Trening på Korta kunstgressbane
Hei

De lag som ønsker å trene på Korta, må melde dette inn.
Vi søker i felles-skap om bane-tid.
Frist for å melde inn sine ønsker er: 13. April 2016

Skriv ønskene inn som kommentar til denne nyheten så alle kan se.

Hilsen
Steffen Torget

07 April 2016, Steffen Torget
close