Flytting av kamper
Alle berammede kamper på Øra 1 gress, flyttes til Øra 2 del A Gress.
Grunnet oppgradering av bane.


Øra Gress 2 er utleid fredag 1 sept. Eventuelle kamper og treninger må flyttes til Øra 6 kunstgress.

20 August 2019, Per Erik Sandnes
close