Flash-spilleren er ikke lastet opp.
Laster opp Flash-spilleren...
Treningsøkta.no tilbyr:
For Treneren:
 • et bibliotek med øvelser, ferdiglagde økter og annet faginnhold
 • lage egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner
 • oppfølging av kamper
 • kommunikasjons- system
 • rapporter og statistikk for lag og spillere
 • tegneverktøy for å lage egne øvelser
 • informasjon til foreldrene
For Spilleren:
 • bedre trening hjemme
 • bedre forberedt til treningsøktene
 • loggbok pr. sesong og akkumulert
For Ledelsen:
 • oversikt over treninger og treningsarbeid
 • banefordeling
 • oversikt over utstyret
 • kvalitetssikring
 • informasjonssystem
Nå også med:
Ferdiglagde treningsøkter pr. aldersgruppe
med utvalgte favorittøvelser
Produkt- oppgraderinger er inkludert i prisen

Bibliotek

Hjem
Søk i biblioteket
Bibliotek  /  NFF innhold - Øvelser
Velg søkekriterier
I.
II.
Oversikt over ferdighetene
Anbefalt fra nivå:  
Sjef over ballen - Ballkontroll
INFO
Diverse Føringer og vendinger til linje
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Spillerne står på linje med en ball hver. Trener, eller en av spillerne viser forskjellige måter å føre/kontrollere ball, finter, vendinger etc. De andre spillerne gjentar fra en linje til en annen.

Læringsmomenter:
Ut fra valgt teknikk, presses spillerne i rom og tid med "kjappe føtter" (ballkontroll, korte og mange touch).
Hvordan ha ballkontroll og samtidig orientere seg?

Variasjoner:
Ulike typer føring og vendingsteknikker. Noen spillere kan opptre som "passive" forsvarere. Utfordere spillere som har kommet langt til å vise gode øvingsbilder (Mesterlæring).

Drible-, pasning og avslutningsløype
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Alle spillerne har en ball hver
- 1 og 1 fører ball med kontroll gjennom portene, sentrer til spiller ved kjegle og får ballen tilbake før man avslutter på mål
- Den som avslutter steller seg på kjegle for å sette opp veggspillet med neste mann
- Den som stod på kjeglen henter ball og steller seg bakerst i køen

Læringsmomenter:
- Ballkontroll, mange touch nærme seg selv
- Pasning i forhold til hverandre.
- Score mål!

Variasjoner:
- Varier avstanden mellom kjeglene
- Varier avstanden til mål i forhold til kraft i avslutning

Finte - drible øvelse
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- 2 og 2 sammen med 1 ball hver
- Start å føre samtidig mot hverandre, når vi møtes passerer vi hverandre hver vår vei uten å kollidere

Læringsmomenter:
- Når og hvordan sette i finta i forhold til avstand til ”motspiller”
- Hva slags finte (høyre/venstre - oversteg - etc.) bruker jeg når?
- Ballkontroll, korte touch
- Rolig inn - hurtig ut

Variasjoner:
- Varier avstanden mellom utgangsposisjonen
- Utfordre spillerne på tempo og tempovariasjon
- Legg evt. føringer for hva slags type finter spillerne skal bruke

Føre og vende i firkant
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Spillerne fører ballen fritt med ”hele” foten i firkant. Når det er rom, utfører spiller en vending med ball.

Læringsmomenter:
Innside, utside, såle, 90 og 180* vending. Begge bein. ”Kutt-touch”. Tempo etter vending.

Variasjoner:
- Spillere vender på signal
- Spillerne søker "motstander" og fører/vender inn i ledig rom

Føre og vende med ball
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Alle spillerne har en ball hver
- Spillerne skal føre ballen, enten til linje eller til de får signal fra treneren, før de vender og fører tilbake til der de startet

Læringsmomenter:
- Hvordan skal jeg vende
- Lavt tyngdepunkt – balanse
- Innlevelse
- Få ballkontroll kjapt etter vendinga
- Lek med touchen!

