Flash-spilleren er ikke lastet opp.
Laster opp Flash-spilleren...
Treningsøkta.no tilbyr:
For Treneren:
 • et bibliotek med øvelser, ferdiglagde økter og annet faginnhold
 • lage egne treningsøkter, sesong- og utviklingsplaner
 • oppfølging av kamper
 • kommunikasjons- system
 • rapporter og statistikk for lag og spillere
 • tegneverktøy for å lage egne øvelser
 • informasjon til foreldrene
For Spilleren:
 • bedre trening hjemme
 • bedre forberedt til treningsøktene
 • loggbok pr. sesong og akkumulert
For Ledelsen:
 • oversikt over treninger og treningsarbeid
 • banefordeling
 • oversikt over utstyret
 • kvalitetssikring
 • informasjonssystem
Nå også med:
Ferdiglagde treningsøkter pr. aldersgruppe
med utvalgte favorittøvelser
Produkt- oppgraderinger er inkludert i prisen

Hjem

Hjem
Telenor Xtra skolen
Telenor Xtra skolen

NFF og Telenor Xtra skolens mål:

• Vi vil legge til rette for at flest mulig får drive med fotballaktivitet lengst
mulig, under best mulige vilkår for spillere på alle ferdighetsnivåer.
• Vi vil legge til rette for optimal spillerutvikling inn mot norsk
toppfotball.
• Vi ønsker en «rød tråd» i vår spillerutviklingsmodell fra barn til
ungdom og inn mot voksenfotballen

Les hele planen her

Her kan du finne øvelser i biblioteket
TILBAKESKRIV UT