Flash-spilleren er ikke lastet opp.
Laster opp Flash-spilleren...
Treningsøkta.no tilbyr:
For Treneren:
 • et bibliotek med øvelser, ferdiglagde økter og annet faginnhold
 • lage egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner
 • oppfølging av kamper
 • kommunikasjons- system
 • rapporter og statistikk for lag og spillere
 • tegneverktøy for å lage egne øvelser
 • informasjon til foreldrene
For Spilleren:
 • bedre trening hjemme
 • bedre forberedt til treningsøktene
 • loggbok pr. sesong og akkumulert
For Ledelsen:
 • oversikt over treninger og treningsarbeid
 • banefordeling
 • oversikt over utstyret
 • kvalitetssikring
 • informasjonssystem
Nå også med:
Ferdiglagde treningsøkter pr. aldersgruppe
med utvalgte favorittøvelser
Produkt- oppgraderinger er inkludert i prisen

Bibliotek

Hjem
Søk i biblioteket
Bibliotek  /  NFF innhold - Øvelser
Velg søkekriterier
I.
II.
Oversikt over ferdighetene
Anbefalt fra nivå:  
Angrepsspill - 1. Angriper (1A)
INFO
#LANG:NOID#
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Variasjoner:
Varier med scoring kun ved pasning inn i endesone. Varier også banestørrelse, overtall/undertall og touchbegrensninger for hurtigere valg og utførelse.

"Johnny Logan"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
8 players on 3 lines (2 vertical and 1 horizontal), 4 balls in play.
Team 1: Passes, 6 m
Team 2: Passes, 10 m
Layer 3: Dribble between horizontal line (10 m)
Team 4: Disturb / defend against teams 1, 2 and 3.

Læringsmomenter:
1st Attacker:
• Challenge first defenders (1D) with the best possible conditions to pass:
- With speed
- Challenge in relation to 1D's action (position, posture, balance, aggressiveness, etc.).

Variasjoner:
Progression 1: Use the worst foot.
Progression 2: Change path size.
Progression 3: Touch Restrictions.

"King of Castle"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
6 til 20 spillere i et rektangel, 3-10 baller, 3-10 kjegler (Slottet).
Spillere med ball angriper kjeglene (skyte de ned). Spillere uten ball forsvarer kjeglene. Runder på ca. 1 minutt. Hvor mange kjegler kan du skyte ned på et minutt?

Læringsmomenter:
1st Angriper:
• Utfordre førsteforsvarer (1F)
•Med tempo
•Utfordre i forhold til 1F's aksjon (posisjon, kroppsstilling, balanse, aggressivitet osv.)

Variasjoner:
Varier antall forsvarere og angripere, varier banestørrelse og antall kjegler.

1 mot 1 "Powerbox"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
6 spillere i firkant, 1 ball.
1 mot 1 inne i firkanten, 4 angrepsspillere rundt (en på hver side til enhver tid).
Bytt spillere i midten regelmessig (1-2 minutter).
Hvor mange kombinasjoner kan angrepsspiller i midten ha med spillerne utenfor på 1 minutt?

Læringsmomenter:
1st Angriper:
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger.
• Fra/mot bevegelse for å skaffe seg rom. Ta av press?
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1. berøring.
• Skjerme ballen (kroppen imellom ball og motstander)?
• Kort tid mellom 1. og 2..berøring.

Variasjoner:
Må innom spiller i midten før en kan spille til de utenfor
Poeng ved å bruke alle spillerne utenfor firkanten.

1 mot 1 - "Champions League"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
4-16 spillere, 2-8 baner. 1 mot 1, scoring ved føring over linja. Runder av 1-2 minutt.

Læringsmomenter:
1A (Angriper):
• Utfordre førsteforsvarer (1F)
- Med tempo
- Utfordre i forhold til 1Fs aksjon (posisjon, kroppsstilling, balanse, aggressivitet osv.)

Variasjoner:
Varier banestørrelse. Lag konkurranse hvor en rullerer på spillere og teller antall seire over en gitt tid.

1 mot 1 - "Waves"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
4-16 spillere, 1-4 baner (2 firkanter for hver bane). 1 mot 1 inne i første firkanten. Passere linje før en kan spille pasning til medspiller på motsatt endelinje.

Læringsmomenter:
Fra 1F (1st Forsvarer) til 1A (1st Angriper)
• Ved ballerobring, direkte gjennombrudd (passere) eller verne om ballen.
1A: Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere.
• Med tempo.
• Utfordre i forhold til 1Fs aksjon (posisjon, kroppsstilling, balanse, aggressivitet osv.).

Variasjoner:
Gjennomfør øvelsen begge veier ved balltap uten stopp.

1 mot 1 med kjeglemål
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
1 mot 1 i firkant, scoring enten ved å skyte ned kjegler (2 poeng per kjegle) eller føre ball over mållinje (1 poeng).

Læringsmomenter:
1st Angriper:
• Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere eller spille pasning
- Med tempo
- Utfordre i forhold til 1Fs aksjon (posisjon, kroppsstilling, balanse, aggressivitet osv.)

Variasjoner:
Varier banestørrelse og antall kjegler.

