Flash-spilleren er ikke lastet opp.
Laster opp Flash-spilleren...
Treningsøkta.no tilbyr:
For Treneren:
 • et bibliotek med øvelser, ferdiglagde økter og annet faginnhold
 • lage egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner
 • oppfølging av kamper
 • kommunikasjons- system
 • rapporter og statistikk for lag og spillere
 • tegneverktøy for å lage egne øvelser
 • informasjon til foreldrene
For Spilleren:
 • bedre trening hjemme
 • bedre forberedt til treningsøktene
 • loggbok pr. sesong og akkumulert
For Ledelsen:
 • oversikt over treninger og treningsarbeid
 • banefordeling
 • oversikt over utstyret
 • kvalitetssikring
 • informasjonssystem
Nå også med:
Ferdiglagde treningsøkter pr. aldersgruppe
med utvalgte favorittøvelser
Produkt- oppgraderinger er inkludert i prisen

Bibliotek

Hjem
Søk i biblioteket
Bibliotek  /  NFF innhold - Øvelser
Velg søkekriterier
I.
II.
Oversikt over ferdighetene
Anbefalt fra nivå:  
Landslagsskolen - Angrep
INFO
1A (førsteangriper) - Prinsipper for å utnytte tid og rom - Oppvarmingsøvelse (1)
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Fire angrepsspillere med ansvar for hver sin side i firkanten.
- To forsvarsspillere inne i firkanten.
- Røde spillere skal holde ballen i «laget» gjennom å spille til hverandre. Enhver pasning må passere to linjer i firkanten.
- Blått lag skal forsøke å vinne ball / stenge pasningsvinkler.

Variasjoner:
- Antall spillere, firkantstørrelse, touchbegrensinger.
- Røde spillere kan gjøre seg spillbare inne i firkanten. Joker inne i firkanten.

1A - Prinsipper for å utnytte tid og rom - Oppvarmingsøvelse (2)
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- To angrepspillere innenfor firkanten skal forsøke å levere ballen til paret på motsatt side.
- To faste forsvarsspillere i midten skal primært forsøke å stenge rom.
- Det nye paret kommer da inn i firkanten, mens det forrige stiller seg «bak i køen».

Variasjoner:
- Evt. starte med kun én forsvarsspiller.
- Spille med fast joker.
- Touchbegrensninger.

1A - Prinsipper for å utnytte tid og rom - Oppvarmingsøvelse.
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- To firkanter. Røde spillere skal forsvare innerste firkant.
- Fire angrepsspillere starter utenfor den store firkanten med ball, 4 uten ball inne i den store firkanten.

- Spillere med ball slår opp medspillere inne i firkanten.
Disse skal forsøke å passere to av linjene i den minste firkanten før de kan returnere ballen til en av spillerne utenfor firkanten som ikke har ball. Før de bytter plass.

Spillerne utenfor firkanten får ball og forsøker seg nå på det samme. Føre inn og passere to linjer.

Om en av forsvarsspillerne vinner ball, skal de spille opp en utenfor firkanten. Om de klarer det, så bytter de plass med en som mistet ball.

1A - Prinsipper for å utnytte tid og rom - Situasjonsøvelse (1)
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- To lag med like mange spillere.
- Lagene spiller hver sin retning.
- En keeper eller midtstopper i hver endesone.
- Scoring ved å spille opp på keeper i motsatt endesone og få tilbake ballen.

Variasjoner:
- Antall spillere (4-10 spillere på hvert lag).
- Bruk av joker.
- Touchbegrensninger.

1A - Prinsipper for å utnytte tid og rom - Situasjonsøvelse (2)
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Bane 50–60 meter lang, 40 meter bred.
- To forsvarssoner med tre forsvarsspillere i hver.
- Mellom forsvarssonene oppholder det seg en fast angrepsspiller.
- Resterende angrepsspillere fordeler seg i grupper á 3 spillere.
- En treer gruppe starter, og målet er til slutt å levere ballen til neste treer gruppe på motsatt side.
For å lykkes med dette må de skape og utnytte rom i mellom spillerne i forsvarssonen, spille opp hengespiss, osv.

Variasjoner:
- Forsvarende lag kan støte (gå ut av sonen) opp i hengespiss etter at ball er spilt.
- To forsvarsspillere i hver sone (ubalanse).

1A - Prinsipper for å utnytte tid og rom - Situasjonsøvelse.
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- To lag stiller seg opp bak hver sin dødlinje. 5–7 spillere på hvert lag.
- Trener står med ballmagasin.

