Flash-spilleren er ikke lastet opp.
Laster opp Flash-spilleren...
Treningsøkta.no tilbyr:
For Treneren:
 • et bibliotek med øvelser, ferdiglagde økter og annet faginnhold
 • lage egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner
 • oppfølging av kamper
 • kommunikasjons- system
 • rapporter og statistikk for lag og spillere
 • tegneverktøy for å lage egne øvelser
 • informasjon til foreldrene
For Spilleren:
 • bedre trening hjemme
 • bedre forberedt til treningsøktene
 • loggbok pr. sesong og akkumulert
For Ledelsen:
 • oversikt over treninger og treningsarbeid
 • banefordeling
 • oversikt over utstyret
 • kvalitetssikring
 • informasjonssystem
Nå også med:
Ferdiglagde treningsøkter pr. aldersgruppe
med utvalgte favorittøvelser
Produkt- oppgraderinger er inkludert i prisen

Bibliotek

Hjem
Søk i biblioteket
Bibliotek  /  NFF innhold - Øvelser
Velg søkekriterier
I.
II.
Oversikt over ferdighetene
Anbefalt fra nivå:  
Keeperferdighet - Kom i gang. Oppvarming og ballkontroll
INFO
13 øvelser - Ballkontroll, alene med ball
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Alle spillere/keepere har hver sin ball og står plasserer seg slik at de kan se hva trener sier de skal gjøre.

Læringsmomenter:
Øvelsen handler om få et godt og trygt forhold til ballen gjennom å føre, stusse, kaste og ta i mot ballen på alle tenkelige måter.

Variasjoner:
Bare fantasien og ferdighetene som begrenser hva man kan gjøre med ballen.
Ulike baller kan benyttes (tennis, trikse eller medisin ball for eldre keepere).

Fallteknikk Sittende - på Kne - Fremover
Anbefalt fra nivå: 9 - 11
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Fin øvelse å starte treningen på.
Keeper sitter på kne fremover og mottar baller fra en trener eller spiller som kaster fra kort avstand.

Læringsmomenter:
Aktiverer skånsomt, grep og landing

Variasjoner:
Ulike kast og mottaks varianter

Hvilken ball skal jeg fange?
Anbefalt fra nivå: 9 - 11
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Utstyr: Lave markører, baller.
- Øvelse for 6 til ca. 20 keepere.
- Keeperne blir delt i 2 like lag.
- Stor avlang firkant som blir delt i 3 med markører. Størrelsen må tilpasses antall keepere og alder/nivå.

Lagene fordeler seg i de 2 firkantene på endene, mens området/firkanten i midten er tom.
Keeperne på ene laget har hver sin ball.
Normalt kaster keeperne ballene samtidig over til firkanten/området til motstanderlaget.
Trener teller ved hvert kast hvor mange baller lagene fanger før ballen er i bakken.
Det laget som har tatt i mot flest baller i løpet av 3 min eller 10 kast har vunnet.
Baller som blir kastet eller skutt, men som bommer på motsatt firkant telles som et mottak av keeper.
Ballene samles og rollene blir snudd. Det laget som kastet sist må nå fange baller.

Eldre keepere kaster og skyter hardere og mer presist som krever at området som skiller lagene må være større.
Samtidig må områdene lagene opererer i ikke være for store.
La keeperne selv finne ut hvordan de best mulig måte fanger flest baller.
Hvor skal jeg plassere meg i firkanten? Skal alle kaste samtidig? Osv.

Læringsmomenter:
- Samarbeid og utvikling av hvordan laget sammen løser utfordringer.
- Spørsmålet er hele tiden hvordan fange flest mulig baller og å kaste/skyte slik at det blir vanskelig for motstanderlaget.
- Valg av forflytningsteknikker (fremover, bakover og sidelengs)
- Grep lave baller, høye baller og baller til siden
- Kommunikasjon. Alle kan ikke gå på samme ballen.

Variasjoner:
Kast er den enkleste måten å treffe motsatt firkant. Volley skudd gjør både serving og mottak mer vanskelig.
Antall keepere og størrelsen må tilpasses og justeres.
3 lag der det ene hviler?
Utgangsposisjonen til laget som skal fange baller kan styres. Ved å si at de må sitte på huk, kne, ligge må magen, blir øvelsen mer utfordrende.

Ingen baller gjennom mitt land
Anbefalt fra nivå: 9 - 11
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Utstyr: Lave markører og baller.
Øvelse for 9–18 keepere.
Keeperne blir delt inn i 3 lag.