2 mot 1 + "Linjepasser"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
2 mot 2 i firkant med scoring ved føring over linje. Den ene av forsvarsspillerne kan kun bevege seg på mållinjen.

Læringsmomenter:
1st Angriper:
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger.
• Fra/mot bevegelse for å skaffe seg rom. Ta av press?
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1.berøring.
• Kort tid mellom 1. og 2. berøring.

Variasjoner:
Varier banestørrelse for hurtigere valg og ballbehandling.

4 mot 2
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
4 mot 2 i firkant (banestørrelse etter ferdighetsnivå og læringstema). Fire angrepsspillere rundt og to forsvarsspillere inne i firkanten.
Holde ballen i laget ved å spille i gjennom firkanten. Ett gitt antall pasninger gir poeng. Bytte roller etter ca. 1-2 minutter.

Læringsmomenter:
First attacker:
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger.
• Fra/mot bevegelse for å skaffe seg rom. Ta av press?
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1. berøring.
• Kort tid mellom 1. og 2. berøring.

Variasjoner:
Varier antall touch, banestørrelse og angreps/forsvarsspillere.

6 mot 6 med 4 småmål
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
12 spillere, 4 minimål. 6 mot 6, scoring på to minimål, forsvare to minimål.

Læringsmomenter:
1A (1st Angriper) og vi andre: Vise god orientering i forkant, posisjonering og vinkel i forhold til 1A.
Hvor er det plass?
o Nærrom eller fjernrom? Bakrom, mellomrom eller rom i bredden? I ledd eller ledd foran/bak?
o Bak (støtte) når ballfører er presset. Bak ved vending av spill. Bak ved ”opp-tilbake-gjennom/vend”.
o Hvilke oppgaver ligger i min rolle som 2A eller 3A?
- Strekke eller møte?
- Hvilke rom skal jeg ”angripe”
Ser 1A meg? Fordi jeg er:
- Ute av pasningsskyggen
- Mottar ballen gunstig for neste trekk

1A: Spille pasning i forhold til 2A sin posisjonering (vinkel, avstand og bevegelse). Kort tid mellom 1. og 2. berøring. Retningsbestemt. Direkte gjennombrudd eller verne om ballen for å skape nye rom.

Variasjoner:
Varier banestørrelse, avstand til mål, touchbegrensninger ifht. vektlegging av læringsmomenter.

6 mot 6 med porter
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
12 spillere, 8 kjegler. Spill 6 mot 6, scoring ved å føre ball eller spille pasning gjennom kjeglemål.

Læringsmomenter:
1A (Angriper):
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger.
• Fra/mot bevegelse for å skaffe seg rom. Ta av press?
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1.berøring.
• Skjerme ballen (kroppen imellom ball og motstander)?
• Kort tid mellom 1. og 2.berøring.
• Pasning eller passere.
• Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere eller spille pasning
- Med tempo
- Utfordre i forhold til 1Fs aksjon (posisjon, kroppsstilling, balanse, aggressivitet osv.)

6 mot 6, "Mann mot mann"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
12 spillere. Spill med to lag med seks spillere på hvert som spiller 1 mot 1 mot det andre laget. Scoring ved føring over kortlinja. Ferdig når alle 1 mot 1 parene har avgjort ved scoring.

Læringsmomenter:
1A (1st Angriper):
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger.
• Fra/mot bevegelse for å skaffe seg rom. Ta av press?
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1. berøring.
• Skjerme ballen (kroppen imellom ball og motstander)?
• Kort tid mellom 1. og 2. berøring
• Pasning eller passere.
• Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere eller spille pasning
- Med tempo
- Utfordre i forhold til 1Fs aksjon (posisjon, kroppsstilling, balanse, aggressivitet osv.)

Variasjoner:
Varier banestørrelse, og med Joker

9 mot 9 - "Joker"
Anbefalt fra nivå: > 14
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Spill 8 mot 8 pluss keepere fra 16m til 16m eller på tvers av banen. En spiller er joker og spiller hele tiden på det laget som angriper.

Læringsmomenter:
1A (1st Angriper) og vi andre: Vise god orientering ved å se muligheten for overtall i forkant. Fart, avstand og vinkel i forhold til 1A.
• Hvordan beveger vi andre oss når:
- 1A utfordrer på kant, er det plass utvendig eller innvendig ifht. 1F/2F?
- 1A utfordrer på sentralt
• Bevegelse nær 1A? Bevegelse forbi? Bevegelse foran eller bak?
- Overlap – utvendig/innvendig
- Veggspill
- Opp – tilbake - gjennom
• Ser 1A meg?
• Har jeg en gunstig posisjon om jeg blir ballfører (1A)?

1A: Utfordre førsteforsvarer (1F) med best mulige forutsetninger for å passere eller skape rom for pasning:
• Med tempo.
• Utfordre i forhold til sikringsspiller (2F) – ledig rom.
• God ”timing” på pasning eller finte for best mulig forutsetning for gjennombrudd.

Variasjoner:
Varier banestørrelse. Spill 9 mot 9 uten betingelser - med fokus på læringsmomentene.

Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
INFO
Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
TILBAKE