- Trener spiller ballen til et av lagene, og roper f.eks. «tre rød, to blå». Det antall spillere som er ropt ut, spiller mot hverandre, og skal forsøke å spille seg kontrollert forbi motstanders dødlinje.
- Trener kan også rope ut flere spillere underveis.
- Situasjonen varer til ballen er ute av spill. Da setter trener i gang ny ball og roper f.eks. «tre rød, to blå».

1A - Prinsipper for å utnytte tid og rom - Spilløvelse (1)
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Tre lag á seks utespillere.
- Organiser i 3-1-2.
- 90–120 sekunders kamper.
- Lagene rullerer.

Variasjoner:
Organisere i 3-3.

Dersom du ønsker å gjøre endringer i en 2D eller 3D animasjon, så kan dette bare gjøres ved å gå inn gjennom Legg til innhold /REDIGER, og ikke med VIS 2D/3D, som her. Med VIS vil endringene ikke bli lagret.
Dersom denne øvelsen ikke er laget av deg, må du først KOPIERE den til Legg til innhold før du kan endre den.
Dersom du ønsker å gjøre endringer i en 2D eller 3D animasjon, så kan dette bare gjøres ved å gå inn gjennom Legg til innhold /REDIGER, og ikke med VIS 2D/3D, som her. Med VIS vil endringene ikke bli lagret.
Dersom denne øvelsen ikke er laget av deg, må du først KOPIERE den til Legg til innhold før du kan endre den.
1A - Prinsipper for å utnytte tid og rom - Spilløvelse (2)
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Spill «16- til 16-meter» (alternativt, på tvers av en banehalvdel).
To lag ni mot ni i 3-3-2-formasjon.

Variasjoner:
To lag åtte mot åtte i 3-3-1-formasjon.

Dersom du ønsker å gjøre endringer i en 2D eller 3D animasjon, så kan dette bare gjøres ved å gå inn gjennom Legg til innhold /REDIGER, og ikke med VIS 2D/3D, som her. Med VIS vil endringene ikke bli lagret.
Dersom denne øvelsen ikke er laget av deg, må du først KOPIERE den til Legg til innhold før du kan endre den.
A1 - A2 - A3 - Situasjonsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
11 vs 11.
- Øvelsen starter med at angrepslaget har ballen på egen tredjedel. Enten etter igangsetting fra keeper eller dødball.
- Keeper og bakre firer får så hjelp av to sentrale midtbanespillere. Dette betyr av totalt 7 spillere skal forsøke å spille seg fri fra presset til 4 motstandere.
- Ballen skal så spilles over til medspillere i motsatt sone. Forbi dødsonen i midten som voktes av midbanespillerne på forsvarslaget.
- På siste tredjedel blir det en 4vs 4 + K situasjon.

Variasjoner:
Flere offensive spillere på siste tredjedel. Forsvarsfireren får mer å bryne seg på.

A1 - Bearbeiding - Situasjonsøvelse (1)
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Keeper, bakre ledd og SM skal spille seg ut av et høyt press. Scoring ved føring over linje eller mål i sidekorridor.
- Blått lag presser høyt og skal gå for scoring ved ballerobring.
- Når ballen er ute av spill setter trener i gang ny ball til rødt lag (variere).

Variasjoner:
Variere formasjon hos blått lag
(to spisser, tre spisser, en spiss).

A1 - Bearbeiding - Situasjonsøvelse (2)
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- En stor sone (halv bane) bestående av blått lag i 4-2-formasjon. Og rødt lag også i 4-2-formasjon.
- Spillerne kan kun oppholde seg i denne sonen.
- En mindre sone på motsatt halvdel bestående av to midtstoppere og keeper + to spisser.

Instruksjonspunkter:
- Rødt lag skal forsøke å spille opp på en av de to spissene i den mindre sonen.
Hvis rødt klarer å spille opp på en av spissene, kan de komme i understøtte med en spiller fra den store sonen.
- Hvis blått lag vinner ballen, skal de forsøke å score. Når ballen er ute av spill, settes ny ball i gang til rødt lag fra trener ved ballmagasin.

Variasjoner:
- Antall spillere og formasjon.

A1 - Bearbeiding - Spilløvelse (1)
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Spill på halv bane.
- Lagene stiller opp i 4-2-formasjon, eventuelt 4-1-2.
- Fritt spill, hvor man etter dødballer setter i gang fra keeper.
- Bruk gjerne sentrale midtbanespillere i frontleddet.

Variasjoner:
- Variere i antall spillere i fremste ledd: én, to eller tre.
- Spill uten bruk av offsideregelen.

