Årsmøte i Varden fotball Onsdag 26 Februar. Auditoriet ved MVS kl. 18.00
Sakliste
1.Godkjenning av innkalling og sakliste
2.Valg av møteleder og sekretær
3.Årsmelding
4.Regnskap
5.Budsjett
6.Valg

Frist for innsending av saker er satt til 12/2, sendes til:

annebritt.k@outlook.com

Enkel servering.

Velkommen

IL Varden

06 Februar 2020, Trond Vegar Hallem
close