Gjøvik Cup (Vind Cup) 20. og 21. August 2016
Alle knøttelag skal være med på årets Gjøvik Cup. (Vindcup).
Det er opp til hvert enkelt lag å melde seg på.

Følg denne linken for å melde dere på.
http://www.profixio.com/reg/gjovikcup2016


Vi får felles regning så bare se bort fra eventuell faktura dere mottar.

03 Juni 2016, Steffen Torget
close