A1 - Bearbeiding - Spilløvelse (2)
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Spill ti mot ti.
- Rødt lag i 3-4-2-formasjon.
- Blått lag i 4-2-3-formasjon.
- Blått lag tar alle dødballer i form av kort målspark.
- Rødt lag tar alle dødballer i form av langt målspark.

Variasjoner:
- Full banebredde.
- Ev. ni mot ni.
- Rødt lag i 3-3-2.
- Blått lag i 4-1-3.

A1: Bearbeiding - Oppvarmingsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- To lag a fem spillere.
- Spillerne har hvert sitt område og skal holde seg i dette
- Laget med ball skal spille ballen hurtig seg imellom og forsøke å skape rom slik at de etter hvert kan spille kontrollert over til medspiller i endesonen.
- Poeng hver gang man klarer dette.
- Lagene angriper annenhver gang.

- Laget uten ball jobber samla og kompakt og forsøker å stenge rom.
Om forsvarslaget vinner ball har de lov til å sette full fart fremover, det betyr også å forsere midtlinja.

A1: Bearbeiding - Oppvarmingsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- To endesoner med tre angrepsspillere.
- En midtre sone med fire forsvarsspillere og en angrepsspiller.
- Angripende lag (blått) skal spille ballen seg imellom i endesonen, og eventuelt opp på feilvendt medspiller i midtre sone.
- Når det føles hensiktsmessig, skal de forsøke å spille langs bakken over til medspillere i motsatt endesone.

Variasjoner:
Banestørrelse, antall spillere, touchbegrensninger. Rødt lag kan eventuelt presse med én i hver endesone. Bytte etter tid eller balltap.

A2 (2. angriper) inn i prioriterte rom - Oppvarmingsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- To angrepspillere innenfor firkanten, skal forsøke å levere ballen til angrepspar på motsatt side.
- To forsvarsspillere i midten som primært skal forsøke å stenge rom.
- Det nye paret kommer da inn i firkanten, mens det forrige stiller seg «bak i køen».

Variasjoner:
- Eventuelt starte med kun én forsvarsspiller.
- Spille med fast joker.
- Touchbegrensninger.

A2: Inn i prioriterte rom - Oppvarmingsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- To firkanter. Røde spillere skal forsvare innerste firkant.
- Fire angrepsspillere starter utenfor den store firkanten med ball, 4 uten ball inne i den store firkanten.

- Spillere med ball slår opp medspillere inne i firkanten.
Disse skal forsøke å passere to av linjene i den minste firkanten før de kan returnere ballen til en av spillerne utenfor firkanten som ikke har ball. Før de bytter plass

- Spillerne utenfor firkanten får ball og forsøker seg nå på det samme. Føre inn og passere to linjer.

- Om en av forsvarsspillerne vinner ball, skal de spille opp en utenfor firkanten.
Om de klarer det, så bytter de plass med en som mistet ball.

A2: Inn i prioriterte rom - Oppvarmingsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Trener spiller opp blått angrepslag. Tre spillere skal så forsøke å få en kontrollert avslutning på en av de tre småmålene.
- Hvis forsvarslaget vinner ball, får de poeng om de greier å føre ballen kontrollert inn i den minste sonen
- Etter endt situasjon kommer det inn en ny forsvars og angrepstrio.

Variasjoner:
Antall spillere, type serv fra trener.

A2: Inn i prioriterte rom - Situasjonsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Seks angrepsspillere og seks forsvarsspillere + fire nøytrale spillere (midtstoppere)
- To store firkanter med tre angrepsspillere og tre forsvarsspillere i hver.
- Nøytral sone i hver ende med to nøytrale spillere i hver.

Beskrivelse:
- Nøytrale spillere i enden spiller seg imellom, før de spiller opp på en av de tre blå angrepsspillerne i nærmeste firkant.
- Disse skal videre forsøke å spille opp på medspillere i neste firkant, før målet er å levere ballen til nøytrale spillere i andre enden.
- Hvis forsvarende lag vinner ballen, går de i angrep.

Variasjoner:
Antall spillere i hver boks.

A2: Inn i prioriterte rom - Situasjonsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Bane 50–60 meter lang, 40 meter bred.
- To forsvarssoner med tre forsvarsspillere i hver.
- Imellom forsvars sonene oppholder det seg en fast angrepsspiller.
- Resterende angrepsspillere fordeler seg i grupper á tre spillere.
- En treer gruppe starter, og målet er til slutt å levere ballen til neste treer gruppe på motsatt side.
- For å lykkes med dette må de skape og utnytte rom imellom spillerne i forsvarssonen, spille opp hengespiss, osv.