Variasjoner:
- Trener gir instruksjoner rundt hva slags type vending, føring og eventuelt en bestemt fot spillerne skal benytte
- Varier tempo

Føring gjennom porter
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Banestørrelse ut i fra antall
- Alle spillerne har en ball hver
- Sett opp mange små kjeglemål innenfor den større firkanten
- Spillerne skal føre ballen med kontroll gjennom portene, i tilfeldig rekkefølge
- Varier ofte hva slags type føring vi bruker, hvilket ben

Læringsmomenter:
- Ballkontroll, mange berøringer på ball
- Bruke forskjellige deler av foten, lek med touchen!
- Kan jeg ha ballen lengre unna meg selv?

Variasjoner:
- Telle antall porter man rekker og føre gjennom, trigger tempo i føringen

Føring gjennom porter - ulike gir
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Størrelsen på firkant ut i fra antall
- Sett opp mange små kjeglemål rundt i firkanten
- Vi går sammen 2 og 2 og skal slå pasninger til hverandre gjennom porten. 1 poeng for hver pasning som går gjennom porten og blir tatt i mot med kontroll på andre siden

Læringsmomenter:
- Bruk blikket, hvor er det ledig port, hjelp hverandre. Komme seg fra trangt til ledig
- Når spiller jeg pasningen?
- Treffpunkt på ball
- Standfoten peker dit jeg slår!

Variasjoner:
- Lag kjegle målene større/mindre og ha færre/flere

Føring i firkant
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
6 spillere med ball fører fritt i firkant 10x10m. Ta med ball i ledig rom.

Læringsmomenter:
Innside, ytterside, såle og begge føtter. Trangt rom= korte berøringer, stort rom= lengre berøringer. Tempoendring i forhold til rom.

Føring i sikk sakk
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Det settes opp sikk sakk løyper. Spillerne fører ballen mot/rundt kjeglene.

Læringsmomenter:
Ballkontroll. Mange korte touch. Orienteringsevne. Fart ifht. nivå.

Variasjoner:
Føring med ulike teknikker. Avstander mellom kjeglene.
Halvparten av spillerne står ved kjeglene og server spillerne med både pasninger langs bakken eller i lufta.

Føring i ulikt tempo og retning i firkant
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Banestørrelse ut i fra antall
- Alle spillerne med en ball hver i firkanten
- Føre rundt med kontroll på egen ball.
- Oppsøk andre spillere i firkanten og prøv å finte når vi møtes

Læringsmomenter:
- Tørre å prøve!
- Hvilken avstand bør jeg har til ”motspilleren” når jeg setter finta?
- Tempoforandring ut av finta
- Innlevelse

Variasjoner:
- Velge ut en bestemt finte alle skal øve på
- Varier størrelsen på banen

Føring mellom kjegler
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
3 spillere på en kjegleløype med 8 kjegler. Spiller fører ballen i slalåm mellom kjeglene. Så fra andre siden.

Læringsmomenter:
Begge bein. Variasjon mellom innside/utside, såletouch.
Variasjon: tempo i føringen, kortere avstand mellom kjeglene, blikk opp fra ballen.

Føring og vending
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Alle spillerne har en ball hver
- Spillerne skal føre ballen, enten til linje eller til de får signal fra treneren, før de vender og fører tilbake til der de startet

Læringsmomenter:
- Hvordan skal jeg vende?
- Lavt tyngdepunkt – balanse
- Innlevelse
- Få ballkontroll kjapt etter vendinga
- Lek med touchen!

Variasjoner:
- Trener gir instruksjoner rundt hva slags type vending, føring og eventuelt en bestemt fot spillerne skal benytte
- Varier tempo

Hvordan ta et innkast?
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Spillerne går sammen to og to, hvor de øver på innkast til hverandre. Spiller som mottar innkastet kontrollerer ballen med kropp/fot.

Læringsmomenter:
Med og uten tilløp. Begge føtter i bakken. Ballen godt bak hodet med begge hender.

Variasjoner:
"Hvem kan kaste lengst", presisjon.

Tjekkisk linjegymnastikk
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Hver spiller har en ball. Spillerne stiller opp på rekker, hvor trener eller utvalgt spiller står foran og viser forskjellige måter å behandle ball på. Flest mulig touch m/kontroll på kortest mulig tid.