Stor avlang firkant som blir delt i 3 med markører. Firkanten i midten er minst 3 ganger større enn de to ytre firkantene.
Lagene fordeler seg i de 3 firkantene/områdene.
Øvelsen går ut på at lagene på endene skal kaste eller skyte ballen til hverandre.
Laget i midtre firkant skal stoppe/fange flest mulig kast eller skudd i løpet av 1 – 2 min.
Alle lagene tar tur i midten.
Det er ikke lov å bevege seg inn i firkantene til andre lag. Keeper kan kun gå utenfor egen firkant for henting av ball.

NB: Blir det vanskelig for laget i midten å stoppe/fange baller, legger man inn at ballen må stusse inne i firkanten i midten før ballen når det andre laget.

Læringsmomenter:
- Samarbeid og kommunikasjon innad i laget.
- Forflytning (fremover, bakover og sidelengs)
- Hurtighet.
- Balanse
- Grep ved både lave og høye skudd.

Variasjoner:
- Mål og utfordring kan bestemmes og justeres gjennom firkantene sin utforming.
- Små firkanter på endene gjør det målområdet mer vanskelig å treffe.
- Stor firkant i midten gir keeperne bedre tid og større sjanse til å fange ballen.
- 2 baller samtidig?

Keepere i ring. Pasning og skudd
Anbefalt fra nivå: 9 - 11
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Øvelse for 5-10 keepere.
Lag en sirkel med mål og plasser en keeper i hvert av målene.
Start med en ball der keeperen kan spille pasninger, kaste eller skyte
Ballen til hverandre.
Ved å bruke mer en den ene ballen, blir utfordringene flere.

Læringsmomenter:
Konsentrasjon, persepsjon, balanse, pasninger, kast (en og to hender), skudd og grep.

Variasjoner:
Størrelsen på sirkelen tilpasses antall keepere og nivå.
Yngre keepere kaster og skyter kortere, som betyr at sirkelen med mål må være mindre.
5 keepere i trening betyr at man i de fleste deløvelser bruker 2 baller.
10 keepere betyr at man bruker 3 baller.
Ulike kast og ulike skudd skaper variasjon og gjør det lettere å kjøre øvelsen lenger.

Keeperhåndball
Anbefalt fra nivå: 9 - 11
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Utstyr: 2 mål, vester og baller.
Øvelse for 6–20 keepere/spillere.

Keeperhåndball er en god oppvarmingsøvelse. Særlig bra for store keepergrupper som ikke kjenner hverandre så godt.

2 lag spiller mot hverandre som en kamp. Spillerne kaster ballen til hverandre, men det er kun lov å ta 2 skritt ved ball i hendene.
2 omganger 4-6 min hver omgang. Om spillerne er slitne kan man kjøre flere og kortere omganger.

Læringsmomenter:
Spill på lag betyr alltid at enkeltspillere må samarbeide.
Dette betyr hensyn og involvering. Alle er viktige og alle må føle seg som en del av laget.
En viktig del av alle lagspill er den taktiske forståelsen av hvor mange spillere som kan angripe og hvor mange som må holde tilbake.
Spillet krever at spillerne griper ballen i ulike posisjoner på forskjellige måter. Noen ganger tar man i mot ball når man står stille, mens andre ganger er man i bevegelse.
Valg og vilje til både å hindre og score mål er også sentralt i lagspill .

Variasjoner:
- Ulike måter å score mål på. Boksing med en hånd eller to hender, volley fot, hode osv,
- Ballen kan kun kastes fremover.
- Ved å gi lov til å løpe med ball, blir øvelsen nesten som rugby. Pass på at kroppskontakten ikke blir for heftig.
- Flere baller samtidig gjør øvelsen mer utfordrende. Mange spillere = flere baller.
- Joker. Spillere som bare er med laget som til en hver tid har ballen.

Kom i gang. Sammensatte øvelser. Forflytning, skudd og føring
Anbefalt fra nivå: 9 - 11
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
1-8 keepere starter bak kortlinjen. Alle keepere med hver sin ball.
Keepere nr 1, (fremst) kaster ballen til Trener. Keeper forflytter seg frem i mål av markører.
Når keeper er på plass i målet kaster eller skyter trener.
Keeper stopper skuddet, legger ballen på bakken og fører den igjennom markører på siden av målet og stiller seg bakerst, klar til neste runde.

