Trenerforum 6-12 år
Merk av datoene:
Torsdag 1. september
Torsdag 22. september
Torsdag 20.oktober.
Alle dager kl. 18.00-19.30.

Dette er ett forum for eksisterende trenere i 6-12 årsklassene, kommende trenere, lagledere og interesserte foreldre.
Her vil vi snakke om barnefotball, belyse problemstillinger, snakke om rollene rundt ett barnelag.
Hva klubben ønsker, lage en rød tråd slik at alle som kommer inn i Raufoss fotball får noenlunde samme mulighet.
Det vil også bli noe praktisk rundt øvelser som kan brukes på feltet.

Hovedinstruktør: Chris Coates (trenerutvikler 6-12 år)
Hvert lag BØR/MÅ stille med 2-3 personer på dette.

Send en mail til Kjetil Sangnes for påmelding innen mandag 29.august.
Kjetil@sangnestrevare.no

24 August 2016, Steffen Torget
close