Kampverter på Raufoss Stadion
Det laget som skal drifte kiosken skal også stille med 2 personer som skal være kampverter.

Kampvertens oppgaver er:

Ønske velkommen.

Informere om toaletter og kiosk.

Henvise til parkering.

Takke for oppmøte og ønsker vel hjem.

29 April 2016, Steffen Torget
close