Læringsmomenter:
Kast, forflytning, balanse, grep og føring.

Variasjoner:
Alt kan varieres.
Keeper kan starte med å slå en pasning eller ”kippe” ballen ut til trener.
Kastene og skuddene fra trener kan og bør varieres på alle måter.
Når keeper skal ta seg i gjennom markørene på siden kan han/hun bli gitt konkrete føringsoppgaver. (en bestemt fot, tempo i føring, stusse ballen med hendene?)

Mange keepere i målet
Anbefalt fra nivå: 9 - 11
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Utstyr: 2 mål, markører og baller.
Øvelse for 4 – 16 keepere.

Målene stilles opp ca. 20m fra hverandre og en linje 3m ut i fra begge målene blir markert. Linjen markerer at det ikke er ikke lov å gå over ved kast eller skudd.
Deler keeperne i to like lag.

Målet er å score flere mål enn motstanderlaget i løpet av 4 min.
Alle må ta ansvar i oppgaven med å kaste/skyte og alle må ta ansvar med å stoppe kastene/skuddene.
Starter med 1 ball, men vi kan bruke opptil 4 baller samtidig med f.eks. 8 keepere på lagene.
Er keepergruppa en miks av eldre og yngre keepere kan man lage en avslutnings linje nærmere motstandermålet for de yngste.
Trener teller målene. Det laget som når et bestemt antall scoringer vinner.
La keeperne selv finne ut hvordan de på best måten hindrer og scorer mål.

Læringsmomenter:
- Samarbeid og kommunikasjon innad i laget.
- Forflytning (fremover, bakover og sidelengs)
- Hurtighet.
- Balanse
- Grep ved både lave og høye skudd.
- Kast
- Ulike skudd (volley, halv-volley og fra bakken)

Variasjoner:
Avstand mellom mål gjør øvelsen lettere eller mer utfordrende.
Med eldre keepere ser man kjapt om man har truffet med avstanden.
Riktig avstand er mer vanskelig med yngre keepere fordi de ikke kaster og skyter så langt og presist. Mindre mål er en god løsning.
Øvelsen kan også utføres ved at en bestemt keeper må stoppe ballen.
Alle keepere får sitt nummer/tall. Keeperen som kaster/skyter roper et tall før ballen forlater hånden og keeperen som har det nummeret må i aksjon. Dette garanterer at alle kommer i aksjon.

Mitt nummer - min ball
Anbefalt fra nivå: 9 - 11
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Utstyr: Lave markører, baller.
Øvelse for 6 til ca. 16 keepere.
Keeperne blir delt i 2 like lag.
Stor avlang firkant som blir delt i 3 med markører.

Lagene fordeler seg i de 2 firkantene på endene, mens området/firkanten i midten er tom. Størrelsen må tilpasses antall keepere og alder/nivå.
Alle keeperne får sitt nummer (eller bokstav) som de må huske.
En keeper på det ene laget kaster ballen inn i motsatt firkant.
Før ballen forlater armen må han/hun rope et nummer (bokstav) som betyr at det er keeper med de nummer som skal fange ballen før den går i bakken.
Trener teller hvor mange baller lagene klarer å fange
Baller som blir kastet eller skutt, men som bommer på motsatt firkant telles som et mottak.
Det laget som har tatt imot flest baller i løpet av 3 min eller 10 kast har vunnet.

Eldre keepere kaster og skyter hardere og mer presist. Dette får konsekvenser som gjør at området som skiller lagene må være større.
Samtidig må områdene lagene opererer i ikke være for store. Keeper skal alltid ha en mulighet å fange ballen.
La keeperne selv finne ut hvordan de best mulig måte fanger flest baller.
Hvor skal jeg plassere meg i firkanten? Skal alle kaste samtidig? Osv.

Læringsmomenter:
- Samarbeid og utvikling av hvordan laget sammen løser utfordringer.
- Spørsmålet er hele tiden hvordan fange flest mulig baller og å kaste/skyte slik at det blir vanskelig for motstanderlaget.
- Valg av forflytningteknikker (fremover, bakover og sidelengs).
- Grep lave baller, høye baller og baller til siden.
- Kommunikasjon. Alle kan ikke gå på samme ballen.

Variasjoner:
Kast er den enkleste måten å treffe motsatt firkant. Volley skudd gjør både serving og mottak mer vanskelig.
Antall keeper og størrelsen må tilpasses og justeres. Firkantene kan også justeres individuelt for å jevne ut forskjeller.
2 baller?
3 lag der det ene hviler?

