Vinterstenging av vann på Vardetun
Vaktmester stenger vannet i garderobene i starten av uke 44. Dette innebærer at vasking må være ferdig i løpet av denne uka (43).
Utekran stenges torsdag 24.10.

23 Oktober 2019, Heidi Hasselvold
close