Læringsmomenter:
Ballkontroll. Mange korte touch.

Variasjoner:
Her kan de varieres med utallige teknikker ut i fra ferdighetsnivå.
Hvem klarer flest touch i løpet av en tidsbegrenset periode.

Touchkonkurranse
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- To spillere sammen på en ball
- Starter med pasning og en står å jobber med masse touch mens den som sentret løper runde vedkommende og tilbake til utgangsposisjon
- Ball sentres tilbake og øvelsen fortsetter

Læringsmomenter:
- Blikket opp
- Masse touch med kontroll

Variasjoner:
- Varier avstanden mellom spillerne
- Bestem hva slags type touch man skal bruke

Triksing og føring
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
Hver spiller har en ball hver. "Fri" leik (triksing og føring) med ballen innenfor et avgrenset omeråde.

Læringsmomenter:
- Ta utgangspunkt i spillernes ferdighetsnivå.
- I gruppa vil det antageligvis være stor variasjon i mestringsnivå, tilpass derfor oppgavene i forhold til dette.
- Kontroll over ballen, kjappe føtter, hurtige korte touch med ulike kroppsdeler.

Variasjoner:
- Bruk av ulike kroppsdeler (høyre-venstre fot, lår, bryst, hode etc.) og kombinasjoner av disse.
- Hvor mange ganger klarer du "kombinasjonen" høyre/venstre fot, fot/lår, fot/hode osv. Kan også kjøres på tid.
- Kan du slå rekorden din?

Vende på signal
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Alle spillerne med en ball hver innenfor en firkant (ut i fra antall)
- Trener knytter eksempelvis tall 1,2,3,4 til bestemte typer vendinger
- Spillerne fører ballen kontrollert rundt og på signal fra trener så vender man

Læringsmomenter:
- Orientering. Vet jeg hva som er rundt meg?
- Tett ballkontroll hele veien, mange berøringer
- Tempo ut av vendinga

Variasjoner:
- Lag firkanten større/mindre
- Ha flere spillere på trangere områder

Vendingøvelse to og to
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Alle med en ball hver, to og to rett overfor hverandre
- På signal begynner man å føre mot hverandre. Når spillerne møtes ca på midten vender de og fører ballen tilbake til start.

Læringsmomenter:
- Innlevelse
- Når vender jeg – avstand?
- Hva slags type vending bruker jeg?
- Ballkontroll, mange touch nærme seg selv

Variasjoner:
- Trener gir instruksjoner rundt hva slags type vending, føring og eventuelt en bestemt fot spillerne skal benytte
- Varier tempo

Vindmølla
Anbefalt fra nivå: 9 - 11
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- Spillerne fordeler seg i fire hjørner i en firkant med hver sin ball.
- Første spiller fra hvert hjørne fører ballen mot senter av firkanten og tilbake til utgangspunktet.

Læringsmomenter:
- Ballkontroll, føre og vende så nærme de andre spillerne som mulig.
- Når vende, og fart ut av vendingen er viktige momenter.
- Lavt tyngdepunkt og kjappe føtter.

Variasjoner:
- Ulike typer føring og vending.
- Bytt ut 180 graders vending med til høyre/venstre mot neste hjørne.
- Trener knytter tall til ulike type vendinger.

2 og 2 - tilslagstrening
Anbefalt fra nivå: 6 - 8
Lag en treningsøkt som har med dette innholdet.
Når du kopierer denne innholdet, kan du gjøre
det til ditt eget med endret tittel, tekst og
illustrasjoner.
Skriv ut dette innholdet
Legg dette innholdet til MINE FAVORITTER
Organisering:
- To og to spillere går sammen om en ball.
- Spillerne med ball stiller seg på en rekke, med partneren rett overfor.
- Spillerne slår pasning til hverandre mens de beveger seg over feltet og tilbake.

Læringsmomenter:
- beregne pasningsstyrke
- dempe retur

Variasjoner:
- Tilslagsteknikk
- Avstand mellom spillerne

Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
INFO
Logg inn på Treningsøkta for å se flere øvelser for denne ferdigheten. Der kan du også bruke øvelsene/innholdet i planlegging og gjennomføring av treningene.
TILBAKE