ballen
  Fri spillere i sidekorridor som kan brukes til å slå innlegg

  Variasjoner
  Variere antall spillere og type igangsetting.

  47. Situasjonsøvelse A3
  Anbefalt fra nivå: 12 - 14
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  Tre angrepsspillere i hver sidekorridor med ballmagasin.
  To backpar, to stopperpar, to spisspar + keeper.
  To av spillerne i sidekorridor, spiller seg imellom og setter opp overtall. Back på ballside presser. De kan slå innlegg eller ta med ballen inn i «16-meteren».
  To ganger på hver side før man bytter.
  To spisser og to stoppere + motsatt back beveger seg inn i «16-meteren».
  Etter avslutning eller klarering, skal det sprintes ut av «16-meteren».

  Variasjoner
  Antall forsvars- og angrepsspillere. Duellintensitet.

  48. Situasjonsøvelse A3
  Anbefalt fra nivå: 9 - 11
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  2 stoppere + Keeper mot 3 angrepspillere. X 2

  Stopperne starter bak mål. Slår opp til angrepsspillere og kommer etter
  om stopperne eller keeper vinner skal de forsøke å spille kontrollert forbi linje (evt inn i småmål)

  Variasjoner
  Banestørrelse, antall spillere, type igangsetting

  49. Situasjonsøvelse A3
  Anbefalt fra nivå: 9 - 11
  Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
  Skriv ut dette innholdet
  Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
  Organisering
  To lag stiller seg opp bak hver sin dødlinje. 5–7 spillere på hvert lag.
  Trener står med ballmagasin og spiller ballen til ett av lagene med ulik kraft og høyde. Angrepslaget skal alltid være i overtall.

  Trener spiller ballen til ett av lagene, og roper f.eks. «tre rød, to blå». Det antall spillere som er ropt ut, spiller mot hverandre, og skal forsøke å score.
  Trener kan også rope ut flere spillere underveis.
  Hvis forsvarende lag snapper ballen, kan de få lov til å uhindret kontre og forsøke å score.
  Situasjonen varer til ballen er ute av spill eller keeper redder. Da setter trener i gang ny ball og roper f.eks. «tre rød, to blå».

  Variasjoner
  Antall spillere, touchbegrensninger, banestørrelse

  INFO
  Drilløvelsene viser HVORDAN FERDIGHETEN KAN ØVES INN.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  Spilløvelsene viser HVORDAN FERDIGHETEN KAN BENYTTES I EN KAMPSITUASJON.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  "Tren selv" viser øvelser som SPILLEREN KAN TRENE PÅ EGEN HÅND ELLER MED VENNER.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  SECRETS viser en liste over relevante INSTRUKSJONSPUNKTER for denne ferdigheten.

  Logg inn for å finne et stort antall øvelser. Legg dem inn i dine treningsøkter.
  Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
  TILBAKE
  Oppgrader til Full Tilgang
  Oppgrader til Full Tilgang
  Spillerlisens er nødvendig.

  Dette vil gi spilleren og deg, samt andre trenere på laget, Full Tilgang til hele Spillerutviklingsdelen av programmet for spilleren.

  I Spillerutviklingsdelen er fokus på hver spiller - ikke bare på laget.