Ned på bakken og god landing
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Fallteknikk med kast eller skudd til siden.
Fallteknikk blir innlært ved at keeperen starter sittende. Når trygghet og mestring er nådd går man videre til knestående og tilslutt stående.

To og to jobber sammen og bytter på.
Aktiv keeper sitter og tar imot baller til sidene. En står oppreist og kaster eller skyter. (Godt grep, albuen opp og lande på siden).

- Ved knestående keeper, blir ballen kastet litt lenger ut til siden.
Som ved sittende er målet å få keeper til å lande på siden og passe på at albuen er fri.
- Stående keeper. K2 skyter skutt langs bakken til siden.
Bevegelsen må gå fremover. Offensiv og bestemt på ball.

Læringsmomenter:
På yngre keepere blir øvelsen en teknisk trening i hvordan keeper griper ballene til sidene ved falle til siden uten at det gjør vondt.

Eldre kan bruke øvelsen som en del av oppvarming der kast, krav til mottak (en hånd/to hender) og variasjon i skudd dekker mye

Variasjoner:
Hvor lenge du bruker på hver del (sittende, kne eller stående) er det ferdighetene som avgjør.

Eldre keepere bør nok tilbringe mest tid der utgangsstilling er på føttene.
Tempo og antall skudd kan vaieres.

Ned på bakken, god landing
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
To keepere sammen med en ball hver. Jobber med baller til siden langs bakken og høyere oppe.

Læringsmomenter:
Samarbeid, timing, fallteknikk og litt styrke(mage/spenst).

Variasjoner:
Øvelsen gjøres som filmen viser jobber keeperne både med en og to baller.
Tempo i øvelsen bør økes etter hvert som keeperne behersker fallteknikken.
Øvelsen kan selvsagt gjøres der keeperne står oppreist i normal utgangsstilling.

Parøvelser med ball
Anbefalt fra nivå: 9 - 11
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Trener alene med keeper - eller to keepere sammen. To baller pr. par.
Filmen viser øvelser innen temaene: Ballkontroll, styrke og bevegelighet.
Parøvelser er en bra start på treningen og kan kjøres som en ”kom i gang” aktivitet (oppvarming). Keeperne føler kjapt mestring.

Læringsmomenter:
Samarbeid, styrke, smidighet, ballkontroll og grep

Variasjoner:
Filmen viser mange øvelser som kan varieres ved ulike kast, avstand og tempo.
Utfordre brukerne til å finne nye eller utvikle øvelsene.

Slenge seg sittende
Anbefalt fra nivå: 9 - 11
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
To keepere sitter på banen vendt mot hverandre med noen meters mellomrom.
En kaster ballen til siden for den andre som på sin side på "slenge" seg etter ballen.
Keeper nummer to returnerer ballen på samme måte.

Slenge seg til siden på knærne
Anbefalt fra nivå: 9 - 11
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
To keepere sitter på knærne vendt mot hverandre med noen meters mellomrom.
En kaster ballen til siden for den andre som på sin side på "slenge" seg etter ballen.
Keeper nummer to returnerer ballen på samme måte.

Uten ball inne i firkant (utgangsposisjon)
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Keeperne beveger seg på alle tenkelige måter inne i firkanten
Jogge, sidelengs, bakover, hink, hopp, dytte, dra, ”give me five” og lignende.
På signal skal alle stoppe opp og stå i utgangsstilling klare til skudd.
- ”Skuddklar” (etter rulle?)
- Nede til side mot tenkt ball.
- Rulle fremover/sidelengs

Læringsmomenter:
Spillerne skal lære seg å forstå at det ikke er likegyldig hvordan man står i målet og skuddet kommer.

Instruksjonspunkter:
- Tyngdepunkt litt fremover.
- Balanse med mye bakkekontakt og litt bøy i knær.
- Mange tar utgangspunkt i skuldrene for posisjon, avstand mellom føttene. -
Stabilt hode og se på ballen.
- Tilslutt handler det å finne en naturlig posisjon for hendene.

Variasjoner:
- Hva keeperne gjør i mellom hver gang de skal komme i utgangsposisjon og bli skuddklar kan varieres i det uendelige.
- Ved å legge inn ruller, hopp sprinter, dytte og dra, kan vi lure inn mye fysisk trening i øvelsen uten at keeperne skjønner det.

Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
INFO
Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
TILBAKE