Variasjoner:
Forsvarende lag kan støte opp i hengespiss
(gå ut av sonen) etter at ball er spilt.
2 forsvarsspillere i hver sone (ubalanse).

A2: Inn i prioriterte rom - Spilløvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Spill elleve mot elleve, hvor hvert lag har to spisser som kun bidrar offensivt

A2: Inn i prioriterte rom - Spilløvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Banestørrelse «16 til 16».
- Rødt (angripende) lag 4-1-3-formasjon.
- Blått (forsvarende) lag i 3-4-1-formasjon.
- Kantspillere på rødt legger seg lavere i banen i forsvar.
- Alt av dødballer foretas i form av kort igangsetting fra keeper. Forsvarende lag skal tillate dette.

Variasjoner:
- Man kan gjøre flere formasjonsgrep – to spisser og to sentrale midtbanespillere istedenfor backer på rødt osv.
- Det viktigste er at man organiserer frem mange forsøk på å trenge igjennom midtbaneleddet.

A3: Score mål - Oppvarmingsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Tre angrepsspillere i hver sidekorridor med ballmagasin.
- To backpar, to stopperpar, to spisspar + keeper.

Beskrivelse:
- To av spillerne i sidekorridor, spiller seg i mellom og setter opp overtall.
- Back på ballside presser. De kan slå innlegg eller ta med ballen inn i «16-meteren».
- To spisser og to stoppere + motsatt back beveger seg inn i «16-meteren».
- To ganger på hver side før man bytter.
- Etter avslutning eller klarering, skal det sprintes ut av «16-meteren».

Variasjoner:
Antall forsvars- og angrepsspillere. Duellintensitet.

Dersom du ønsker å gjøre endringer i en 2D eller 3D animasjon, så kan dette bare gjøres ved å gå inn gjennom Legg til innhold /REDIGER, og ikke med VIS 2D/3D, som her. Med VIS vil endringene ikke bli lagret.
Dersom denne øvelsen ikke er laget av deg, må du først KOPIERE den til Legg til innhold før du kan endre den.
A3: Score mål - Oppvarmingsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- 2 stoppere + Keeper mot 3 angrepspillere. X 2

- Stopperne starter bak mål. Slår opp til angrepsspillere og kommer etter.
- Om stopperne eller keeper vinner skal de forsøke å spille kontrollert forbi linje (evt inn i småmål).

Variasjoner:
Banestørrelse, antall spillere, type igangsetting.

A3: Score mål - Oppvarmingsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- 5 angresspillere vs 2 stoppere + Keeper. (bør være dobbelt sett).
- Sentral midtbanespiller starter med ball. Slår opp på feilvendt spiss, som legger igjen / eventuelt vinkler ut på kant.
- Kantspiller skal utfordre kjegla før han / hun slår innlegg.
- Deretter duell i boksen med to spisser og motsatt kant vs stoppere og keeper.

A3: Score mål - Oppvarmingsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- 2 x 2 stoppere + keeper. To situasjoner hver før bytte
- 2 x 2 spisser + 2 kantsspillere
- Kantsspiller tar ett touch før han/ hun slår inn i feltet. Poeng til rødt om ballen detter ned i stripla område .
- Stopperne forsvarer egen boks og skal forsøke å klarere inn i mål midt på egen halvdel
- Etter klarering rykker de ut og møter rødt spisspar i en to mot to situasjon. Trener server inn på rødt.

A3: Score mål - Oppvarmingsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- To lag stiller seg opp bak hver sin dødlinje. 5–7 spillere på hvert lag.
- Trener står med ballmagasin.

Beskrivelse:
- Trener spiller ballen til et av lagene, og roper f. eks. «to rød, to blå». Det antall spillere som er ropt ut, spiller mot hverandre, og skal forsøke å spille seg kontrollert forbi motstanders dødlinje.
- Situasjonen varer til ballen er ute av spill. Da setter trener i gang ny ball og roper f.eks. «tre rød, to blå».

Variasjoner:
Banestørrelse, mål og keeper.

A3: Score mål - Situasjonsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Keeper og bakre ledd forsvarer seg. Vinner de ball, kan de score i kjeglemål.
- Midtre ledd og frontledd + backer angriper. Taper de ball skal den vinnes igjen.
- Øvelsen starter med at en av backene spiller opp innoverkant, før han/hun beveger seg opp i banen.
Når ball er ute av spill starter motsatt back.

Variasjoner:
Kan variere med flere forsvarsspillere og eventuelt færre angrepsspillere.

A3: Score mål - Situasjonsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Situasjonsøvelse 2.
Tre angrepsspillere i hver sidekorridor med ballmagasin.
To backpar, to stopperpar, to spisspar + keeper.

Instruksjonspunkter:
- To av spillerne i sidekorridor, spiller seg imellom og setter opp overtall. Back på ballside presser. De kan slå innlegg eller ta med ballen inn i «16-meteren».
- To ganger på hver side før man bytter.
- To spisser og to stoppere + motsatt back beveger seg inn i «16-meteren».
- Etter avslutning eller klarering, skal det sprintes ut av «16-meteren».

Variasjoner:
Antall forsvars- og angrepsspillere. Duellintensitet.

A3: Score mål - Situasjonsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Bane 50–60 meter lang, 40 meter bred.
- To forsvarssoner med tre forsvarsspillere i hver.
- Imellom forsvarssonene (mellomrommet) oppholder det seg en to angrepsspillere
- En treergruppe starter, og målet er å spille opp spissene, komme etter før man sammen bryter igjennom siste forsvarssonen.
- Hvis blått får tak i ballen, får de poeng om de klarer tre trekk seg imellom før de fører kontrollert ut av egen sone.

A3: Score mål - Situasjonsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Halv bane med forlengelsen av «16-meteren» som sidelinjer.

To soner:
- En mindre sone med keeper + en forsvarsspiller og en angrepsspiller.
- En større sone (dobbel 16 meter) med fire angrepsspillere og sju forsvarsspillere.

Beskrivelse:
- Keeper setter i gang på blå spiller i den mindre sonen. Han/hun kan kun presses av rød spiller i den samme sonen.
- Han/hun spiller videre opp på en av de blå spillerne i angreps-sonen, og kan bli med inn.
- Hvis rødt vinner ball, så kan de kontre og forsøke å score mål.
- Når ball er ute av spill starter keeper nytt angrep via den mindre sonen.

Variasjoner:
Flere spillere i én eller begge sonene.

A3: Score mål - Situasjonsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- 3 vs 3 inne i firkanten. Trener kaster inn ball på duell eller spiller mer kontrollert til et av lagene.
- Det laget i midten som «eier ball» kan etter tre trekk spille opp egen spiss eller kantspiller i angresonen.
- Deretter en 3 vs 2 + K situasjon.

Variasjoner:
Serv fra trener, antall spillere.

A3: Score mål - Situasjonsøvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Rødt lag skal angripe mot mål. Liketall i begge soner.
- Øvelsen starter med en uavklart situasjon i midtsonen.
- Røde midtbanespillere skal forsøke å kontrollere ballen før de spiller inn til medspillere i neste sone.
- Om blå spillere vinner ballen i midtsonen får de scoring om de fører over midtlinja.
- Idet ballen spilles inn i sonen nærmest mål, opphører begrensningene for alle spillere.

Variasjoner:
Antall spillere. Igangsettingsonen kan like gjerne være i korridor. Start fra dødball osv.

A3: Score mål - Spilløvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Blått lag organisert i 2-2-2. Rødt lag organisert i 4-1-1.
- Her spiller lagdelene mot hverandre, men spillet er fritt.
- Alle dødballer tas som vanlig.

A3: Score mål - Spilløvelse
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Spill fem mot fem opp til åtte mot åtte.
- Innleggs-soner med to spillere i hver.
- Vanlig spill, hvor man i tillegg kan benytte «freda» spillere i innleggs-sonene.
- De har maks to touch.
- Når ballen er ute av spill, får man spillerne «på plass», før ny ball settes i gang.

Variasjoner:
- Spillere i korridor kan ta med seg ballen ut av korridoren og sette opp «45-graderssituasjoner».
- Antall spillere og formasjoner.

F3: Score mål
Anbefalt fra nivå: 12 - 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Angrep mot forsvarsøvelse.
Angrepslaget rødt i en 2-4-2 formasjon. Forsvarslaget blått i en 4 – 1 formasjon.
- Angripende lag (rødt). starter med ball. Hvis forsvarende lag vinner ball, kan de score ved å føre ballen over midtlinje eller treffe en av de små målene på sidene.
- I utgangspunktet fritt spill, men oppfordre til 2vs1, utfordre forsvarende back og mange innlegg fra sidekorridor. Kan variere med flere forsvarsspillere og eventuelt færre angrepsspillere. Angrepene kan eventuelt starte fra trener etter langt utspill fra keeper.

Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
INFO
Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
TILBAKE